Ana SayfaFiillerEk Fiil - Ek Fiilin Görevleri - Hikaye Rivayet Şart

Ek Fiil – Ek Fiilin Görevleri – Hikaye Rivayet Şart

EK FİİL NEDİR?

Bilindiği gibi fiiller;  iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıs ekleriyle çekimlenen sözcüklerdir.  Peki, fiiller kategorisinde incelenen ek fiil nedir? Bir fiil çeşidi midir? Fiiller gibi çekimlenebilir mi? Olumsuz çekimleri yapılabilir mi? Ek fiilin görevleri nedir? Tüm bu soruların cevabını aşağıda detaylı şekilde ele almaya çalışacağız.

Ek fiil, tek başına bir anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan “imek” fiilidir. Fiilin kökü “i” olup, yanına gelen “-mek” eki, “i”nin fiil olduğunu göstermek için kullanılan mastar ekidir.  “i-(mek)” fiili sözcük olma özelliğini yitirip daha çok ek olarak kullanıldığından ve tek başına anlamı olmadığından diğer fiillerden ayrılır ki bu yüzden “ek fiil” adını almıştır.

Ek fiil;  fiiller gibi çekimlenebilir, yani kip ve şahıs ekleri alabilir; fakat fiillerin alabildiği tüm haber ve dilek kiplerini alamaz. Peki hangi kiplerle ek fiil çekimi yapılabilir?

Ek fiilin sadece 4  kiple çekimi vardır. Bunlar:

EK FİİLKİPEK FİİLİN ÇEKİMİ
idiidi
(Görülen geçmiş zaman kipiyle çekimi)
imişimiş
(Duyulan geçmiş zaman kipiyle çekimi)
iseise
(Şart kipiyle çekimi)
idirdir
(Geniş zaman kipiyle çekimi)

ÖRNEKLER

– Film çok güzeldi.  (güzel idi)
– Rasyonel sayılar konusunu çoktan öğrenmişti. (öğrenmiş idi)

– Aldığın şeyler çok pahalıymış. (pahalı imiş)
– “Yusuf ile Züleyha” romanını tekrar okuyacakmış. (okuyacak imiş)

– Yatağın dağınıksa toplar mısın? (dağınık ise)
– Kardeşin uyandıysa her şeyi anlatacaktır. (uyandı ise)

– Belki de söyledikleri doğrudur.

DİKKAT: Yukarıdaki cümlelerdeki gibi, ek fiilin “idi,” “imiş,” “ise” gibi şekilleri, kendinden önceki sözcükle ayrı yazılabileceği gibi, sözcükle bitişik de yazılabilir. Sözcükle bitişik yazıldığında, “i” ek fiilinin düştüğünü ve sadece kip ekinin sözcükle bitişik yazıldığını görebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yukarıdaki cümlelerde dikkat etmeniz gereken bir şey de kip eklerinin isim soylu sözcüklere gelmiş olmasıdır. Fiillere gelen kip eklerinin doğasına aykırı gibi duran bu durum aslında ek fiilin düşmüş olmasından kaynaklanır. Yani kip ekleri aslında isme değil, yine fiile (düşen ek fiile) gelmektedir.

EK FİİLİN GÖREVLERİ

Ek fiilin temel iki görevi vardır:

1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar.

2-Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar.

1-İSİM VE İSİM SOYLU SÖZCÜKLERİ YÜKLEM YAPAR:

ÖNCELİKLE: Yüklem, yargı bildiren sözdür; yani sözün kip ve şahıs ekleri ile çekimlenmesidir. Fiiller; bu ekleri alabilen sözcükler olduğu için, cümlede yüklem olarak genellikle ilk aranan olurlar. Ancak isim ve isim soylu sözcükler de cümlede yüklem olabilmektedir. Bu da “ek fiil” sayesinde gerçekleşir. Bu sebeple yüklem denilince aklına sadece “fiil” gelenlerin; bu düşüncelerinin yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Şimdi ek fiilin, isim soylu sözcükleri nasıl yüklem yaptığını inceleyelim.

1.a. Ek Fiilin Görülen/Bilinen Geçmiş Zamanı (idi)

Nasıl Çekimlenir?
EK FİİLİN GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİ
İsim/İsim Soylu SözcükEk Fiil Gör. Geç. Z. Kipi Şahıs Ekleri
Yorgun, çalışkan, sevimli, neşeli vb.idi-m, -n, (), -k, -niz, -ler

ÖRNEK CÜMLELER

– Mesleğimi yapamadığım için mutsuzdum.
(mutsuz idim)

– Canım kuzenim, sen gençliğinde bile çok güzeldin.
(güzel idin)

– Hem evinde hem iş yerinde oldukça başarılı bir kadın.
(kadın idi)

– Sen ve ben çok iyi bir ekiptik.
(ekip idik) (“d→t” ünsüz benzeşmesi meydana gelmiştir)

– Siz de geçmiş yıllarda kulübümüze üyeydiniz.
(üye idiniz) (“y” kaynaştırma harfi)

– Hazırlıklı olmamalarına karşın konuya hakimdiler.
(hakim idiler) (hakimlerdi)

Olumsuzu Nasıl Yapılır?

Ek fiillin görülen geçmiş zamanının olumsuzu “değil” kelimesiyle yapılır. “Değil” kelimesi ek fiilden önce gelir.

ÖRNEK CÜMLELER
– Çok para verip aldığı arabanın motoru güçlü değildi. (değil idi)
– Hayalini süsleyen gelinlik bu değildi.(değil idi)

1.b. Ek Fiilin Öğrenilen/Duyulan Geçmiş Zamanı (imiş)

Nasıl Çekimlenir?
EK FİİLİN ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİ
İsim/İsim Soylu SözcükEk Fiil Öğr. Geç. Z. Kipi Şahıs Ekleri
Yorgun, çalışkan, sevimli, neşeli vb.imiş-m, -n, (), -k, -niz, -ler

ÖRNEK CÜMLELER

– Bu ay faturaları ödeyecek kişi benmişim.
( ben imişim)

– Zannettiğimden de akıllıymışsın.
(akıllı imişsin) (“y” kaynaştırma harfi)

– Yemekte şehriye çorbası varmış.
(var imiş)

– Anladım ki bu dünyada aslında hep yapayalnızmışız.
(yapayalnız imişiz)

– Siz paradan değil, yürekten yana zenginmişsiniz.
(zengin imişsiniz)

– Denizin sokak çocukları martılarmış.
(martılar imiş)

Olumsuzu Nasıl Yapılır?

Ek fiillin öğrenilen geçmiş zamanının olumsuzu da “değil” kelimesiyle yapılır.

ÖRNEK CÜMLELER
– Yollar, sanıldığı gibi karla kaplı değilmiş. (değil imiş)
– Sekreterini aradım ama müsait değilmişsin (değil imişsin)

1.c. Ek Fiilin Şartı (ise)

Nasıl Çekimlenir?
EK FİİLİN ŞART ÇEKİMİ
İsim/İsim Soylu SözcükEk Fiil Öğr. Geç. Z. Kipi Şahıs Ekleri
Yorgun, çalışkan, sevimli, neşeli vb.ise-m, -n, (), -k, -niz, -ler

ÖRNEK CÜMLELER

– Akşamları çok yorgunsam spora gitmem.
(yorgun isem)

– Yalnızsan ve çaresizsen hiç kimse acımaz bu zamanda.
(yalnız isen ve çaresiz isen)

– Gözlerin bozuksa seni mülakatta elerler.
(bozuk ise)

– Eğer aynı düşüncedeysek siz de bu konuda bize destek olmaya çalışın.
(düşüncede isek)

– Açsanız size yemek alabilirim.
(Aç iseniz)

– Kırşehirliyseler bizim kültürümüze de yakın sayılırlar.
(Kırşehirli iseler)  (Kırşehirlilerse)

BİR TAVSİYE

Ek fiilin şartı, eklendiği sözcüğü yüklem yapmaz, yükleme şart anlamı katar; çünkü cümlede zaten yüklem vardır.  Bu yüzden bu cümlelerde ek fiili fark etmek biraz daha zordur. Yüklemde ek fiil bulamadığınızda cümleye tekrar dönüp bir de ek fiilin şartı olan “ise” var mı yok mu ona bakmanızı tavsiye ederiz.

Olumsuzu Nasıl Yapılır?

Ek fiillin şartının olumsuz çekimi “değil” kelimesiyle yapılır.

ÖRNEK CÜMLELER
– Sorular zor değilse neden bu kadar yanlış yaptın? (değil ise)
– Formu dolduran sen değilsen bu imza kimin olabilir? (değil isen)

UYARI: Bağlaç olan “ise” ile ek fiil olan “ise” birbiriyle karıştırılmamalıdır. Ek fiilin olumsuzu yapılabilir ve cümleye şart anlamı katar; buna karşılık bağlaç olan “ise”nin olumsuzu yapılamaz ve şart anlamı sağlamaz, cümlede karşılaştırma yapılmasını sağlar.

ÖRNEKLER:

– Bu duyduklarım doğru ise onlara dava açacağım.
Şart Anlamı: Dava açmasının şartı duyduklarının doğru olması
Olumsuzu Yapılabilir: Bu duyduklarım doğru değilse onlara dava açmayacağım.


– Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde.
Bağlaç: Tansiyon ile ateş karşılaştırılmış
Olumsuzu yapılamaz: Tansiyonu yüksek, ateşi değil ise normalin üstünde.

1.d. Ek Fiilin Geniş Zamanı (dır)

Nasıl Çekimlenir?
İSİM/İSİM SOYLU SÖZCÜK +ŞAHIS EKİ + EK FİİL
Yorgun, çalışkan, sevimli, neşeli vb.im (idir)
sin (idir)
-
iz (idir)
siniz (idir)
ler (idir)
Yüklem, geniş zaman bildiren “dir” ekini cümlenin anlam akışına göre kimi zaman alır kimi zaman almaz. Yukarıdaki tabloda “dir” ekinin şahıs eklerinden sonra parantez içinde  yazılmasının sebebi de budur.

BİR TAVSİYE

Cümlede ek fiilin geniş zaman çekimini, tıpkı ek fiilin şartı (ise) gibi fark etmek biraz zordur. Aşağıdaki örnek cümlelerde yüklemdeki “i” ek fiilinin düştüğünü ve sadece şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, isim ve isim soylu sözcüklerin kişi eki alarak cümlede yüklem olduklarıdır.

ÖRNEK CÜMLELER

– Enstrüman çalma konusunda oldukça yetenekliyimdir. (yetenekliyim)

– Sandığımdan daha da hızlısın.

– Yeni tasarladığım ayakkabı son derece modern ve şık bir görünüme sahip. (sahiptir)

– Bu sezon, geçen yıla göre daha başarılı bir takımız.

– Yumurta sanatını en iyi icra eden sizsiniz

– Senden bana haber getiren yeşilbaşlı telli turnalardır.

Olumsuzu Nasıl Yapılır?

Ek fiilin geniş zamanının olumsuzu da “değil” kelimesi ile yapılır.

ÖRNEK CÜMLELER
– Bu hayatta hiç kimse mükemmel değildir.
– Görülen o ki meşgul değilsiniz.

2-BASİT ZAMANLI FİİLLERİ BİRLEŞİK ZAMANLI YAPAR:

Ek fiilin diğer görevi de basit zamanlı bir fiilin, birleşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır. Bu görevini öğrenmek için önce basit zamanlı fiil nedir bunu görelim:

BASİT ZAMANLI FİİL
FİİL KÖK / GÖVDESİ + KİP EKİ +ŞAHIS EKİ =BASİT ZAMANLI FİİL
UyumuşumUyumuşum
BiliyorsunBiliyorsun
Gitmeli(y)izGitmeliyiz
Yukarıdaki formül ve örneklerden de anlaşılacağı gibi bir fiilin “tek kip eki” ve “şahıs” ile çekimlenmesi, o fiilin basit zamanlı fiil olması anlamına gelmektedir.

İşte ek fiiller bu basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiillere dönüştürürler. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL
Fiil k./g.Kip ekiEk fiilKip ekiŞahıs ekiBirleşik
Z. F.
UyumuşidimUyumuştum
BiliyorimişsinBiliyormuşsun
GitmeliisekGitmeliysek
Fiilin birleşik zamanlı olması demek, ek fiil yardımıyla “iki kip ekinin” bir araya gelmesi demektir.

Birleşik zamanlı fiiller 3’e ayrılır:

 1. Hikâye birleşik zamanlı fiiller (idi)
 2. Rivayet birleşik zamanlı fiiller (imiş)
 3. Şart birleşik zamanlı fiiller (ise)

2.a. Hikâye Birleşik Zamanlı Fiiller

Fiil kipleri ile ek fiilin görülen geçmiş zamanı olan “idi”nin birleşmesi ile oluşan fiillerdir. Aşağıdaki tabloda hikâye birleşik zamanlı fiil çekiminin nasıl meydana geldiğine ve örnek kelimelere yer verilmiştir.

HİKAYE BİRLEŞİK ZAMAN
Fiil kök ya da gövdesi +Kip EkiidiŞahıs EkiHikâye bir. z. fiil
YaparidimYapardım
GezecekidinizGezecektiniz
AlmalıidinizAlmalıydınız

Emir kipi dışında bütün kiplerin hikâye şekilleri vardır ve kipin çeşidine göre aşağıdaki gibi ifade edilirler:

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.GördüydümGördüydük
2.GördüydünGördüydünüz
3.GördüydüGördüydüler
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.GörmediydimGörmediydik
2.GörmediydinGörmediydiniz
3.GörmediydiGörmediydiler
ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.UyumuştumUyumuştuk
2.UyumuştunUyumuştunuz
3.UyumuştuUyumuştular
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.UyumamıştımUyumamıştık
2.UyumamıştınUyumamıştınız
3.UyumamıştıUyumamışlardı
ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.YazıyordumYazıyorduk
2.YazıyordunYazıyordunuz
3.YazıyorduYazıyorlardı
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.YazmıyordumYazmıyorduk
2.YazmıyordunYazmıyordunuz
3.YazmıyorduYazmıyorlardı
GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.AlacaktımAlacaktık
2.AlacaktınAlacaktınız
3.AlacaktıAlacaklardı
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.AlmayacaktımAlmayacaktık
2.AlmayacaktınAlmayacaktınız
3.AlmayacaktıAlmayacaklardı
GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.BeklerdimBeklerdik
2.BeklerdinBeklerdiniz
3.BeklerdiBeklerlerdi
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.BeklemezdimBeklemezdik
2.BeklemezdinBeklemezdiniz
3.BeklemezdiBeklemezlerdi
GEREKLİLİK KİPİNİN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.GitmeliydimGitmeliydik
2.GitmeliydinGitmeliydiniz
3.GitmeliydiGitmeliydiler
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.GitmemeliydimGitmemeliydik
2.GitmemeliydinGitmemeliydiniz
3.GitmemeliydiGitmemeliydiler
ŞART KİPİNİN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.YeseydimYeseydik
2.YeseydinYeseydiniz
3.YeseydiYeseydiler
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.YemeseydimYemeseydik
2.YemeseydinYemeseydiniz
3.YemeseydiYemeselerdi
İSTEK KİPİNİN HİKAYESİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.BileydimBileydik
2.BileydinBileydiniz
3.BileydiBileydiler
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.BilmeyeydikBilmeyeydik
2.BilmeyeydinizBilmeyeydiniz
3.BilmeyeydiBilmeyeydiler
EMİR KİPİNİN HİKAYESİ
Emir kipinin hikayesi yoktur.

2.b. Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller

Fiil kipleri ile ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı olan “imiş”in birleşmesi ile oluşan fiillerdir.

RİVAYET BİRLEŞİK ZAMAN
Fiil kök ya da gövdesi +Kip EkiimişŞahıs EkiRivayet bir. z. fiil
KapatiyorimişimKapatıyormuşum
AnlamalıimişizAnlamalıymışız
KoşacakimişsinizKoşacakmışsınız

Emir kipi ve görülen geçmiş zaman kipinin dışında bütün kiplerin rivayet şekilleri vardır.

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANIN RİVAYETİ
Görülen geçmiş zamanın rivayeti yoktur.
ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMANIN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.YapmışmışımYapmışmışız
2.YapmışmışsınYapmışmışsınız
3.YapmışmışYapmışmışlar
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.YapmamışmışımYapmamışmışız
2.YapmamışmışsınYapmamışmışsınız
3.YapmamışmışYapmamışmışlar
Not: Öğrenilen geçmiş zamanın çekimlenmesi mevcuttur; ancak kulağa hoş gelmediğinden kullanılmaz.
ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.AlıyormuşumAlıyormuşuz
2.AlıyormuşsunAlıyormuşsunuz
3.AlıyormuşAlıyorlarmış
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.AlmıyormuşumAlmıyormuşuz
2.AlmıyormuşsunAlmıyormuşsunuz
3.AlmıyormuşAlmıyorlarmış
GELECEK ZAMANIN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİİçecekmişimİçecekmişiz
İçecekmişsinİçecekmişsiniz
İçecekmişİçeceklermiş
OLUMSUZ ÇEKİMİİçmeyecekmişimİçmeyecekmişiz
İçmeyecekmişsinİçmeyecekmişsiniz
İçmeyecekmişİçmeyeceklermiş
GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.ÇözermişimÇözermişiz
2.ÇözermişsinÇözermişsiniz
3.ÇözermişÇözermişler
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.ÇözmezmişimÇözmezmişiz
2.ÇözmezmişsinÇözmezmişsiniz
3.ÇözmezmişÇözmezlermiş
GEREKLİLİK KİPİNİN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİTakmalıymışımTakmalıymışız
TakmalıymışsınTakmalıymışsınız
TakmalıymışTakmalılarmış
OLUMSUZ ÇEKİMİTakmamalıymışımTakmamalıymışız
TakmamalıymışsınTakmamalıymışsınız
TakmamalıymışTakmamalılarmış
ŞART KİPİNİN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.GörseymişimGörseymişiz
2.GörseymişsinGörseymişsiniz
3.GörseymişGörselermiş
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.GörmeseymişimGörmeseymişiz
2.GörmeseymişsinGörmeseymişsiniz
3.GörmeseymişGörmeselermiş
İSTEK KİPİNİN RİVAYETİ
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.KoşaymışımKoşaymışız
2.KoşaymışsınKoşaymışsınız
3.KoşaymışKoşaymışlar
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.KoşmayaymışımKoşmayaymışız
2.KoşmayaymışsınKoşmayaymışsınız
3.KoşmayaymışKoşmayalarmış
EMİR KİPİNİN RİVAYETİ
Emir kipinin rivayeti yoktur.

2.c. Şart Birleşik Zamanlı Fiiller

Fiil kipleri ile ek fiilin şartı “ise”in birleşmesi ile oluşan fiillerdir.

ŞART BİRLEŞİK ZAMAN
Fiil kök ya da gövdesi +Kip EkiiseŞahıs EkiŞart bir. z. fiil
UğraisenizUğradıysanız
AnlamalıisenAnlamalıysan
BiriktirecekisekBiriktireceksek

Emir kipi, şart kipi ve istek kipinin şartı yoktur. Bunların dışındaki kiplerin şartlı birleşik şekilleri bulunmaktadır.

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.SorduysamSorduysak
2.SorduysanSorduysanız
3.SorduysaSorduysalar
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.SormadıysamSormadıysak
2.SormadıysanSormadıysanız
3.SormadıysaSormadılarsa
ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.GeçmişsemGeçmişsek
2.GeçmişsenGeçmişseniz
3.GeçmişseGeçmişlerse
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.GeçmemişsemGeçmemişsek
2.GeçmemişsenGeçmemişseniz
3.GeçmemişseGeçmemişlerse
ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.SatıyorsamSatıyorsak
2.SatıyorsanSatıyorsanız
3.SatıyorsaSatıyorlarsa
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.SatmıyorsamSatmıyorsak
2.SatmıyorsanSatmıyorsanız
3.SatmıyorsaSatmıyorlarsa
GELECEK ZAMANIN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.YiyeceksemYiyeceksek
2.YiyeceksenYiyecekseniz
3.YiyecekseYiyeceklerse
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.YemeyeceksemYemeyeceksek
2.YemeyeceksenYemeyecekseniz
3.YemeyecekseYemeyecekseler
GENİŞ ZAMANIN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.ÖğretirsemÖğretirsek
2.ÖğretirsenÖğretirseniz
3.ÖğretirseÖğretirlerse
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.ÖğretmezsemÖğretmezsek
2.ÖğretmezsenÖğretmezseniz
3.ÖğretmezseÖğretmezlerse
GEREKLİLİK KİPİNİN ŞARTI
TEKİL ŞAHISLARÇOĞUL ŞAHISLAR
OLUMLU ÇEKİMİ1.İzlemeliysemİzlemeliysek
2.İzlemeliysenİzlemeliyseniz
3.İzlemeliyseİzlemelilerse
OLUMSUZ ÇEKİMİ1.İzlememeliysemİzlememeliysek
2.İzlememeliysenİzlememeliyseniz
3.İzlememeliyseİzlememelilerse
ŞART KİPİNİN ŞARTI
Şart kipinin şartı yoktur.
İSTEK KİPİNİN ŞARTI
İstek kipinin şartı yoktur.
EMİR KİPİNİN ŞARTI
Emir kipinin şartı yoktur.

ÖZETLE:

 • Ek fiil (i)mek fiilidir.
 • Ek fiilin dört kiple çekimi vardır. (idi, imiş, ise, -dir)
 • Ek fiilin iki tane görevi vardır. İsim soylu sözcükleri yüklem yapar, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar.
 • İsim ve isim soylu sözcüklere gelen ek fiilin olumsuzu “değil” kelimesi ile yapılır.
 • Birleşik fiillerin olumsuzu “ma, me, maz, mez” olumsuzluk ekleri ile yapılır.
 • Ek fiilin geniş zamanında (i)mek fiili düşer. Sözcükte şahıs eki ve bazen de cümlenin anlam akışına göre geniş zaman anlamını veren “dir” eki kullanılır.
 • Birleşik zamanlı fiil çekimlerinde fiile ait kip,  ek fiile ait  kipten her zaman önce gelir.

Ayrıca ilgili videolardaki ek fiil konu anlatımlarından da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ek fiil ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz. Başarılar dileriz.

İlgili Makaleler
Fiilde Çatı Kavram Haritası

Fiilde Çatı

Yüklemi fiil olan cümlelerde, yüklemin özne ve nesne ile olan anlam ve biçim ilişkisi “fiilde...
Fiil Çekimi Kavram Haritası

Çekimli Fiil; Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

Fiilin en temel özelliği; o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Fiilin; kim...
Fiiller Kavram Haritası

Fiil (Eylem) Nedir? İş, Oluş ve Durum Fiilleri

FİİL (EYLEM) NEDİR?Evrendeki her bir varlığı tanımlayan bir isim mevcutken bu varlıkların yapmış oldukları hareketleri,...

35 YORUM

  • Ek fiilin iki tane görevi vardır.
   1-İsim soylu sözcükleri yüklem yaparlar.
   2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yaparlar.

   Söylediğiniz cümlede yüklem “sokaktayım” kelimesidir. Ek fiil bu sözcüğe gelmiştir. “sokaktayım” kelimesi isim soylu bir sözcüktür ve bu sözcüğe gelen ek fiilin geniş zamanı (“-dır” eki) sözcüğün cümlede yüklem olarak görev yapmasını sağlamıştır.

  • Evet ek fiildir. Ek fiilin geniş zamanı olan “-dır” eki ile çekimlenmiştir. Ek fiilin geniş zamanı bazen cümlede kullanılmayabilir. Biz onun varlığını sözcüğe bu eki getirerek anlayabiliriz. Verdiğiniz örnekte de:
   Akşam yemekte dolma var(dır). şeklinde kullanılmıştır.

 1. “Annemin en sevdiği elbisesi sarı elbise.” tümcesinde sarı sözcüğü ön ad mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler. 🙂

 2. Kitaplardan zorlanarak yarım yamalak öğrenmeye çalıştığım konuları buradan bir kaç dakika içerisinde öğreniyorum, her birinizin emeğine sağlık, çok çok teşekkürler 🙂

Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...