Ana SayfaCümle BilgisiCümle Çeşitleri Örnekler

Cümle Çeşitleri Örnekler

1. ÖRNEK

 • Kırmızı tuğladan cephesi ve kuleleriyle dönemin mimarisini hatırlatıyor.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (hatırlatıyor)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Basit cümle

2. ÖRNEK

 • Birinciliği son saniyelerde kaçırınca üzüntüden mahvoldu.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (mahvoldu)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (kaçırınca – zarf fiil eki almış)

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Birinciliği son saniyelerde kaçırıncaüzüntüden mahvoldu.

3. ÖRNEK

 • Senin ve onun başına bir hal gelmesini kesinlikle istemiyorum.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (istemiyorum)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumsuz cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (gelmesini- isim fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Belirtili nesnesi durumunda

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Senin ve onun başına bir hal gelmesinikesinlikle istemiyorum.

4. ÖRNEK

 • Türkiye’de sigaraya başlama yaşı ilkokul çağına kadar düştü, diyor araştırmacılar.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (diyor)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Devrik cümle (“diyor” yüklem sonda değil)

Yapısına göre: İç içe birleşik cümle (araştırmacıların cümlesi, bunu aktaran kişinin cümlesinin içinde yer almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Belirtisiz nesnesi durumunda

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Türkiye'de sigaraya başlama yaşı ilkokul çağına kadar düştüdiyor araştırmacılar.

5. ÖRNEK

 • Girdiğin sınavı kazandığını ve istediğin okulda okuduğunu bir düşün.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (düşün)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (kazandığını – okuduğunu – sıfat fiil eki almış)

Yan cümleler Temel cümlenin: Belirtili nesnesi durumunda

YAN CÜMLEYAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Girdiğin sınavı kazandığınıve istediğin okulda okuduğunubir düşün.

6. ÖRNEK

 • Sporcular performanslarını kötü etkileyecek yemeklerden uzak durmalıdır.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (uzak durmalıdır)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (etkileyecek – sıfat fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Dolaylı tümleci durumunda

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Sporcular performanslarını kötü etkileyecek yemeklerden uzak durmalıdır.

7. ÖRNEK

 • Kitapçıdan aldığım dergileri okuyor, arşivime kaldırıyorum.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (okuyor, kaldırıyorum)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Bağımlı sıralı cümle (okuyor – kaldırıyorum, bu iki yüklem ile oluşturulmuş cümleler virgülle ayrılmış – Ortak kullanılan öğe belirtili nesne: “kitapçıdan aldığım dergileri” )

8. ÖRNEK

 • Canını dişine takıp çalışıyor ama bir şeye sahip olamıyor.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (çalışıyor, sahip olamıyor)

Anlamına göre: Birinci cümle biçimce ve anlamca olumlu, ikinci cümle biçimce ve anlamca olumsuz cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Bağlı cümle (çalışıyor – sahip olamıyor, bu iki cümlenin yüklemi bağlaç “ama” ile ayrılmış, ortak öğe: Gizli özne “O”)

9. ÖRNEK

 • Verilen işlerin zamanında yapılmaması hepimizin zamanını aldı.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (zamanını aldı)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (yapılmaması – isim fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Belirtisiz nesnesi durumunda

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Verilen işlerin zamanında yapılmamahepimizin zamanını aldı.

10. ÖRNEK

 • Ne evi temizlemiş ne de çiçekleri sulamıştı bizim temizlikçi.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (temizlemiş)

Anlamına göre: Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle

Yüklemin yerine göre: Devrik cümle

Yapısına göre: Bağlı cümle (temizlemiş- sulamıştı, bu iki cümlenin yüklemi  “ne… ne” bağlacı ile ayrılmış, ortak öğe: özne “Bizim temizlikçi”)

 11. ÖRNEK

 • Bilim alanında meydana gelen değişmeler ders kitaplarındaki bilgilerin eskimesine yol açtı.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (yol açtı)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (gelen – sıfat fiil eki almış, eskimesine – isim fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: 1. Yan cümlede öznesi, 2. yan cümlede dolaylı tümleci görevindedir

YAN CÜMLEYAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Bilim alanında meydana gelen değişmelerders kitaplarındaki bilgilerin eskimesineyol açtı.

12. ÖRNEK

 • Eskişehir’de inecek olan bu kadın, vagonun en arkasındaydı az önce.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: İsim cümlesi (vagonun en arkasındaydı)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Devrik cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (olan – sıfat fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Öznesi durumundadır

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Eskişehir'de inecek olan bu kadın,vagonun en arkasındaydı az önce.

13. ÖRNEK

 • Fotoğraf kadar sinema da gizli kalmış gerçekleri gösterir bize.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (gösterir)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Devrik cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (kalmış – sıfat fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Belirtili nesnesi durumundadır

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Fotoğraf kadar sinema da gizli kalmış gerçeklerigösterir bize.

14. ÖRNEK

 • Tüm konfeksiyoncuları gezdik, ona göre tuvalet bulamadık.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: Fiil cümlesi (bulamadık)

Anlamına göre: 1. cümle biçimce ve anlamca olumlu, 2. cümle biçimce ve anlamca olumsuz

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Bağımlı sıralı cümle (gezdik – bulamadık, bu iki yüklem ile oluşturulmuş cümleler virgülle ayrılmış – Ortak kullanılan öğe gizli özne: “biz” )

15. ÖRNEK

 • Doktorların bu konuda verdikleri bilgiler / yüzeyseldir.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: İsim cümlesi (yüzeyseldir)

Anlamına göre: Biçimce ve anlamca olumlu cümle

Yüklemin yerine göre: Kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Girişik birleşik cümle (verdikleri- sıfat fiil eki almış)

Yan cümle Temel cümlenin: Öznesi durumundadır

YAN CÜMLETEMEL CÜMLE
Doktorların bu konuda verdikleri bilgileryüzeyseldir.

16. ÖRNEK

 • Sıcak değildir bu mevsimde oralar, gitmeden önce tekrar düşünün.

ÇÖZÜM

Yüklemin çeşidine göre: 1. cümle isim cümlesi (sıcak değildir), 2. cümle fiil cümlesi (düşünün)

Anlamına göre: 1. cümle biçimce ve anlamca olumsuz, 2. cümle biçimce ve anlamca olumludur

Yüklemin yerine göre: 1. cümle devrik, 2. cümle kurallı (düz) cümle

Yapısına göre: Bağımsız sıralı cümle (sıcak değildir – düşünün, bu iki yüklem ile oluşturulmuş cümleler virgülle ayrılmış – Ortak kullanılan öğe olmadığı için bağımsız sıralı cümledir)

Cümle çeşitleri konu anlatımı ile takıldığınız noktalara ilgili sayfamızdan bakabilir, örnek cümleler ile yazıya katkıda bulunmak isterseniz bizlerle aşağıdaki bölümden iletişime geçebilirsiniz. Başarıyla kalın…

İlgili Makaleler
Cümle Çeşitleri Kavram Haritası

Cümle Çeşitleri

A-Yüklemine Göre Cümle Çeşitleri:1- FİİL CÜMLESİ:Fiil cümlesi, yüklemi haber/tasarlama kipleri ve şahıs eklerinden herhangi biri...

Cümlenin Ögeleri Bulunurken Dikkat Edilecek 9 Altın Yol

CÜMLENİN ÖGELERİNİ BULUNURKEN;1- HANGİ SIRAYLA ÖGELERİ BULMALIYIM?Sırasıyla önce yüklem, yüklemin ardından da özne bulunmalıdır. Bu...

Cümlenin Ögeleri Örnekler ve Çözümleri

1. ÖRNEKSayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler.Yüklem:...

4 YORUM

 1. Allah razı olsun. Ne desem az bu soruları çözümleriyle hazırlayanın çok büyük emeği ve hakkı oldu üzerimde. Çok teşekkür ederim :’)

Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...