Fiiller

Fiilde Çatı

Yüklemi fiil olan cümlelerde, yüklemin özne ve nesne ile olan anlam ve biçim ilişkisi “fiilde çatı” konusu altında incelenmektedir. Bu yazımızda fiilde çatı ile ilgili kafanızda oluşabilecek tüm soru işaretlerine cevap bulabilmeniz açısından konuyu detaylı şekilde ele aldık.Bir fiili...

Ek Fiil – Ek Fiilin Görevleri – Hikaye Rivayet Şart

EK FİİL NEDİR?Bilindiği gibi fiiller;  iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıs ekleriyle çekimlenen sözcüklerdir.  Peki, fiiller kategorisinde incelenen ek fiil nedir? Bir fiil çeşidi midir? Fiiller gibi çekimlenebilir mi? Olumsuz çekimleri yapılabilir...

Çekimli Fiil; Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

Fiilin en temel özelliği; o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Fiilin; kim tarafından ve ne zaman yapılmış olduğunu belirten "kip ve şahıs" ile ifade edilmiş haline “çekimli fiil” denir.Çekimli fiil, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan...

Fiil (Eylem) Nedir? İş, Oluş ve Durum Fiilleri

FİİL (EYLEM) NEDİR?Evrendeki her bir varlığı tanımlayan bir isim mevcutken bu varlıkların yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eden sözcüklere de ihtiyaç duyulmuştur. İşte fiiller bu yönüyle varlıkların yapmış oldukları bir işi, hareketi, oluşu, durumu; kip...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları