Nedir İsim ? :

Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir. Kavramları, varlıkları tanıyabilmemiz, tanıtabilmemiz ve onları birbirlerinden ayırabilmemiz için verdiğimiz her bir kelimenin yani “ismin” çeşitli özelliklerinden dolayı aşağıdaki gibi  incelenmesi mümkündür.

isimler-tablo

İsim Çeşitlerinin Sınıflandırılması

A. Varlıkların niteliklerine (oluşlarına) göre isimler

1. Somut İsim
2. Soyut İsim

B. Varlıklara verilişlerine göre isimler

1. Özel İsim
2. Cins İsim

C. Varlıkların sayılarına göre isimler

1. Tekil isim
2. Çoğul isim
3. Topluluk İsmi