Anasayfa » Sözcük Türleri

Sözcük Türleri

Bağlaç Nedir? Bağlaçlar Konu Anlatımı

Bağlaç Nedir?

BAĞLAÇ NEDİR? BAĞLAÇLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir. Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, belirtili nesne, zarf, tamlayan, tamlanan, yüklem vb  görev yapan her türlü kelime ve cümleleri birbirine bağlar. Genel olarak; Bağlaçlar tek başına anlamı ...

Devamını Oku »

Edat Nedir? Edatların Cümleye Kattığı Anlamlar

Edat

Edat (İlgeç) Nedir? Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Genellikle bağlaçlar ile karıştırılabilen edatlar; bağlaçların aksine, cümledeki unsurları birbirine bağlamaz, onlarla anlam ilişkisi kurarlar. Şimdi dilimizde en sık kullanılan edatların hangileri olduğunu, cümleye kattıkları anlamları, karıştırılabilen bazı durumları ve özelliklerini  inceleyelim. yalnız, ancak, sadece, sade, tek, bir için, diye, üzere ...

Devamını Oku »

Zarflar (Belirteçler) Nedir? Zarflar Konu Anlatımı

Zarflar

Zarflar konusuna geçmeden önce şunu bilmeliyiz ki Türkçede tüm konular birbiri ile zincirlenmiş durumdadır arkadaşlar. Bir konunun mutlaka başka bir konu ile bağlantısı olduğunu görebilirsiniz. Örneğin sıfatlar konusunu kavrayabilmeniz için isimler konusunu, cümlenin ögeleri konusunu rahatlıkla anlayabilmeniz için özellikle sözcük türlerini ve tamlamaları, tamlamaları anlayabilmeniz için isim ve sıfatı bilmeniz gerekmektedir. Zarfları rahatlıkla kavrayabilmek için ise fiiller, fiilimsiler ve sıfatlar konularına yeteri kadar hâkim olmanız gerekmektedir. Nasıl ki sıfatlar ...

Devamını Oku »