Sıfatlar

Sıfatlarda Pekiştirme ve Küçültme

Sıfatlarda PekiştirmeSıfatlarda pekiştirme, anlatımı çekici hale getirmek, sıfatların anlamlarını güçlendirmek, kuvvetlendirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Anlam bakımından güçlendirilmiş sıfatlara pekiştirilmiş sıfat denir. Sıfatlarda pekiştirme çeşitli yollarla yapılır.1- Sıfat olan kelimenin ilk sesli harfinden sonra “m, p, r, s” pekiştirme...

Belirtme Sıfatları Çeşitleri ve Örnekleri

Belirtme sıfatları varlıkları işaret, sayı, belirsizlik veya soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Yani nesnenin ya yeri işaret edilir, ya sayısı gösterilir; ya nesne soru yoluyla belirtilir, ya da belirsiz şekilde ifade edilir. İşte belirtme sıfatları bu belirtme şekillerine göre dörde...

Niteleme Sıfatları ve Örnekleri

Niteleme sıfatları, nesneleri nitelendiren ve onların özelliklerini belirleyen sözcüklerdir. Bir isme "nasıl" sorusu sorulduğunda, cevap verilen nitelik sözcüğü niteleme sıfatıdır. Bu sıfatlar, nesnelerin durumlarını, biçimlerini ve renklerini ifade ederler. Örneğin;Varlıkların durumlarını gösterirler: Temiz ev, ışıklı oda, tembel öğrenci, yanık yüz…Varlıkların biçimlerini gösterirler: Uzun dağ, yuvarlak masa, kısa boy, oval yüz…Varlıkların renklerini gösterirler: Kara toprak, mavi gök, kır at, esmer yüz…Niteleme Sıfatlarına Örnekler:Aşağıdaki örneklerde koyu fontlu kelimeler...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları