İsimler

İsim (Ad) Nedir ?

Nedir İsim ? :  Canlı, cansız  bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir. Kavramları, varlıkları tanıyabilmemiz, tanıtabilmemiz ve onları birbirlerinden ayırabilmemiz için verdiğimiz her bir kelimenin yani “ismin” çeşitli özelliklerinden dolayı aşağıdaki gibi  incelenmesi mümkündür. A. Varlıkların niteliklerine (oluşlarına) göre isimler 1. Somut İsim 2. Soyut İsim B. Varlıklara verilişlerine göre isimler 1. Özel İsim 2. Cins İsim ...

Devamını Oku »

Tekil Çoğul ve Topluluk İsimleri

C. Varlıkların sayılarına göre isimler 1. Tekil isim Sayısal anlamda tek olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almamış adlardır. Örnekler: gazete, balık, roman…. 2. Çoğul isim Sayısal anlamda birden fazla olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almış adlardır. Çoğul anlamı bu ekler ile sağlanır. Örnekler: gazeteler, balıklar, romanlar…   Not: Çoğul eki (-lar, -ler), adlara çoğul anlamı dışında anlamlar da katar: Örnekler: ...

Devamını Oku »

Cins ve Özel İsim Nedir

B. Varlıklara verilişlerine göre isimler 1. Özel İsim Tek olan, diğer varlıklar içinde  tam bir benzeri bulunmayan varlıklara verilen isimler “özel” isimlerdir. Aslında bir türün içinde olup  sonradan isim verilen ve verileni özelleştiren takılmış isimlerdir de denilebilir. Özel isimler genel olarak nelere verilir aşağıda bunu inceleyelim: a. İnsan isim ve soy isimleri: Büşra, Harun, İlknur, Ramazan, Yeter, Özlem, Bahri, Mustafa, ...

Devamını Oku »