Anasayfa » Tamlamalar » İsim Tamlamaları Konu Anlatımı, Tamlama Örnekleri

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı, Tamlama Örnekleri

İsimler, isim soylu sözcükler ve fiil türündeki bütün kelimeler; nesneleri ve hareketleri tek tek karşılayan, onların tek tek adları olan kelimelerdir.  O nesneleri ve hareketleri bazı çeşitli yönleri ile daha geniş olarak ifade etmek için tek kelimeden daha fazla sözcüğe ihtiyaç duyulur.

Tek bir kelimenin karşılayamadığı, tek kelime olarak karşılıklarının, adlarının bulunmadığı; daha geniş dil birlikleri ile ifade etmek zorunda olduğumuz durumlar vardır. İşte bu durumda birbiriyle ilgisi olan, biri diğerini sahiplik (iyelik) yönünden tamamlayan, en az iki isimden oluşan kelime gurubuna başvurulur ki bunlara biz “isim tamlamaları” diyoruz.

Örneğin; sağdaki resimde görülen nesneye sadece “düğme” demek onu tam anlamıyla tarif etmediğimiz anlamına gelir.  Çünkü düğme bu nesneyi tarif etmek için çok genel bir sözcük iken; resimde görülen ve belirtilmek istenen “ceketin düğmesi” ifadesi daha net bir  şekilde nesneyi tanımlamaktadır.

İsim tamlamaları

İsim tamlamaları

En az iki tane ismin oluşturduğu isim tamlamalarında birinci isim “tamlayan” ikinci isim ise “tamlanan” olarak görev yapar.

 

Tamlayan                   Tamlanan
Sınıfın                               kapısı
Cep                                  telefonu
Çelik                                tencere
Evimin  bahçesinin            çicekleri

İsim Tamlamaları Çeşitleri

İsim tamlamaları çeşitlerine geçmeden önce bilmemiz gereken şey tamlayan ve tamlanan denilen bu iki unsurun çeşitli ekler almasıdır. İsimler arasındaki bağlantıyı kurarak tamlama oluşmasını sağlayan bu eklere “tamlama ekleri” denilir. Peki hangi eklerdir bu tamlama ekleri ? Aşağıda inceleyelim:

 • Tamlayan Ekleri  (İlgi Hali Eki, Genitif Eki): -ın, -in, -un, -ün, -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün.

Ceket –in düğmesi                    Yol – un   sonu                   Kanape – (n)- in    rengi
                                                                                                 kaynaştırma harfi

 

 • Tamlanan Ekleri (İyelik, Sahiplik Eki) : -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü.

Ceketin  düğme-(s)i                    Yolun   son-u                   Kanapenin  reng-i  
                      kaynaştırma harfi 

 

İşte isim tamlamaları bu ekleri alıp almama durumlarına göre çeşitlere ayrılmışlardır. Dört çeşit isim tamlaması vardır:

1-Belirtili İsim Tamlamaları
2-Belirtisiz İsim Tamlamaları
3-Takısız İsim Tamlamaları
4-Zincirleme İsim Tamlamaları

 

1-Belirtili İsim Tamlaması

Hem tamlayan (1. isim) hem de tamlananın (2. isim)  tamlama eklerini almış olduğu isim tamlamasıdır. Bir tamlamanın “belirtili isim tamlaması” olabilmesi için;

 • İki tane isimden oluşması,
 • Her iki isim de tamlama eklerini almış olması yani birinci isim tamlayan ekini (ın, in, un, ün), ikinci isim de tamlanan ekini (ı, i, u, ü) alması gerekir.

Örnekler:
Taşın                 üstü
Tamlayan        Tamlanan
(1. isim)             (2.isim)

 

*evin  yolu                   *kalbimin sahibi             *yemeğin tadı          *havuzun dibi           *elinin kiri

*dumanın karası,          *kaderin cilvesi             *hayatımın anlamı     *zamanın değeri       *saçının teli

*atmosferin sıcaklığı      *babamın inadı             *imanın şartları        *mahşerin esrarı      *müziğin etkisi

 

 • NOT: Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilir. “Ben” ve “biz”  kişi zamirlerinde tamlayan eki ve tamlanan eki “-im ve -imiz” şeklinde değişiklik gösterebilir.

*Bizim evimiz          *Benim kararım         *Onun hedefi         *Bazılarının cildi

*Odanın biri             *Ünlülerin birkaçı      *Tellerin bazıları     *Bunların şeyi

 

 • NOT: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına bir veya birden fazla sözcük girebilir.

*Kitabın   yırtık   sayfası            (Tamlananı niteleyen bir sıfat girmiştir.)
(Tamlayan)                  ( Tamlanan)

 

*Yarimin  gül kokan nefesi        (Tamalananı niteleyen bir sıfat gurubu girmiştir.)
(Tamlayan)                     ( Tamlanan)

 

 • NOT: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.  Dikkat ederseniz özellikle şiirlerde bu yola sıkça başvurulur. 

* Sevgisi her şeye değerdi annemin.
(Tamlanan)                                (Tamlayan)

 

* Bu konudaki tek eksiği hızlı okuyamamaktı Elif‘in.
                             (Tamlanan)                                   (Tamlayan)

 

 • NOT: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan cümle içinde kullanılmamış olabilir, ya da tamlanan eki düşmüş olabilir. Biz bunu cümledeki anlamdan çıkartabiliriz.

* Odası darmadağın olmuştu.   (Ahmet’in odası)
(Tamlanan)

* Kimsesi olmadığı için bakım evine alındı. (Kadının kimsesi)
(Tamlanan)

* Bu arsa onların. (onların arsası)
             (Tamlayan)

* Bu arsa onların arsa. (onların arsası)
                    (Tnn)  (Tnn)

 

2-Belirtisiz İsim Tamlaması

Sadece tamlananın (2. ismin) ek aldığı (-ı, -i, -u, -ü  iyelik ekleri), tamlayanın (1. ismin) ek almadığı (-ın, -in, un, ün ilgi hali ekleri) isim tamlamalarıdır.

Örnekler

*Gül bahçe-(s)-i               *Aşk acı-(s)-ı                 *Ölüm  uyku-(s)-u            *Hazine avcı-(s)-ı

*Bebek koku-(s)-u           *Deniz su(y)-u                *Sabah rüzgar-ı               *Süveyş Kanal-ı

*Çanakkale Boğaz-ı         *Nar ağac-ı                    *Fotoğraf yarışma-(s)-ı     *Parfüm şişe-(s)-i

*Türkçe öğretmen- i         *Makyaj kutu – (s)-u       *Anlaşma metn-i              *Türk asker-i

 

 • NOT: Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına hiç bir sözcük girmez. Bu kurala aykırı kullanımlar bulunmaktadır fakat yanlış olarak değerlendirilir.

Kırşehir eski milletvekili (Yanlış)
Eski Kırşehir milletvekili (Doğru)

Bu durumla ilgili Dil Derneği’nin yaptığı bazı açıklamaları bu yazıdan inceleyebilirsiniz. En üstte belirtisiz isim tamlaması ile ilgili açıklamalara göz atabilirsiniz.

 • NOT:Belirtisiz isim tamlaması halinde olan yer ve mekan adları oldukça fazladır.

*İstanbul Boğazı              *Harran Ovası              *Tuz Gölü           *Bartın Kalesi

*Dolmabahçe Sarayı         *Kızılay Meydanı       *Gezi Parkı        *Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

 

 • NOT: Bazı birleşik kelimeler belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuşlardır.

*aşçıbaşı     *yüzbaşı     * hanımeli    *kadınbudu     *kuşburnu     *keçiboynuzu,     *kargaburnu

 

 • NOT: Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez.

 

3-Takısız İsim Tamlaması

Hem tamlayanın (1. ismin) hem de tamlananın (2. ismin) hiçbir tamlama ekini almadığı isim tamlamalarına “takısız isim tamlaması” denilmektedir. Peki iki sözcük de tamlama eki almadığında birbirini nasıl tamamlayarak anlamlı bir kavram oluşturacak dersiniz?

Örnek:

Demir            parmaklık
(1. isim)          (2. isim)
(tamlayan)  (tamlanan)

Şöyle ki; burada iki sözcüğün birbirini tamamlaması yönünden önemli olan iki durum vardır. Bunlar:

 

a- Tamlayan (1. isim), tamlananın (2. ismin) neyden yapıldığını belirtir. Yani tamlanan olan sözcükte belirtilen varlığın yapımında kullanılan maddenin ne olduğunu bize tamlayan vermektedir.

Örnekler

* Tahta kaşık         * Deri mont       * Bakır tel            * Demir kapı

* Gümüş kemer      * Yün çorap      * Çelik tencere    * Ahşap ev

* Taş duvar           * Cam kavanoz      * Lastik top     * Keten gömlek

* Altın yüzük        * Kağıt mendil      * Pırlanta küpe   * Mermer saray

 

İpucu: Bu tamlamaların takısız isim tamlaması olup olmadığını anlayabilmek için tamlayandan sonra “(-den, -dan) yapılmış” ifadesini kullanarak sağlama yapabilirsiniz.

Demir (den yapılmış) kapı
Bakır (dan yapılmış) tel

 

b- Tamlayan (1. isim), tamlananın (2. ismin) neye benzediğini belirtir.

Örnekler

* Demir yumruk      *Altın saç      *Selvi boy     * Kalem kaş

* Badem göz        * Kömür göz       * Deniz gözlü     * İnci diş

* Aslan asker     * Tilki adam          * İpek saç        * Yufka yürek

* Pamuk kalp      * Taş kalp        * Şahin bakış      * Çelik irade

 

ÖNEMLİ NOT:  Takısız isim tamlamaları, sıfat tamlamaları ile sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır.  Bunun sebebi; sıfat tamlamalarını isme “nasıl” sorusunu sorarak bulmanızın yanında, takısız isim tamlamalarında da “nasıl” sorusunu isme sorduğunuzda kulağa düzgün ve anlamlı gelmesinden dolayı sıfat tamlaması yakıştırmasını yapmanızdır.

Örneğin:

 • Tilki adam  (takısız isim tamlaması) (nasıl adam: tilki adam)

Benzeyen: adam
kendisine benzetilen: tilki
niçin benzetildiği: kurnaz olması

Yukarıdaki örnekteki gibi takısız isim tamlamalarında benzeyen ile kendisine benzetilen arasında “niçin benzetildiği“ni söyleyebileceğiniz gizli bir unsur (benzetme yönü) bulunmaktadır. Yani adam tilkiye “kurnaz” olması bakımından benzetilmiştir.

 • Kurnaz adam (sıfat tamlaması) (nasıl adam: kurnaz adam)

Yukarıdaki  sıfat tamlamasında ise adam herhangi bir şeye benzetilmeden adamın niteliği vurgulanmıştır.  Yani tamlama direk benzetme yönü ile oluşturulmuştur. Takısız isim tamlamalarında olması gereken ise “benzeyen” ve “kendisine benzetilen” dediğimiz iki unsurdur.

Aşağıdaki örnekleri karşılaştıralım:

*Demir yumruk: Neye benzediği  (takısız i. t.)
Sert yumruk: Yumruğun niteliği (sıfat tamlaması)

*Aslan asker: Neye benzediği  (takısız i. t.)
Cesur asker: Askerin niteliği (sıfat tamlaması)

*Kömür göz: Neye benzediği  (takısız i. t.)
Siyah göz: Gözün niteliği (sıfat tamlaması)

4-Zincirleme İsim Tamlaması

Zor ve fazlasıyla karışık olduğu zannedilen “zincirleme isim tamlaması”nı rahatlıkla görebilmenin, aslında yukarıda anlatılan tamlamalara hakim olmanıza bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Zincirleme isim tamlaması, “en az üç ismin birbirini tamlama kuralları çerçevesinde tamamlayarak, bir varlık ya da kavramı karşılar hale gelmesidir” şeklinde tanımlanabilir. Bu bazen belirtili, belirtisiz veya takısız isim tamlamasının başka bir isimle birleşmesiyle; bazen de belirtilen tamlamaların yine kendileri gibi başka bir tamlama ile birleşmelerinden meydana gelir.

 

* Sırasıyla; bir isim tamlaması ve bir isim, tamlama eklerinin de sayesinde birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturabilir. Bu durumda zincirleme isim tamlamasının tamlayanı “isim tamlaması”, tamlananı “isim”den meydana gelmiş olur.

Belirtili isim tamlaması + (n)ın + isim + ı = Z. isim tamlaması
(Tamlayan)                          ( Tamlanan)

Bahçenin kapısı + (n)ın + kol + u
(Tamlayan)                   ( Tamlanan)

Benzer örnekler:

Saatimin kordonunun rengi
Sınıfın duvarının sıvası
Elif’in annesinin elbisesi

 

Belirtisiz isim tamlaması + (n)ın + isim + ı = Z. isim tamlaması
(Tamlayan)                                ( Tamlanan)

Örnek: Ses teli + (n)in + kalınlık + ı
(Tamlayan)                    ( Tamlanan)

Benzer örnekler:

Kayısı ağacının çiçeği
Resim yarışmasının sonucu
Kutup yıldızının parlaklığı

 

Takısız isim tamlaması   +   (n)ın   +   isim +  i = Z. isim tamlaması
Demir kapı + (n)ın + kol + u

Benzer örnekler:

Deri montun kokusu
Mermer sarayın görüntüsü
Şahin bakışın sonucu

 

* Sırasıyla; bir isim ve bir isim tamlaması,  tamlama eklerinin de sayesinde birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturabilir. Bu durumda zincirleme isim tamlamasının tamlayanı “isim”, tamlananı “isim tamlaması”ndan meydana gelir.

isim + (n)ın + Belirtisiz isim tamlaması= Z. i. t.
(Tamlayan)                 (Tamlanan)

Çocuk + un + ses tonu
(Tamlayan)   (Tamlanan)

 

isim + (n)ın + Takısız isim tamlaması + i = Z. i. t.
(Tamlayan)              (Tamlanan)

Gitar+ ın + çelik tel + i
(Tamlayan)  (Tamlanan)

 

* İki tamlama birleşerek zincirleme isim tamlamasını meydana getirebilir. Bu durumda tamlayan “1. tamlama”, tamlanan ise “2. tamlama” olarak kabul edilebilir.

1. tamlama + (n)ın + 2. tamlama
(Tamlayan)             (Tamlanan)
Suat’ın annesi + nin + gözlük kabı (4 isim)
(Tamlayan)               (Tamlanan)

Benzer örnekler:

Okulun bahçesinin çöp kutusu (4 isim)
Eskişehir yolunun asfalt işleri
Filenin sultanlarının smaç sayısı

Hakkında Türk Dil Bilgisi

Türk Dil Bilgisi site yazarları, Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, alanında uzmanlaşmış, deneyimli öğretmenlerimizden oluşmaktadır.

140 yorum

 1. super olmus valla ellerınıze saglık

 2. ellerınıze saglık valla cok guzel olmus

 3. çok gzl yapmışsınız elinize sağlık

 4. bence bu çok güzel bier site her şeyi anlayabilioruz

 5. karanfil öksüz

  Süper yaaa …!!!!

 6. Gercekten yararlı dil ve anlatımdan daha xok konu anlatımı beklıyorum

 7. buğra yalçın

  harikaaaa

 8. buğra yalçın

  yarın sınavım var umarım iyi alırım
  türk telekom arena

  galtasaray

  1905

 9. yarın sınav var yaa güzel bilgiler Çok Teşekkürler

 10. proje ödevim vardı çok işime yaradı çok saolun

 11. çok çok çok güzel

 12. süper olmuş….çok teşekürler…

 13. çok anlamlı çok iyi anladım sağolun

 14. sana katılıyorum meryem harika bir site walla 😀

 15. çok güzel hazırlamışsınız emeği geçen herkese TEŞEKKÜRLER…

 16. süper ustu super

 17. Çok güzelmiş çok sağolun böyle bizlere yardım ettiğiniz için.

 18. Bence bu site harika. Ödevimi yapmama yardımcı olduğunuz için bu sitenin kurucusuna teşekkürlerim sonsuzdur.

 19. Allah razı olsun teşekkürler

 20. Harika bir anlatım bayıldım sayenizde artı aldım.

 21. çok beğendim süper valla tümü var herkesin ellerine sağlık…

 22. Çok güzel

 23. bence örnekler daha çok yapabilirdi ama ilk defa hocadan cetvel yemedi parmaklarım çok sağ olsun yapan ya 🙂

 24. çok güzel olmuş çok işime yaradı.

 25. bence çok anlamlı size bir şey söyleyecem bunların hepsini yazıp öğretmene gösterdim ve bu yüzden yazılıma bedava yüz verdi

 26. çok güzel bir site

 27. çok beğendim. harika olmuş

 28. gizem kavakçı

  Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim.

 29. eh işte idare eder istediğim şeyler yok ama yinede olsun güzel güzel…

 30. teşekkur ederim çok yardımcı oldu

 31. gerçekten elinize sağlık çok güzel olmuş yararlarınızdan dolayı çok teşşekkür ederim

 32. tek kelimeyle harika olmuş

 33. harika olmuş

 34. çok yararlı oldu 🙂 teşekkür ederim…

 35. çok işime yaradı teşekkür ederim…

 36. ödevlerim vardı çalışmam lazımdı süpperrr 🙂 🙂 🙂 <3 <3

 37. Çok güzel olmuş sende ötürü bea selam millet bir de sınavdan iyi bekliyom.

 38. gerçekten de yararlı oldu teşekkürler.

 39. Ne güzel ödevim çok güzel oldu mükemmel

 40. çok güzeldi işime çok yaradı valla tşk ederim

 41. Allah razı olsun

 42. Tamlamalar konusunu en iyi sizin sitenizden öğrendim. Teşekkür ederim.

 43. harika ya inşallah 100 alırım odevden

 44. Çok çok teşekkür ederim sağ olun çok yardımcı oldu. 🙂

 45. valla çok iyi

 46. Aynen benimde proje odevim vardi çok yardimci oldu sagolun

 47. harika bir site yarın sınavım var ve isim tamlamalarından hiçbir şey anlamıyordum ama bu site sayesinde süper oldu tamlamalarım çok sağolun ellerinize sağlık

 48. teşekkürler yardımcı oldu diyebilirim

 49. Minecraft hunger gamesçisi

  Proje ödevi var.Pazartesi günü vereceğim. Baya yardım etti.

 50. tr odevimde cok basarili oldum super bir sayfa

 51. Gerçekten çok güzel olmuş. çok iyi yardımcı oldunuz. teşekkür ederim…

 52. işime çok yaradı teşekkürler =D

 53. Çok iyi inş. sınavda da öle olur 🙂

 54. Cok isime yaradi tesekkurler

 55. yarın sınavım var ve ben o gün derse gitmemiştim

 56. Çok işime yaradı teşekkürler!

 57. gerçekten bu site çok yaradı ödevlerime emeğinize elinize sağlık herkese tavsiye ederim 🙂

 58. Okuyunca karar vereceğim güzel olup olmadığına

 59. Bence bu site harika

 60. adamsınız muhteşem olmuş.

 61. çok güzel teşekkür ederim

 62. mehmet nuri erkılıc

  abi süperler hoca beni takdir edip notumu 100 verdiler

 63. Gerçekten inanilmaz bir site hoca bizi takdir etti

 64. miraç kasımoğlu

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık

 65. Valla muhteşem olmuş ellerinize sağlık notlar çok isime yaradı 10 sınıf öğrencisiyim 🙂

 66. Emirhan Sülüş

  harika bişey bunun sayesinde sözlüm 100 geldi yaşasın

 67. gerçekten çok güzel hazırlanmış emeğinize sağlık yazılım vardı çok işime yaradı. teşekkürler:)

 68. Ahmet ağbaş

  Yapanın ellerine sağlık

 69. Gerçekten güzel elinize sağlık

 70. çok güzel olmuş

 71. Çok teşekkürler

 72. Ellerinize sağlık hocam 😉 çok teşekkürler.

 73. Çok güzel bir site.

 74. Çok güzel anlattınız sağolun

 75. Çok çok iyi anladım Allah razı olsun, very good very good.

 76. çok güzel

 77. ödevime çok yaradı teşekkür ederim

 78. Çok da güzel hazırlanmış hiçbir yerde yazmayan notlar burada yazıyor ama bir an önce zincirleme isim tamlamasını da eklerseniz çok iyi olur.

 79. harika olmuş elinize sağlık.

 80. süper süper yardımcı oldu.

 81. Çok işime yaradı Allah razı olsun

 82. Güzel işime yaradı çok teşekkür ederim.

 83. çok güzel olmuş yarın sınavım var bu konuyu pekiştirememiştim başım da ağrıdığı için ders çalışmakta zorlandım ama konu anlatımınıza baktım okudum teşekkürler alla razı olsun yardımınız için

 84. Allah razı olsun süper vallahi

 85. Çok teşekkür ederim sınavıma iyi çalışmış oldum 🙂

 86. çok güzel, bunun sayesinde sınavdan 85 aldım.

 87. Çok güzel olmuş bugün sınavım var dua edin. İnşallah 100 alırım…

 88. On numara 5 yıldız olmuş ellerinize sağlık.

 89. Gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık! Bir sürü not olunca da daha çok şey öğrenmiş oluyorsun zaten… Son kez teşekkürler.

 90. harika anlatmışsınız

 91. çok teşekkür ederim işime yaradı ödevim bitti sayenizde.

 92. Süper tam da Türkçe proje için.

 93. çok sağolun. iyi ki varsınız.

 94. Neşe Seyma Mathers

  Ciddi anlamda iyi bir iş çıkartmışsınız. Ellerinizle sağlık.

 95. Gerçekten ellerinize sağlık tam aradığım şeyleri buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 96. Valla ben üniversite öğrencisiyim Türk Dili sınavım var yarın çok güzel hazırlamışsınız emeklerinize sağlık 😊😊

 97. çok sağ olun süper olmuş

 98. Türk Dil Bilgisi adlı adını bilmediğim abla veya abi keşke öğretmenimiz olsaydınız. Bilgi konusunda emin olun ki Türkiye 1.si olurum.

 99. Allah razı olsun bunu yapandan. Çok fazla işime yaradı.

 100. Arca Umut Yılmaz

  Cidden çok işime yaradı çok teşekkür ederim. Salı günü sınavım vardı gerçekten çok iyi anlatmışsınız tekrar çok teşekkür ederim.

 101. Güzel bir site bence. Bu konuları Türkçe dersinde gördük bu siteden bir daha tekrar edince aklıma daha iyi giriyor. Herkese bu siteden çalışmalarını öneririm.

 102. Vallahi kardeşim o kadar aradım en iyi açıklamalar sende helal olsun.

 103. Gerçekten 3 yıldır anlamadığım konuyu çok güzel anlatmışsınız anladım emeğinize sağlık.

 104. Gerçekten uğraştığınız için teşekkürler çok güzel olmuş mükemmel 🙂

 105. iyi anlatılmış sevdim bu siteyi.

 106. Gerçekten süper bir site sadece bu konuda değil bütün konularda harika anlatıyor. Teşekkür ederim Türk dil performans ödevimi buradan yaptım iyi günler dilerim.

 107. Emeklerinize sağlık bir konu ancak bu kadar güzel ve net anlatılabilirdi.

 108. Teşekkür ederim sayenizde 100 aldım.

 109. Valla mükemmel olmuş ellerine sağlık

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*