Ankara'da Özel Ders
9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

Destekleyenler

Siz de Ankara özel ders sitemiz ile matematik korkusu ndan kurtulun.
Ankara'da Türkçe Özel Dersi

Ankara’da Türkçe Özel Dersi

Türkçe ve edebiyat dersi bugün öğrenim hayatımızın her safhasına yayılmış boyuttadır. İlkokul sıralarında başlayan Türkçe eğitimi tâ üniversite yıllarına kadar aşamalı olarak devam etmektedir. Hattâ Türkçenin anadilimiz olduğunu düşünürsek, anne karnında başlayan aşinalığımız uzun yıllar boyu devam etmektedir.

Hayatımızda böylesi önemli bir yer teşkil eden Türkçe dersi nedense hiçbirimiz tarafından yeterince öğrenil(e)memekte, daima bir şeyler eksik kalmaktadır. Bunun sebebi belki Türkçeyi (zaten) bildiğimize olan inancımız belki Türkçeyi önemsemememiz belki de dil öğretim yöntemlerimizin yanlış sularda gezmesi. Oysa Türkçeyi öğrenmenin ne kadar mühim bir hadise olduğunu, Türkçeyi doğru öğrenirsek hayatımızın ne derece güzel gittiğini bir kestirebilsek…

Okumaya devam et

Cümlenin Öğeleri bulunurken yükleme sorulan sorular

CÜMLENİN ÖĞELERİ BULUNURKEN;

1- Sırasıyla önce yüklem, yüklemin ardından da özne bulunmalıdır. Temel öğeler bulunduktan sonra varsa cümledeki nesne, dolaylı tümleç,zarf tümleci ve edat tümleci gibi yardımcı öğeler bulunur. Bu sıralamaya uyulmaması, çözümlede olası bir hataya sebebiyet verebilir. Yardımcı öğelerin kendi aralarında sırası önemli değildir. Önemli olan temel öğelerden sonra aranmasıdır.

Örnek:

 • Dersin tam ortasında bir grup öğrenci ellerinde çiçeklerle sınıfa girdi. (ZT, Ö, ET, DT, Y)

Yüklem = girdi

Kim girdi= bir grup öğrenci : Özne

Nereye girdi = sınıfa girdi: Dolaylı tümleç

Ne zaman girdi = Dersin tam ortasında : Zarf tümleci

Ne ile girdi = ellerinde çiçeklerle : Edat Tümleci

Okumaya devam et

cümlenin öğeleri örnekleri

 

 

 

 

Örnek:

 • Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler.

Çözüm:

Yüklem: ziyaret etmişler.

Kim ziyaret etmiş? : Avrupalı bilim adamları = Özne

Nereyi ziyaret etmişler? : Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi =  Belirtili nesne

Ne zaman ziyaret etmişler? : geçen yüzyılın başlarında = Zarf tümleci

 

Örnek:

 • Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar.

Çözüm:

Yüklem: başlar.

Kim başlar? Her sanatçı = Özne

Neye başlar? : işe = Dolaylı tümleç

Ne zaman başlar? : başlangıçta = Zarf tümleci

Nasıl başlar? : büyük sanatçıları taklit ederek = Zarf tümleci

 

Örnek:

 • Şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu şekilde etkileyecektir.

Çözüm:

Yüklem: etkileyecektir.

Etkileyecek olan ne? : Şehir dışına çıkmak = Özne

Kimi etkileyecektir: bu insanları = Belirtili nesne

Nasıl etkileyecektir? : olumlu şekilde = Zarf tümleci

Okumaya devam et

Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri

CÜMLENİN ÖĞELERİ

 

CÜMLE NEDİR?

Cümlenin öğeleri konusuna geçmeden önce “cümle nedir?”, “nasıl oluşur?” gibi sorulara kısaca yanıt bulmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Çeşitli duygu, düşünce, istek ve dilekleri karşımızdakilere aktarmaya yarayan; anlam, yapı ve görev ilgisiyle bütünleşen sözcük öbeklerine “cümle” denir. Her cümle mutlaka bir “yargı” bildirir. Yargı bildirmek ise sözcüğün ya da söz öbeğinin kip, şahıs veya ek fiil ile çekimlenmiş olması demektir.

Örneğin;

“Bakıyorum.” bir cümledir. Çünkü “bakmak” sözcüğü şimdiki zaman kipi ve şahıs eki aldığı için artık yargı bildiren bir sözcüktür.

“Çalışkanımdır.” da bir cümledir. Çünkü “çalışkan” ismi ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş olduğu için yargı bildiren bir sözcüktür.

 

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

 • Melih gidecek.
 • Melih konsere gidecek.
 • Melih sevgilisiyle birlikte konsere gidecek.
 • Melih yarın sevgilisiyle birlikte konsere gidecek.
 • Melih yarın eğlenmek için sevgilisiyle birlikte konsere gidecek.

          Yukarıdaki tek bir sözcük de, birden fazla sözcük de yargı bildirdiği için cümle özelliği gösterir. Ancak cümlenin sadece bir iki sözcükten oluşan biçimi, durumu ayrıntılı biçimde anlatmaya yetmediğinden daha sonraki cümlelerde yardımcı öğelerin katkısıyla anlatılmak istenen yargı daha belirgin bir nitelik kazanmıştır. Şimdi bir cümleyi meydana getiren temel öğeler ve cümlenin anlatımını geliştiren yardımcı öğeleri inceleyelim:

       Cümleyi oluşturan öğeler “temel öğeler” ve “yardımcı öğeler” olarak gruplandırılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Aşağıdaki konu anlatımlarında cümlenin öğelerini daha rahat bir şekilde görebilmeniz için her bir öğeyi renklendirerek anlatmaya çalıştık. Buna göre;

Yüklem                = Kırmızı 
Özne                      = Eflatun
Nesne                    = Yeşil
Dolaylı Tümleç  = Mavi
Zarf Tümleci      = Turuncu
Edat Tümleci     = Mor
Cümle Dışı Unsur = Gri  
renkte gösterilmiştir.

A) TEMEL ÖĞELER:

Cümlenin var olabilmesi için gerekli olan, yargıdan sorumlu öğelerdir.

 • Yüklem
 • Özne

Okumaya devam et