Zamirler

Ek Halindeki Zamirler: İyelik Zamiri, İlgi Zamiri

İsimlerin yerini sözcük halinde tutabilen zamirler gibi bazı ekler de isimlerin yerine kullanılabilmektedir. İsmin yerine geçebilen bu eklere "ek halindeki zamirler" diyoruz. Ek halindeki zamirler ikiye ayrılır. Bunlar;1-İlgi Zamiri2-İyelik Zamiri1- İlgi Zamiriİlgi zamiri eki "ki" ekidir. Bu ek, isim...

Soru Zamiri

Soru zamiri, isimlerin yerine soru şeklinde gelen ve onların soru biçimindeki karşılıkları olan kelimelerdir. "Kim" ve "ne" gibi soru kelimeleri ve bunların çekimli halleri ile; "hangisi", "kaçı..." gibi soru kelimeleri soru zamiri olarak kullanılır.- Kim, Kimi, Kime, Kimde,...

Belgisiz Zamir

Belgisiz zamir, hangi varlığın yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan, sayısı, miktarı ve ölçüsü hakkında net rakam vermeyen; nesnelerin belli belirsiz bir şekilde yerine geçen zamirlerdir. Bunlar;Kimi, Kimileri, Kimse, Biri, Birisi, Birileri, Başkası, Başkaları, Bazısı, Birçoğu, Bir takımı, Birkaçı,...

İşaret Zamiri

İşaret Zamiri Nedir ?Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere "işaret zamiri" denir. Hem işaret yoluyla göstermek hem de ismin yerine kullanılması görevlerini üstlenen bu işaret zamirleri şunlardır;BuŞuOBunlarŞunlarOnlarBuraŞuraOraBurasıŞurasıOrasıBuradaŞuradaOradaBuradanŞuradanOradanBurayıŞurayıOrayıBuralarŞuralarOralarÖtekiBeriki KarşıkiÖrnekler:- Bu gerçekten çok lezzetliydi....

Kişi Zamiri

Kişi Zamiri Nedir ?Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Dolayısıyla kişi zamiri de adı üstünde kişi isimlerinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir diyebiliriz. Örneğin;Kemal, bu evin en büyüğüydü. (Kemal: Kişi İsmi)O, evin en büyüğüydü. (O: kişi isminin yerine geçen kişi zamiridir)İnsan isimlerinin yerini tutabilen kişi zamirlerinin...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları