Ana SayfaTamlamalarİsim Tamlamaları

İsim Tamlamaları

İsim Tamlaması Nedir?

İsimler, isim soylu sözcükler ve fiil türündeki bütün kelimeler; nesneleri ve hareketleri tek tek karşılayan, onların tek tek adları olan kelimelerdir.  O nesneleri ve hareketleri bazı çeşitli yönleri ile daha detaylı şekilde ifade etmek için tek kelimeden daha fazla sözcüğe ihtiyaç duyarız. Yani tek bir kelimenin karşılayamadığı, tek kelime olarak karşılıklarının, adlarının bulunmadığı; daha geniş dil birlikleri ile ifade etmek zorunda olduğumuz durumlar vardır. İşte bu durumda birbiriyle ilgisi olan, biri diğerini sahiplik (iyelik) yönünden tamamlayan, en az iki isimden oluşan kelime gurubuna başvururuz ki bunlara biz “isim tamlaması” diyoruz.

İsim Tamlaması Örneği

Örneğin; resimde görülen nesneye sadece “düğme” demek onu tam anlamıyla tarif etmediğimiz anlamına gelir.  Çünkü düğme bu nesneyi tarif etmek için çok genel bir sözcük iken; resimdeki “ceketin düğmesi” ifadesi daha net bir şekilde nesneyi tanımlamaktadır.

En az iki tane ismin oluşturduğu isim tamlamalarında birinci isim “tamlayan” ikinci isim ise “tamlanan” olarak görev yapar.

TamlayanTamlanan
Sınıfınkapısı
Ceptelefonu
Çeliktencere
Evimin bahçesininçicekleri

İsim tamlamaları çeşitlerine geçmeden önce bilmemiz gereken şey; tamlayan ve tamlanan denilen iki unsurun çeşitli ekler almasıdır. İsimler arasındaki bağlantıyı kurarak tamlama oluşmasını sağlayan bu eklere “tamlama ekleri” denir. Peki bu isim tamlaması ekleri nelerdir? Aşağıda inceleyelim:

Tamlayan Ekleri
(İlgi Hali Eki, Genitif Eki)
Tamlanan Ekleri
(İyelik, Sahiplik Eki)
-ın, -in, -un, -ün, -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün.-ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü.
Ceketindüğmesi
Yolunsonu
Kanape(n)inrengi

İsim tamlamaları bu ekleri alıp almama durumlarına göre dörde ayrılmışlardır.

1-Belirtili İsim Tamlaması

Hem tamlayanın (1. isim) hem de tamlananın (2. isim)  tamlama eklerini almış olduğu isim tamlamasıdır. Bir tamlamanın “belirtili isim tamlaması” olabilmesi için;

 • İki tane isimden oluşması,
 • Ayrıca her iki ismin de tamlama eklerini almış olması yani birinci ismin tamlayan ekini (ın, in, un, ün), ikinci ismin de tamlanan ekini (ı, i, u, ü) alması gerekir.

Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri

Tamlayan
(1. İsim)
Tamlanan
(2. İsim)
Taşınüstü
evinyolu
yemeğintadı
havuzundibi
kaderincilvesi
hayatımınanlamı
zamanındeğeri
müziğinetkisi
otobüsüntekeri

Belirtili İsim Tamlamalarında Dikkat Edilecek Durumlar

 NOT-1 :  Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilmektedir. “Ben” ve “biz”  kişi zamirlerinde tamlayan eki ve tamlanan eki “-im ve -imiz” şeklinde değişiklik gösterir.

ÖRNEKLER:
Bizim evimiz, Benim kararım, Onun hedefi, Bazılarının cildi, Odanın biri, Ünlülerin birkaçı, Tellerin bazıları, Bunların şeyi

 NOT-2 :  Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına bir veya birden fazla sözcük girebilmektedir.

ÖRNEKLER:
Kitabın   yırtık   sayfası
(Tamlananı niteleyen bir sıfat girmiştir.)

Yarimin  gül kokan nefesi        
(Tamalananı niteleyen bir sıfat gurubu girmiştir.)

 NOT-3 :  Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.  Dikkat ederseniz özellikle şiirlerde bu yola sıkça başvurulur. 

ÖRNEKLER:
Sevgisi her şeye değerdi annemin.
Bu konudaki tek eksiği hızlı okuyamamaktı Elif‘in.

 NOT-4 :  Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan cümle içinde kullanılmamış olabilir, ya da tamlanan eki düşmüş olabilir. Biz bunu cümledeki anlamdan çıkartabiliriz.

ÖRNEKLER:
Odası darmadağın olmuştu.
(Ahmet’in odası)

Kimsesi olmadığı için bakım evine alındı.
(Kadının kimsesi)

Bu arsa onların. (onların arsası)
Bu arsa onların arsa. (onların arsası)

2-Belirtisiz İsim Tamlaması

Sadece tamlananın (2. ismin) ek aldığı (-ı, -i, -u, -ü  iyelik ekleri), tamlayanın (1. ismin) ek almadığı isim tamlamalarıdır. Tamlanan eki sesli bir harfle biten bir sözcüğe gelirse araya kaynaştırma harfi girer.

Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

Tamlayan
(1. İsim)
Tamlanan
(2. İsim)
Sabahrüzgar-ı
Hazineavcı-(s)-ı
Denizsu-(y)-u
ÇanakkaleBoğaz-ı
Gülbahçe-(s)-i
Fotoğrafyarışma-(s)-ı
Türkçeöğretmen- i
Narağac-ı
Türkasker-i
Parfümşişe-(s)-i

Belirtisiz İsim Tamlamalarında Dikkat Edilecek Durumlar

 NOT-1 :  Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına hiç bir sözcük girmez. Bu kurala aykırı kullanımlar bulunmaktadır fakat yanlış olarak değerlendirilir.

ÖRNEKLER:
Kırşehir eski milletvekili (Yanlış)
Eski Kırşehir milletvekili (Doğru)

(Bu durum ilgili daha fazla bilgi için Türk Dil Kurumu‘nun açıklamasını inceleyebilirsiniz.)

 NOT-2 :  Belirtisiz isim tamlaması halinde olan yer ve mekan adları oldukça fazladır.

ÖRNEKLER:
İstanbul Boğazı, Harran Ovası, Tuz Gölü, Bartın Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Kızılay Meydanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

 NOT-3 :  Bazı birleşik kelimeler belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuşlardır.

ÖRNEKLER:
aşçıbaşı, yüzbaşı, hanımeli, kadınbudu, kuşburnu, keçiboynuzu, kargaburnu

 NOT-4 :  Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez.

3-Takısız İsim Tamlaması

Takısız isim tamlaması, herhangi bir tamlama eki almaksızın birbirini tamamlayan iki kelimenin anlamlı bir kavram oluşturduğu bir tamlama çeşididir. İki sözcüğün birbirini tamamlaması açısından önem taşıyan iki durum mevcuttur. Bu durumlar şunlardır:

a- Tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını belirtir. Yani tamlanan olan sözcükte belirtilen varlığın yapımında kullanılan maddenin ne olduğunu bize tamlayan vermektedir.

ÖRNEKLER: Tahta kaşık, Deri mont, Bakır tel, Demir kapı, Gümüş kemer, Yün çorap, Çelik tencere, Ahşap ev, Taş duvar,

  İPUCU:  Bu tamlamaların takısız isim tamlaması olup olmadığını anlayabilmek için tamlayandan sonra “(-den, -dan) yapılmış” ifadesini kullanarak sağlama yapabilirsiniz.

Demir (den yapılmış) kapı
Bakır (dan yapılmış) tel

b- Tamlayan, tamlananın neye benzediğini belirtir.

ÖRNEKLER
Demir yumruk , Altın saç, Selvi boy, Badem göz, Kömür göz, Deniz gözlü, İnci diş, Aslan asker, Tilki adam,

Takısız İsim Tamlaması Örnekleri

TamlayanTamlananNeyden YapıldığıNeye Benzediği
Camşişe-
Plastiksandalye-
Pamukgömlek-
Seramikkupa-
Mermerheykel-
Bakırsürahi-
Metalkalemlik-
Zümrütkolye
Kalemkaş-
Elmaskişilik-
Sırmasaç-
Kirazdudak-

Takısız İsim Tamlamalarında Dikkat Edilecek Durumlar

 ÖNEMLİ NOT:  Takısız isim tamlamaları, sıfat tamlamaları ile sık sık karıştırılmaktadır. Bunun temel sebebi her ikisinde de “nasıl” sorusunun isme sorulabiliyor olmasıdır. (Niteleme sıfatlarını bulurken “nasıl” sorusu kullanılır.)

ÖRNEĞİN:
“Tilki adam”
Nasıl adam: tilki
Benzeyen: adam
Kendisine benzetilen: tilki
Niçin benzetildiği: kurnaz olması sebebiyle
Sonuç: Takısız isim tamlaması

Yukarıdaki örnekteki gibi takısız isim tamlamalarında benzeyen ile kendisine benzetilen arasında “niçin benzetildiğini” söyleyebileceğiniz gizli bir unsur (benzetme yönü) bulunmaktadır. Yani adam tilkiye “kurnaz” olması bakımından benzetilmiştir.

“Kurnaz adam”
Nasıl adam: kurnaz adam
Sonuç: Sıfat tamlaması

Yukarıdaki  sıfat tamlamasında ise adam herhangi bir şeye benzetilmeden adamın niteliği vurgulanmıştır.  Takısız isim tamlamalarında olması gereken “benzeyen” ve “kendisine benzetilen” dediğimiz iki unsurdur.

Aşağıdaki örnekleri karşılaştıralım:
Demir yumruk: Neye benzediği  
(takısız i. t.)
Sert yumruk: Yumruğun niteliği (sıfat tamlaması)

Aslan asker: Neye benzediği  (takısız i. t.)
Cesur asker: Askerin niteliği (sıfat tamlaması)

Kömür göz: Neye benzediği  (takısız i. t.)
Siyah göz: Gözün niteliği (sıfat tamlaması)

4- Zincirleme İsim Tamlaması

Zor ve fazlasıyla karışık olduğu zannedilen “zincirleme isim tamlaması”nı rahatlıkla görebilmenin, aslında yukarıda anlatılan tamlamalara hakim olmanıza bağlı olduğunu bilmelisiniz.

Zincirleme isim tamlaması, en az üç ismin birbirini tamlama kuralları çerçevesinde tamamlayarak, bir varlık ya da kavramı karşılar hale gelmesidir” şeklinde tanımlanabilir. Bu bazen belirtili, belirtisiz veya takısız isim tamlamasının başka bir isimle birleşmesiyle; bazen de belirtilen tamlamaların yine kendileri gibi başka bir tamlama ile birleşmelerinden meydana gelir.

Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

Sırasıyla; bir isim tamlaması ve bir isim, tamlama eklerinin de sayesinde birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturabilir. Bu durumda zincirleme isim tamlamasının tamlayanı “isim tamlaması”ndan, tamlananı “isim”den meydana gelmiş olur.

Tamlayan
(Belirtili i. t.)
Tamlanan
(İsim)
Zincirleme İ.T.
Bahçenin kapısı+(n)ınkol+uBahçenin kapısının kolu
Ali’nin annesi+(n)inel+iAli’nin annesinin eli
Sınıfın duvarı+(n)ınsıva+(s)ıSınıfın duvarının sıvası

Tamlayan
(Belirtisiz i. t.)
Tamlanan
(isim)
Zincirleme İ. T.
Ses teli+(n)inkalınlık+ıSes telinin kalınlığı
Kayısı ağacı+(n)ınçiçek+iKayısı ağacının çiçeği
Göz bebeği+(n)inrenk+iGöz bebeğinin rengi
Tamlayan
(Takısız i. t.)
Tamlanan
(İsim)
Zincirleme İ.T.
Demir kapı+(n)ınkol+uDemir kapının kolu
Deri mont+unkoku+(s)uDeri montun kokusu
Mermer saray+ıngörüntü+(s)üMermer sarayın görüntüsü

Sırasıyla; bir isim ve bir isim tamlaması,  tamlama eklerinin de sayesinde birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturabilir. Bu durumda zincirleme isim tamlamasının tamlayanı “isim”den, tamlananı “isim tamlaması”ndan meydana gelir.

Tamlayan
(İsim)
Tamlanan
(İsim Tamlaması)
Zincirleme İ.T.
Gitar+ınçelik tel+iGitarın çelik teli
Çocuk+unses tonuÇocuğun ses tonu

İki tamlama birleşerek zincirleme isim tamlamasını meydana getirebilir. Bu durumda tamlayan “1. tamlama”, tamlanan ise “2. tamlama” olarak kabul edilebilir.

1.Tamlama2.TamlamaZincirleme İ.T.
Suat'ın annesi+(n)ingözlük kabıSuat'ın annesinin gözlük kabı
Okulun bahçesi+(n)inçöp kutusuOkulun bahçesinin çöp kutusu
Eskişehir yolu+(n)unasfalt işleriEskişehir yolunun asfalt işleri
Filenin sultanları+(n)ınsmaç sayısıFilenin sultanlarının smaç sayısı
İlgili Makaleler

22 YORUM

 1. Sayfayı hazırlayanı gönülden kutlarım. Almaya’da yaşayan emekli bir Türkçe ve Almanca eğitmeni olarak, Türkçeyi bu denli anlaşılır biçimde içeren bir sayfaya ilk defa rastlıyorum.
  Başarılarınızdan dolayı gururlanabilirsiniz.
  Selamlar

  • Sayfamız hakkındaki değerlendirmeniz için teşekkür ederiz! Türkçe ve Almanca eğitmeni olarak içeriğimizin sizi memnun ettiğini duyduğumuza sevindik. Dil öğrenimi sürecinde öğrencilerimize yardımcı olabilmek ve anlaşılır bir içerik sunabilmek bizim için önemli. Geri bildiriminiz bizim için motive edici ve değerli. İyi günler dileriz!

 2. Tamlama açıklamaları son derece faydalı. Ancak, benim yanıt aradığım soru şu: “T.B.M.M Eski Başkanı” tamlaması mı, yoksa “Eski T.B.M.M Başkanı” tamlaması mı doğrudur. Teşekkürler…

  • Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına hiç bir sözcük girmez.

    Örneğin;
    “yemek eski kaşığı”
    “kol bozuk saati”
    gibi örneklerde belirtisiz isim tamlamasının arasına sıfat girmiş ancak bu şekilde kullanılmadığı açıkça ortadadır. Doğrusu
    “eski yemek kaşığı”
    “bozuk kol saati”
    şeklindedir.

    Dolayısıyla “TBMM Eski Başkanı” ifadesinin kullanımı her ne kadar yaygın olsa da “Eski TBMM Başkanı” dilbilgisi açısından doğru olan kullanımdır.

 3. Teşekkürler ben bir öğretmenim ve gerçekten bir öğrencinin anlayabileceği gibi ben de öğrencilerime bunları getirdim ve gayet iyi anlayan oldu ve gençler argo kullanmadığımız için teşekkürler iyi günler dilerim.

 4. Şu takısız isim tamlamasını en iyi anlatan site bu site. Bazıları yufka yürek, aslan asker gibi tamlamalara sıfat tamlaması diyebiliyor. Lütfen onlara itibar etmeyiniz.

 5. Gerçekten süper bir site sadece bu konuda değil bütün konularda harika anlatıyor. Teşekkür ederim Türk dil performans ödevimi buradan yaptım iyi günler dilerim.

 6. Güzel bir site bence. Bu konuları Türkçe dersinde gördük bu siteden bir daha tekrar edince aklıma daha iyi giriyor. Herkese bu siteden çalışmalarını öneririm.

 7. Cidden çok işime yaradı çok teşekkür ederim. Salı günü sınavım vardı gerçekten çok iyi anlatmışsınız tekrar çok teşekkür ederim.

 8. Türk Dil Bilgisi adlı adını bilmediğim abla veya abi keşke öğretmenimiz olsaydınız. Bilgi konusunda emin olun ki Türkiye 1.si olurum.

Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...