SINAVLAR

Liselere Giriş Sınavı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı

Dikey Geçiş Sınavı

Eş Anlamlı Kelimeler

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimeler arasındaki ilgiye "eş anlamlı kelimeler" ilgisi denilmektedir.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.

Eş Sesli Kelimeler

Yazılışı ve okunuşu aynı, ancak anlamları birbirinden farklı olan kelimelere“eş sesli kelimeler” denir

Deyimler

Birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir.

Kaynaklar

Öğretmenler ve öğrenciler için çeşitli kaynaklar

Deneme Sınavları

Ders Programları

Konu Sonu Testleri

Dinleme Metinleri