Ana SayfaFiillerÇekimli Fiil; Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

Çekimli Fiil; Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

Fiilin en temel özelliği; o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Fiilin; kim tarafından ve ne zaman yapılmış olduğunu belirten “kip ve şahıs” ile ifade edilmiş haline “çekimli fiil” denir.

Fiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs EkiÇekimli Fiil
OkuyorumOkuyorum
KurutacaksınKurutacaksın
BakarızBakarız
GelmelilerGelmeliler

Çekimli fiil, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan kelimedir. Zamanı ve şahsı sağlayan unsurlar da kip ve şahıs ekleridir. Yukarıdaki formülde olduğu gibi sırasıyla fiil kök ya da gövdelerine kip eklerinden biri ve sonra da şahıs eki getirilerek fiil çekimi yapılır. Bu yüzden öncelikle “Kip nedir? Şahıs ekleri nelerdir? sorularına yanıt bulacağız.

ŞAHIS EKLERİ

Şahıs ekleri, eylemin hangi şahıslar tarafından yapıldığını gösterir. Türkçede “Ben, Sen, O Biz, Siz, Onlar” olmak üzere altı şahıs vardır. Fiillerin bu şahıslara göre çekimlenmesini sağlayan şahıs ekleri şunlardır:

ŞAHISLARŞAHIS EKLERİÖRNEKLER
1. Tekil Şahıs (Ben)-m, -ım, -im, -um, -ümYazdım
Yaparım
Gelirim
Okurum
Görürüm
2. Tekil Şahıs (Sen)-n, -(s)ın,
-(s)in, -(s)un, -(s)ün
Bildin
Koşarsın
İzlersin
Uyursun
Görürsün
3. Tekil Şahıs (O)Eki yoktur!Git
Giyin
Yolla
1. Çoğul Şahıs (Biz)-ız, -iz, -uz, -üz, -kKatılırız
İnceleriz
Buluruz
Görürüz
Suladık
2. Çoğul Şahıs (Siz)-(s)ınız, -(s)iniz,
-(s)unuz, -(s)ünüz
Çalışırsınız
Gezersiniz
Uyursunuz
Yürürsünüz
3. Çoğul Şahıs (Onlar)-lar, -lerBırakırlar
Beklerler

NOT: Fiillerin teklik üçüncü şahıs çekiminde şahıs eki yoktur, ancak yine de teklik üçüncü şahıs ifadesi taşırlar.

FİİL KİPLERİ

Kip Nedir?
Fiil kök ve gövdelerinin bildirdiği eylemi, zamana ve biçime bağlayan eklere “kip” denir.  Bir fiilin zaman ve anlam özelliğine göre şekillenmesi kip ekleri sayesinde olur. Fiil kipleri; haber kipleri (bildirme kipi) ve dilek kipi (tasarlama kipi) olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri fiilin hangi zamanda geçtiği belirtmekte, dilek kipleri ise fiilin yapılış şeklini göstermektedir.

A- BİLDİRME/HABER KİPLERİ

Haber kipleri eklendikleri fiile “zaman anlamı” kazandırırlar. Yapılan eylemin geçmişte mi şimdi mi gelecekte mi yoksa her zaman mı yapıldığını gösterirler.  Bildirme kiplerinin;

1-Duyulan geçmiş zaman,
2-Görülen geçmiş zaman,
3-Şimdiki zaman,
4-Gelecek zaman
5-Geniş zaman çekimi olmak üzere beş çekimi vardır.

1) Duyulan / Öğrenilen / Miş’li Geçmiş Zaman (-mış, -miş, -muş, -müş)

Kip Ekleri

-mış, -miş, -muş, -müş

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -mış/-miş/-muş/-müş + Şahıs eki

Örneğin bizden “ıslan(mak)” fiilini duyulan geçmiş zamanın tüm şahıslarına göre çekimlememiz istenirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil Şahıs (Ben)Islanmışım
2. Tekil Şahıs (Sen)Islanmışsın
3. Tekil Şahıs (O)Islanmış-
1. Çoğul Şahıs (Biz)Islanmışız
2. Çoğul Şahıs (Siz)Islanmışsınız
3. Çoğul Şahıs (Onlar)Islanmışlar
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylem, konuşanın gözü önünde gerçekleşmemiştir. Bu kiple konuşan kişi, eylemin gerçekleşmesine şahit olmamış anlattıklarını başkasından duyarak öğrendiklerini dile getirmektedir ya da sonradan fark etmiştir.

Duyulan Geçmiş Zaman Cümleleri
 • O dönemde çok sıkıntı çekmiş.
 • Gitar kursuna gidebilmek için para biriktirmiş.
 • Davet edilmedikleri halde düğüne gelmişler.
 • Yorgunluktan bir kenarda uyuyakalmışım.
 • Henüz altı aylıkken yürümeye başlamışım.
Duyulan Geçmiş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -mış/-miş/-muş/-müş + Şahıs eki

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk Eki (ma, me)Kip EkiŞahıs Eki
Yakmamışım
Yakmamışsın
Yakmamış-
Yakmamışız
Yakmamışsınız
Yakmamışlar

2) Görülen / Bilinen / Di’li Geçmiş Zaman (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)

Kip Ekleri

-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -dı/-di/-du/-dü/-tı/-ti/-tu/-tü + Şahıs eki

Aşağıda “Sev(mek)” fiili görülen geçmiş zamanın tüm şahıslarına göre çekimlenmiştir:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil ŞahısSevdim
2. Tekil ŞahısSevdin
3. Tekil ŞahısSevdi-
1. Çoğul ŞahısSevdik
2. Çoğul ŞahısSevdiniz
3. Çoğul ŞahısSevdiler
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylem, konuşanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Bu kiple konuşan kişi, anlattıklarını başkasından duymamıştır, bizzat gördüklerini, şahit olduklarını aktarmaktadır.

Görülen Geçmiş Zaman Cümleleri

Ona demli bir çay hazırlam, ben de melisa çayı poşetini atm kupamdaki sıcak suya. Elindeki gazeteyi önündeki küçük sehpaya bırak. Çayından bir yudum al. Arkasına yaslanarak gözlerimin içine bak. Biraz gergince bir ses tonu ile “Bunca zamandır neden araman beni?” dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Melisa çayından bir yudum alm ve pencereye doğru yürüm.

Görülen Geçmiş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -dı/-di/-du/-dü/-tı/-ti/-tu/-tü + Şahıs eki

“Ara(mak)” fiilini görülen geçmiş zamanın olumsuzunda tüm şahıslara çekimleyelim:

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
Aramam
Araman
Arama-
Aramak
Aramanız
Aramalar

3) Şimdiki Zaman (-yor)

Kip Ekleri

-(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor + Şahıs eki

“Bil(mek)” fiilini şimdiki zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil Şahıs (Ben)Bil(i)yorum
2. Tekil Şahıs (Sen)Bil(i)yorsun
3. Tekil Şahıs (O)Bil(i)yor-
1. Çoğul Şahıs (Biz)Bil(i)yoruz
2. Çoğul Şahıs (Siz)Bil(i)yorsunuz
3. Çoğul Şahıs (Onlar)Bil(i)yorlar
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır. Bu kiple konuşan kişi, anlattıklarını bizzat görür ve gördüğü anda dile getirir.

Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Güneş tüm kızıllığıyla dağların ardından kayboluyor.
 • Başım çok ağrıyor, ben doktora gidiyorum.
 • Yemeğe gelemeyeceğiz, Ahmet’le ders çalışıyoruz.
 • Bayramlaşmak için size geliyorum.
 • Kemanının tellerini yıpratıyorsun.
Şimdiki Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor + Şahıs eki

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
Dinlemeyorum
Dinlemeyorsun
Dinlemeyor-
Dinlemeyoruz
Dinlemeyorsunuz
Dinlemeyorlar

NOT: Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde “me, ma” olumsuzluk eki “yor” şimdiki zaman ekinin etkisinden dolayı daralarak “mı, mi, mu, mü” ye dönüşür. Bu yüzden aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yazılır ve okunur.

ÖRNEKLER:
Dinlemiyorum, dinlemiyorsun, dinlemiyor,
dinlemiyoruz, dinlemiyorsunuz, dinlemiyorlar

Oturmuyorum, oturmuyorsun, oturmuyor,
oturmuyoruz, oturmuyorsunuz, oturmuyorlar

4) Gelecek Zaman (-acak, -ecek)

Kip Ekleri

-acak, -ecek

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -acak, -ecek + Şahıs eki

“Kutla(mak)” fiilini gelecek zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil Şahıs (Ben)Kutla(y)acakım
2. Tekil Şahıs (Sen)Kutla(y)acaksın
3. Tekil Şahıs (O)Kutla(y)acak-
1. Çoğul Şahıs (Biz)Kutla(y)acakız
2. Çoğul Şahıs (Siz)Kutla(y)acaksınız
3. Çoğul Şahıs (Onlar)Kutla(y)acaklar
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından öncedir. Fiil dile getirilir ancak henüz yapılmamıştır.

Gelecek Zaman Örnekleri
 • Akşam Türkiye maçını seyredeceğiz.
 • Okullar Eylül’ün ilk haftası açılacak.
 • Bu yıl şarkı yarışmasının beşincisi düzenlenecek.
 • Merhumun naaşı öğle namazından sonra toprağa verilecek.
 • Ağrıları arttığından artık ameliyat olacak.
Gelecek Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -acak, -ecek + Şahıs eki

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
Çalışma(y)acakım
Çalışma(y)acaksın
Çalışma(y)acak-
Çalışma(y)acakız
Çalışma(y)acaksınız
Çalışma(y)acaklar

5) Geniş Zaman (-r, -ar, -er)

Kip Ekleri

-(ı,i,u,ü)r, -ar, -er

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + (ı,i,u,ü)r/-ar/-er + Şahıs eki

“Gez(mek)” fiilini  geniş zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil ŞahısGezerim
2. Tekil ŞahısGezersin
3. Tekil ŞahısGezer-
1. Çoğul ŞahısGezeriz
2. Çoğul ŞahısGezersiniz
3. Çoğul ŞahısGezerler
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin geçmişte, içinde bulunulan zamanda ve gelecekte yapıldığını, yani tüm zaman dilimlerinde yapıldığını gösterir.

Geniş Zaman Örnekleri
 • Her sabah kahvaltıdan önce mutlaka elma yer.
 • Akşamları hiç sıkılmadan beş saat müzik yaparız.
 • Ayda yılda bir sinemaya giderler.
 • Kahvenin iyisi burada içilir.
 • Yalnız kaldıkça sessizliği dinlersin.
Geniş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me, -maz, -mez) + Şahıs eki

ÖNEMLİ NOT: Geniş zamanın olumsuz çekimlerinde geniş zaman ekleri “-r, -ar, -er” düşer. Diğer kiplerde olumsuzluk yapılırken kip ekleri de kullanılırken geniş zamanın kip eki kullanılmaz. Ayrıca 1. tekil ve 1. çoğullarda olumsuzluk eki “-ma, -me” iken; diğer şahıslarda “-maz, -mez”dir.

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiŞahıs Eki
Oturmam
Oturmazsın
Oturmaz-
Oturma(y)ız
Oturmazsınız
Oturmazlar

B- TASARLAMA/DİLEK KİPLERİ

Tasarlama kiplerinde zaman anlamı yoktur; yani eylemin ne zaman yapıldığını veya yapılacağını bildirmezler. Bu kipler, fiilin yapılma şeklini; gereklilik, koşul-şart, istek ve emir anlamlarıyla ifade etmelerini sağlarlar. Çekimlenme şekilleri haber kipleri ile aynıdır ve dört adet dilek kipi vardır.

1) Gereklilik Kipi (-malı, -meli)

Kip Ekleri

-malı, -meli

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -malı, -meli + Şahıs eki

Aşağıda “Çalış(mak)” fiili gereklilik kipinin tüm şahıslarına göre çekimlenmiştir:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil ŞahısÇalışmalı(y)ım
2. Tekil ŞahısÇalışmalısın
3. Tekil ŞahısÇalışmalı-
1. Çoğul ŞahısÇalışmalı(y)ız
2. Çoğul ŞahısÇalışmalısınız
3. Çoğul ŞahısÇalışmalılar
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip, eylemin yapılmasının ya da yapılmamasının gerekliliğini ifade etmeye yardımcı olur. Bazen de bu kiple konuşan kişi, konuştuklarına tahmin/olasılık anlamı katabilir.

Gereklilik Kipi Örnek Cümleleri
 • İşlerini bitirir bitirmez buraya gelmelisin. (Gereklilik)
 • Araba kullanırken emniyet kemerinizi takmalısınız. (Gereklilik)
 • Konserde bu şarkıyı çok güzel söylemeliyim. (Gereklilik)
 • Bu köşe yazısını yazan İskender Pala olmalı. (Tahmin)
 • Üzerindekiler çok ince, üşüyor olmalısın. (Tahmin)
Gereklilik Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -malı, -meli + Şahıs eki

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
Unutmamalı(y)ım
Unutmamalısın
Unutmamalı-
Unutmamalı(y)ız
Unutmamalısınız
Unutmamalılar

2) Dilek-Şart Kipi (-sa, -se)

Kip Ekleri

-sa, -se

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -sa, -se + Şahıs eki

“Dinle(mek)” fiilini dilek-şart kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil ŞahısDinlesem
2. Tekil ŞahısDinlesen
3. Tekil ŞahısDinlese-
1. Çoğul ŞahısDinlesek
2. Çoğul ŞahısDinleseniz
3. Çoğul ŞahısDinleseler
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip, bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğunu göstermek için kullanılır. Bu görevi ile cümleye koşul-şart anlamı sağlar, bazen de gerçekleşmesi istenilen/dilenen şeyleri ifade ederken bu kipi kullanılır. Bu görevi ile de cümleye dilek anlamı kazandırır.

Dilek-Şart Kipi Örnek Cümleleri
 • Yaz gelse de tatile gitsek. (Koşul= Tatile gitmenin koşulu yazın gelmesidir.)
 • Keşke bu yaz ehliyet kursuna yazılsam. (Dilek)
 • Biraz gayret etsen şu kemanı çalabileceksin. (Koşul=Keman çalabilmesinin koşulu gayret etmesidir.)
 • Yârim yanımda olsa da baksam gözlerine doyasıya. (Dilek)
Dilek-Şart Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -sa, -se + Şahıs eki

“Koş(mak)” fiilinin olumsuzunu, dilek şart kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
Koşmasam
Koşmasan
Koşmasa-
Koşmasak
Koşmasanız
Koşmasalar

3) İstek Kipi (-a, -e)

Kip Ekleri

-a, -e

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + -a, -e + Şahıs eki

Aşağıdaki tabloda “Gönder(mek)” fiili, istek kipinin tüm şahıslarına göre çekimlenmiştir.

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil ŞahısGöndere(y)im
2. Tekil ŞahısGönderesin
3. Tekil ŞahısGöndere-
1. Çoğul ŞahısGönderelim
2. Çoğul ŞahısGönderesiniz
3. Çoğul ŞahısGöndereler
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip ile konuşan kişi, bir işin, oluşun veya hareketin gerçekleşmesini istemektedir.

İstek Kipi Örnekleri
 • Artık hapşırayım da rahatlayayım.
 • Fazlaca ağaç dikelim ki şehrimiz nefes alsın.
 • Resmini duvarımdan indireyim diyorum, yapamıyorum…
 • Biriktirdiğiniz paraları bankaya yatırasınız.
İstek Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + -a, -e + Şahıs eki

“Tırman(mak)” fiilinin olumsuzunu, istek kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk Eki (ma, me)Kip EkiŞahıs Eki
Tırmanma(y)a(y)ım
Tırmanma(y)asın
Tırmanma(y)a-
Tırmanma(y)alım
Tırmanma(y)asınız
Tırmanma(y)alar

 4) Emir Kipi (kip eki yoktur)

Kip Ekleri
 • Kip eki yoktur yalnızca şahıs ekleri ile çekimi vardır.
 • Kendine emir verme anlamı oluştuğundan 1. tekil ve 1. çoğul şahıslar için emir çekimi bulunmaz.
 • 2. tekil şahsında ise şahıs eki kullanılmadan sadece fiil kök ya da gövdesi ile çekimleme yapılır.
Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + Şahıs eki

“Kapat(mak)” fiilini emir kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyelim;

ŞahıslarFiil Kök veya GövdesiKip EkiŞahıs eki
1. Tekil Şahıs (Ben)---
2. Tekil Şahıs (Sen)Kapat--
3. Tekil Şahıs (O)Kapat-sın
1. Çoğul Şahıs (Biz)---
2. Çoğul Şahıs (Siz)Kapat-ın
3. Çoğul Şahıs (Onlar)Kapat-sınlar
Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Fiilin yapılmasını emir anlamıyla ifade eden, eylemin gerçekleşmesini emir şeklinde belirten kiptir.

Emir Kipi Örnekler
 • Hemen yanıma gel.
 • Elindekileri masaya bırak üstüne temiz bir şeyler giy.
 • Ben gidiyorum sen de burada yalnız kal.
 • Babanla konuş belki rahatlarsın.
 • Söyle arkadaşına biraz hızlı yürüsün.
Emir Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me) + Şahıs eki

“Bırak(mak)” fiilinin olumsuzunu, emir kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

Fiil Kök/GövdesiOlumsuzluk EkiKip EkiŞahıs Eki
----
Bırak--ma
Bırakma-sın
----
Bırakma-(y)ın
Bırakma-sınlar

ÖZETLE

Çekimli fiil, Fiil kök gövde + kip eki + şahıs eki sıralamasından ibarettir. Hangi ekin hangi kipe ait olduğunu bilirseniz bütün çekimli fiil konusuna hakim olur, çekimlemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.

İlgili Makaleler
Fiilde Çatı Kavram Haritası

Fiilde Çatı

Yüklemi fiil olan cümlelerde, yüklemin özne ve nesne ile olan anlam ve biçim ilişkisi “fiilde...
Ek Fiil Kavram Haritası

Ek Fiil – Ek Fiilin Görevleri – Hikaye Rivayet Şart

EK FİİL NEDİR?Bilindiği gibi fiiller;  iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli...
Fiiller Kavram Haritası

Fiil (Eylem) Nedir? İş, Oluş ve Durum Fiilleri

FİİL (EYLEM) NEDİR?Evrendeki her bir varlığı tanımlayan bir isim mevcutken bu varlıkların yapmış oldukları hareketleri,...

39 YORUM

  • Fiiler hiçbir ek almadan bir cümle içinde kullanıldığında aslında yine de çekimli haldedirler. Çünkü;

   1-Okula erkenden gittik.
   2-Okula erkenden git.

   1. cümlede “git” fiili “di” geçmiş zaman eki ve “k” 1. çoğul şahıs eki ile çekimlenmiştir.
   2. cümlede ise “git” fiilinin hiçbir ek almadığı halde cümledeki anlamından 2. tekil kişi (sen) ve emir kipi ile çekimlendiğini görebiliriz.

   Yukarıda “Emir Kipi” konusundan hatırlayınız; 2. tekil şahıs emir kipinin hem şahıs eki hem de kip eki yoktu. Eki olmadığı halde fiile yüklenen bu anlam sayesinde fiil yine de çekimlenmiş sayılır.

  • “gelmişler” çekimli bir fiildir. Gel (fiil kökü) – miş (öğrenilen geçmiş zaman eki) – ler (3. çoğul şahıs eki)
   Görüldüğü gibi sözcük, kip eki ve şahıs ekini de barındırmaktadır.

 1. Ya cok harika bi site ama bi sorum olacak mesela gördü fiilini kök kip ve eklerine göre çekimlemeye çalıştım

  Gör-dü oluyo gör kok ama dü orda şahıs mı yoksa kip mi?

  • Gör: Fiil kökü
   -dü: Görülen geçmiş zaman eki (yani kip ekidir)
   Burada şahıs eki yoktur, fakat şahıs eki almadığı halde eylemin 3. tekil şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. (3. tekil şahıs eki yoktur 😉 )

  • Çekimli fiilin cümle içinde yeri bir kurala dayanmaz. Yani cümlenin her yerinde olabilir. Örneğin:

   İstanbul’un nazlı dalgalarını uzun uzun izledim. (sonda)
   Uzun uzun izledim İstanbul’un nazlı dalgalarını… (ortada)
   İzledim İstanbul’un nazlı dalgalarını uzun uzun… (başta)

   Çekimli fiil ile fiilimsiyi ayırt edebilmeniz için ise mutlaka fiilimsi eklerini ve bu eklerin hangi görevde kullanıldıklarını bilmeniz gerekmektedir. Fiilimsiler konusunu http://www.turkdilbilgisi.com/fiilimsiler/fiilimsiler.html bu linkten gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Başarılar.

 2. Kır çiçekleri teninde AÇILIR
  Kokunun yanında güler küçülür
  Bahar mı DESELER yüzün seçilir
  Rüyalarda OLSUN GELSEN sevdiğim

  Yukardaki dizelerde numarandırılmış
  Eylemlerden hangisi diyerlerinden farklı
  Bir kiple çekimlenmiştir

  Çekimli eylem kipi

 3. haykırsam,kollarımı makas gibi açarak
  durun,durun bir dünya iniyor tepemizden
  çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden
  çekiyor tebeşirle yekun hattını afet

  yukardaki dizelerde kaç çekimli fiil vardir
  2-3-4-5-6 çözer misiniz

  • haykırsam: “-sa” dilek şart kipi – 1. tekil şahıs
   durun: “emir kipi (eki yoktur) – “(u)n” ikinci çoğul şahıs eki (2 adet kullanılmıştır)
   iniyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs
   geliyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs
   çekiyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs

   yukarıda incelediğimiz kelimeler birer çekimlenmiş fiildir. “Durun” kelimesi 2 adet kullanıldığı için toplam 6 tane çekimlenmiş sözcük vardır diyebiliriz.

  • Sev – er – mi – (y) – im
   Sev – er – mi – sin
   Sev – er – mi
   Sev – er – mi – (y) – iz
   Sev – er – mi – siniz
   Sev – er – ler – mi

  • İstek kipinin olumsuz soru şekli yalnızca birinci tekil ve birinci çoğul kişi için mevcuttur.

   1. tekil şahıs = anla-ma-(y)a-yım mı?
   2. tekil şahıs = –
   3. tekil şahıs = –

   1. çoğul şahıs = anla-ma-(y)a-lım mı?
   2. çoğul şahıs = –
   3. çoğul şahıs = –

  • “Dinle” fiilinin Olumlu Çekimi

   Dinle-yor-um = Dinliyorum (Ünlü daralması meydana gelmektedir)
   Dinle-yor-sun = Dinliyorsun
   Dinle-yor = Dinliyor

   Dinle-yor-uz = Dinliyoruz
   Dinle-yor-sunuz = Dinliyorsunuz
   Dinle-yor-lar = Dinliyorlar

   “Dinle” fiilinin Olumsuz Çekimi

   Dinle – me – yor -um = Dinlemiyorum (Ünlü daralması meydana gelmektedir)
   Dinle – me – yor -sun = Dinlemiyorsun
   Dinle – me – yor = Dinlemiyor

   Dinle – me – yor – uz = Dinlemiyoruz
   Dinle – me – yor – sunuz = Dinlemiyorsunuz
   Dinle – me – yor – lar = Dinlemiyorlar

  • 1. tekil kişi = Ayıkla-sa-m
   2. tekil kişi = Ayıkla-sa-n
   3. tekil kişi = Ayıkla-sa

   1. çoğul kişi = Ayıkla-sa-k
   2. çoğul kişi = Ayıkla-sa-nız
   3. çoğul kişi = Ayıkla-sa-lar

Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...