Anasayfa » Sözcük Türleri

Sözcük Türleri

Niteleme Sıfatları ve Örnekleri

Niteleme Sıfatı Nedir ? Niteleme sıfatları, varlıkları niteleyen yani varlıkların nasıl olduklarını gösteren sıfatlardır. Bu tür sıfatlar varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini gösterirler. İsme sorulan “nasıl” sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verir. *Varlıkların durumlarını gösterirler: Temiz ev, ışıklı oda, tembel öğrenci, yanık yüz … *Varlıkların biçimlerini gösterirler: Uzun dağ, yuvarlak masa, kısa boy, oval yüz … *Varlıkların renklerini gösterirler: Kara toprak, mavi gök, kır at, esmer yüz … Niteleme Sıfatlarına Örnekler: * Mavi oya             * Çıkmaz sokak       * İhtiyar kadın          ...

Devamını Oku »

Sıfatlar (Önadlar)

Sıfatlar, varlıkların ve kavramların (isimlerin), renk durum biçim yönünden niteliklerini, sayılarını, ölçülerini gösteren ya da belirten sözcüklerdir.  Türkçe’de hiç bir kelime tek başına sıfat olarak kullanılamaz. Tek başına kullanıldıkları zaman bütün sıfatlar bir isim sayılır. Sıfatlar daima çekimsiz olarak kullanılır. Çekim eki almazlar. Bir kelimenin sıfat sayılabilmesi için bir ismin başına gelip onu renk, durum biçim yönünden nitelemesi ya da sayı, ...

Devamını Oku »

İsim (Ad) Nedir ?

Nedir İsim ? :  Canlı, cansız  bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir. Kavramları, varlıkları tanıyabilmemiz, tanıtabilmemiz ve onları birbirlerinden ayırabilmemiz için verdiğimiz her bir kelimenin yani “ismin” çeşitli özelliklerinden dolayı aşağıdaki gibi  incelenmesi mümkündür. A. Varlıkların niteliklerine (oluşlarına) göre isimler 1. Somut İsim 2. Soyut İsim B. Varlıklara verilişlerine göre isimler 1. Özel İsim 2. Cins İsim ...

Devamını Oku »

Tekil Çoğul ve Topluluk İsimleri

C. Varlıkların sayılarına göre isimler 1. Tekil isim Sayısal anlamda tek olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almamış adlardır. Örnekler: gazete, balık, roman…. 2. Çoğul isim Sayısal anlamda birden fazla olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almış adlardır. Çoğul anlamı bu ekler ile sağlanır. Örnekler: gazeteler, balıklar, romanlar…   Not: Çoğul eki (-lar, -ler), adlara çoğul anlamı dışında anlamlar da katar: Örnekler: ...

Devamını Oku »