Ana SayfaSözcükte AnlamEş Sesli Kelimeler - Örnekler ve Kelime Sözlüğü

Eş Sesli Kelimeler – Örnekler ve Kelime Sözlüğü

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş)

Aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla da ses bakımından birbirinin aynısı olan; ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine “eş sesli kelimeler” diğer bir ifade ile “sesteş kelimeler” adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken; aynı seslerle değişik ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan kavramların anlatılması durumudur. Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır.

Örneğin bir sayı olan “yüz” ile “başın ön bölümü” ve suda “yüz”  anlamındaki yüz; çaygillerden bir içecek olan “çay” ile ırmaktan büyük akarsu vb.

es sesli kelimelere ornekler
Eş Sesli Kelimelere Örnekler

Eş sesli kelimelere örnek cümleler :

El eliyle yılan tutulmaz.

Her yanım cayır cayır yanıyor.

Arkadaşının yaş gününde bol bol yaş pasta yedi.

Ayakkabısının bağını düğümleyip arkadaşının bağ evinden uzaklaştı.

Onun yüzünden yüz yerde yüzüm kızarıyor.

Her yaz yaylaya çıkar, orada yarım kalan hikayesini yazmaya çalışırdı.

Kır saçları rüzgarda dalgalanıyordu.

Şimdi vazolar kır çiçekleriyle doludur.

Böyle dik bir yokuştan kış günü her araba inemez.

Tüm öğrencileri bahçeye ağaç dikmeye davet ettik.

İç ile dış bir olmadan olgunluk olmaz

Yatmadan bir bardak süt meyi unutma.

UYARI 1: Bazı sözcükler sesteş gibi görüldüğü halde, düzeltme işareti (^)’nin varlığı sebebiyle birbirinden sesteşlik bakımından ayrılır. Uzun ya da ince olarak okunması gereken ünlü harflerin üzerine konan (^) düzeltme işareti, birbirinin aynısı gibi görünen kelimelerin sesteş olmasına engel olduğu için bu sözcükler eş sesli kelimeler olarak kabul edilmemektedir.

Örnekler:

*adem (yokluk)             *adet (sayı)
âdem (insan)                 âdet (gelenek, alışkanlık)

*alem (bayrak)              *aşık (eklem kemiği)
 âlem (dünya, evren)      âşık (vurgun, tutkun)

*hal (pazar)                 *hala (babanın kız kardeşi)
hâl (durum, vaziyet)       hâlâ (henüz)

*rahim (esirgeme)        *şura (şu yer)
rahîm (koruyan)             şûra (danışma kurulu) vb.

*Yar (Uçurum)             *Kar (donan su buharı)
Yâr (Sevgili)                  Kâr (para kazancı)

UYARI 2: Eş seslilik ile çok anlamlılık birbirine karıştırılmamalıdır. Eş sesli sözcüklerde anlam yönünden uzak-yakın en ufak bir ilişki, hiçbir yakınlık yokken; çok anlamlılık bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak ortaya çıkan bir anlam çoğalmasıdır. Yani bir sözcüğün yan ve mecaz anlamı o sözcüğün sesteşi değildir. Aşağıdaki resimde “yüz” kelimesini bu bakımdan inceledik.

UYARI 3: Dilimizde yazılışları ve söylenişleri birbirine oldukça yakın kimi sözcükler vardır. Bu sözcükler arasında eş seslilik kesinlikle söz konusu değildir.

Örnekler:

Öğle: Zaman öğle vakti
Öyle: işaret sözcüğü

Eğer: koşul zarfı
Eyer: binek hayvanlarının sırtına konan oturmalık

Grup: küme öbek
Gurup: güneşin batması

Bazı sözcüklerdeki bu sesteşlik özelliği cinas denilen bir söz sanatının doğmasını sağlamıştır. Cinas, sesteş sözcüklerin yakın aralıklarla kullanılması sanatıdır.

Örnekler: 
Neden her kime yüz tuttum ben andan yüz bela gördüm (Fuzuli)

Üzdü beni zalim kanlı yaramaz.
Gayet çoktur, değil benim yaram az.
Bana yardan gayri cerrah yaramaz. (Gevheri)

Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Arşa çıksan akıbet yer yer seni (Kemal Paşazade)

Dilimizde kullanılan bazı eş sesli kelimeler ve anlamları aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Ayrıca eş sesli kelimeler tablosunu indirebilirsiniz.

Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

  • Aç: yemek yemesi gereken
   Aç: açmak fiilinin emri
  • Açık: kapalı olmayan
   Açık: koyu olmayan renk
  • Açma: açmak işi
   Açma: Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek
  • Ağız: bir organ adı
   Ağız: anadilin değişik söyleyişi
   Ağız: yeni doğmuş memelilerin ilk sütü
  • Ak: beyaz
   Ak: akmak mastarının emri
  • Al: kırmızı
   Al: almak mastarının emri
  • Alay: belli sayıdaki askeri birlik
   Alay: biriyle eğlenme
  • An: çok kısa zaman parçası
   An: anmak mastarının emri
  • Arı: bal yapan böcek
   Arı: katıksız saf
  • Arz: sunma
   Arz: yeryüzü yer
  • Asma: üzüm veren bitki
   Asma: asma işi
  • At: bir hayvan
   At: atmak mastarının emri
  • Ağ: balık tutma aracı
   Ağ: pantolonun apış arasına gelen yeri
  • Ay: yılın on ikide biri
   Ay: gök cismi
  • Atlet: atletizmle uğraşan kimse
   Atlet: kolsuz erkek fanilası
  • Aşı: bir ağacın dalı üzerinden alınan dal
   Aşı: Organizmada birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen zayıflatılmış mikrop

  B

  • Bağ: üzüm yetiştirilen bahçe
   Bağ: bağlamak için kullanılan araç
  • Bağır: göğsün ön kısmı
   Bağır: bağırmak mastarının emri
  • Bahar: mevsim adı
   Bahar: yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılan maddeler
  • Bar: Erzurum yöresinde oynanan bir halk oyunu
   Bar: içki içilen yer
  • Bel: insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge
   Bel: toprak kazmaya yarayan araç
   Bel: ses şiddeti ile ilgili birim
  • Ben: tekil birinci kişi zamiri
   Ben: derideki küçük leke
  • Bere: bir şeydeki hafif yara
   Bere: bir tür başlık
  • Bez: pamuklu kumaş
  • Bez: vücutta salgı yapan küçük organ
  • Bin: bir sayı
   Bin: binmek mastarından emir
  • Boy: bir şeyin uzunluğu
   Boy: göçebe topluluklarda kabile
  • Basma: basma işi
   Basma: pamuklu kumaş

  C – Ç – D

  • Çay: bir içecek
   Çay: dere ile ırmak arası akarsu
  • Çelik: sertleştirilmiş demir
   Çelik: kısa kesilmiş dal
  • Çil: yüzdeki küçük benekler
   Çil: bir av kuşu
  • Devir: çağ
   Devir: dönme tur
  • Dal: hayal kurmak eyleminin emir kipi
   Dal: kol bölüm
  • Dil: bir organımız.
   Dil: lisan, anlaşma
  • Diz: bacağın ortasındaki ortak bölme
   Diz: dizmek mastarından emir
  • Dolu: içi doldurulmuş olan
   Dolu: bir yağış biçimi
  • Don: iç çamaşır
   Don: at tüyünün rengi
   Don: suların buz tutması
  • Düş: rüya
   Düş: düşmek mastarından emir

  E – G

  • Ek: ilave
   Ek: ekmek mastarının emri
  • El: bir organımız
   El: yabancı
  • Er: rütbesiz asker
  • Er: erken
  • Esrar: sır sırlar
   Esrar: uyuşturucu bir madde
  • Ekmek: tohumu toprağa atma
   Ekmek: tahıldan yapılmış yiyecek
  • Gam: tasa kaygı
   Gam: müzikte sekiz sesten oluşan sıralı nota dizisi
  • Geç: beklenen zamandan sonra
   Geç: geçmek mastarının emri
  • Güç: kuvvet
   Güç: zor
  • Gül: bir çiçek
   Gül: gülmek mastarının emri

  H – İ

  • Han: eskiden Türklerde devlet başkanı
   Han: şehirlerde meslek sahiplerinin çalıştığı birkaç katlı yapı
  • Hal: durum
   Hal: üstü kapalı pazar yeri
  • Harp: savaş
   Harp: telli bir çalgı
  • Hayat: yaşam
   Hayat: avlu sofa
  • Hayır: olumsuzluk belirten söz
   Hayır: iyilik
  • İn: küçük mağara
   İn: inmek mastarından emir
  • İç: herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan
   İç: içmek eyleminin emir kipi
  • İt: köpek
   İt: itmek fiili

  K – L

  • Kanepe: birkaç kişinin oturduğu koltuk
   Kanepe: küçük ekmek dilimi
  • Kara: siyah
   Kara: yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü
  • Kart: gençliği ve körpeliği kalmamış
   Kart: düzgün kesilmiş ince karton
  • Kaş: gözlerin üzerindeki kısa kıllar
   Kaş: sarp kayalık uçurum
   Kaş : atın eyerinin ön ve arka kısmındaki çıkıntılar
  • Kahve: sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç
   Kahve: çay ıhlamur içilen oyun oynanan yer
  • Katı: sert
   Katı: kuşların midesi
  • Kaz: bir kümes hayvanı
   Kaz: kazmak mastarından emir
   Kaz: budala
  • Kese: küçük torba
   Kese: kestirme (yol)
   Kese: yıkanırken kir çıkarmak için ele geçirilen bez
  • Kır: beyaz ve siyah karışımı renk
   Kır: şehir dışı olan boş ve geniş alan
  • Kıta: dört dizeden oluşan şiir bölümü
   Kıta: büyük kara parçası
   Kıta: askeri birlik
  • Koca: bir kadının eşi
   Koca: büyük iri
  • Koy: küçük körfez
   Koy: koymak mastarından emir
  • Kupa: maden bardak ya da vazo
   Kupa: bir tür atlı araba
   Kupa: yarışma ödülü olarak verilen
  • Kurum: kuruluş müessese
   Kurum: bacalarda biriken is
  • Kuşak: beze sarılan dar uzun kumaş
   Kuşak: nesil
  • Kap: içi oyuk nesne
   Kap: kapmaktan emir
  • Lama: uzun ince madeni şerit
   Lama: bir hayvan

  M – N

  • Mil: bir uzunluk ölçüsü birimi
   Mil: selin bıraktığı çamurlu birikinti
   Mil: ince uzun madeni çubuk
  • Maskara: eğlendirici, güldürücü
   Maskara: maske
   Maskara: kirpik boyası
  • Manda: bir hayvan
   Manda: başka devletlere verilen vekillik
  • Mal: bir kimsenin mülkiyetinde bulunan
   Mal: büyükbaş hayvan
  • Makam: mevki, yer
   Makam: Türk müziğinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad
  • Mantar: şişe tapası
   Mantar: bir bitki
  • Maya: mayalanmayı sağlayan madde
   Maya: damızlık dişi hayvan
  • Mayıs: yılın beşinci ayı
   Mayıs: taze sığır gübresi

  O – P

  • Ocak: yılın birinci ayı
   Ocak: ateş yakmaya yarayan yer
   Ocak: taş ve maden çıkarılan yer
  • Öz: bir kişinin benliği
   Öz: aynı baba ve anadan olan kardeşler
  • Pas: madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka
   Pas: oyuncuların topu başkasına geçirmesi
  • Patron: özel bir kuruluşun sahibi
   Patron: biçki modeli
  • Pay: hisse
   Pay: azar
  • Pazı: kolun üst kısmındaki şişkince kas
   Pazı: yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki
  • Pike: uçakların hedefe yaptığı dalış
   Pike: yatak örtüsü
  • Pirinç: pilav yapmakta kullanılan tahıl
   Pirinç: bakır ve çinko karışımı sarı maden
  • Pazar: haftanın son günü
   Pazar: belli şeylerin satıldığı yer

  S – Ş

  • Saç: başı kaplayan kıllar
   Sac: demir levha
  • Saf: katıksız arı
   Saf: dizi sıra
  • Sağ: solun karşıtı yan
   Sağ: sağlam, canlı, esen
  • Sakin: durgun sessiz
   Sakin: bir yerde oturan
  • Satır: sayfadaki yazı dizileri
   Satır: et kesmeye yarayan bıçak
  • Saz: ince kamış
   Saz: çalgı
  • Seri: dizi, sıra
   Seri: hızlı
  • Sıra: bir çizgi üzerinde yan yana yada ardı ardına dizilme
   Sıra: üç dört kişinin otura bileceği tahta oturak
  • Soluk: nefes
   Soluk: rengi atmış
  • Soy: ırk
   Soy: soymak mastarından emir
  • Şiş: şişmiş, şişkin
   Şiş: ucu sivri demir çubuk

  T – Z

  • Tez: çabuk
   Tez: sav
  • Toka: el sıkışmak
   Toka: kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç
  • Ton: bir ağırlık ölçüsü birimi
   Ton: ses ve renkte düzey
  • Top: yuvarlak oyun aracı
   Top: büyük mermi atan ateşli silah
  • Tabiat: canlı ve cansız maddelerin oluşturduğu doğa
   Tabiat: bir insanın iç güdülerinin hepsi
  • Tavşan: tahta oymacısı
   Tavşan: bir memeli hayvan
  • Ünlü: meşhur
   Ünlü: sesli
  • Yar: uçurum
   Yar: sevgili
  • Yaş: doğuştan beri geçen zaman
   Yaş: ıslak
  • Yaz: mevsim adı
   Yaz: (mak) mastarının eki
  • Yüz: bir sayı
   Yüz: surat çehre
   Yüz: yüzmek eylemi
  • Yazma: yazmak işi
   Yazma: üzerin kalıplarla yada fırça ile desen yapılmış bez
  • Yat: kalkan ve zırh gibi korunma aracı
   Yat: özel deniz gemisi
  • Zar: ince deri ya da kabuk
   Zar: küp biçiminde üzerinde sayılar bulunan oyun aracı

  Bu konu eş anlamlı kelimeler ile karıştırıldığından “Eş Anlamlı Kelimeler” konusuna da göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Başarılar.

  İlgili Makaleler
  Nicel Anlam ve Nitel Anlamlı Kelimeler

  Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

  Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal veya...

  İkilemeler – İkilemelerin Yazılışı ve Oluşum Şekilleri

  İkileme Nedir?Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün, eş, yakın, karşıt...

  Zıt Anlamlı Kelimeler

  Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.Güzel – çirkin ...

  9 YORUM

  1. Bu sitedeki anlatımlardan gerçekten birçok şey tekrarladım ve öğrendim. Çok teşekkür ederim hakkıyla tüm Like’leri hak ediyorsunuz 😉

  Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

  Lütfen yorumunuzu giriniz
  Lütfen isminizi buraya giriniz

  Son Eklenen Konular

  Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

  Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

  Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

  Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

  12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

  2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

  2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...