Cümlede Anlam

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını gösteren kavrama "üslup" denir.Üslup, bir metni yazan veya konuşan kişinin dili kullanımını ve ifade tarzını gösterir. Yazarlar, konuşmacılar veya sanatçılar, metinlerini oluştururken veya sunarken...

Örtülü Anlam

Örtülü Anlam Nedir?Örtülü anlam; bir cümlenin temel anlamı dışında, açıkça ifade edilmeyen ancak cümledeki ipucu niteliğindeki kelimelerden veya cümlenin genel anlamından çıkarılan bilgi veya düşünceye denir. Üstü kapalı olarak iletilen bu anlamlar, çoğunlukla okuyucunun veya dinleyicinin cümleden çıkarım yapmasıyla...

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

Doğrudan anlatım, bir kişinin söylediği veya yazdığı ifadelerin kelimesi kelimesine aktarılmasıdır. Bu durumda, konuşmacının veya yazarın orijinal ifadesi alıntılanarak doğrudan aktarılır. Doğrudan aktarılan cümle, tırnak işareti (" ") kullanılarak gösterilir.Örneğin;→ Ali, "Yarın sinemaya gideceğim" dedi.→ Arkadaşım "Bugün güneşli...

Nesnel ve Öznel Cümleler

Nesnel ve öznel cümleler, dilbilgisinde cümlede anlam konusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yazımızda öncelikle nesnel ve öznel kavramlarını kısaca açıklayacağız, sonrasında nesnel ve öznel cümlelerin tanımına, özelliklerine, örneklerine ve farklılıklarına yer vereceğiz.NESNEL NEDİR? (Objektif)"Nesnel" kelimesi, gerçeklere ve...

Koşul – Sonuç Cümleleri

Koşul - Sonuç Cümleleri Nedir?Koşul sonuç cümleleri, bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olaya veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelerdir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm koşul (yan yargı), ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur...

Karşılaştırma Cümleleri

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ Karşılaştırma cümleleri, en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle zayıflık üstünlük eşitlik-denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Karşılaştırma cümlelerinin sadece aradaki farkların değerlendirildiği cümleler olmadığına, benzer yönlerin de kıyaslanabileceğine özellikle...

Sebep – Sonuç Cümleleri Konu Anlatımı ve Örnekler

Sebep – Sonuç Cümleleri (Neden – Sonuç)Sebep – sonuç cümleleri, bir eylemin veya durumun gerçekleşmesinin “nedenini” ve bu nedene bağlı olarak ortaya çıkan “sonuçları” içinde barından cümlelerdir. Peki nedir neden ve sonuç? Öncelikle bu iki kelimenin Türk Dil Kurumu’na göre kavramsal anlamlarına bakalım:Neden...

Amaç – Sonuç Cümleleri Konu Anlatımı

Amaç - Sonuç CümleleriAmaç - sonuç cümleleri; bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelerdir. Amaç - sonuç cümlelerinin yüklemlerine "Hangi amaçla?" sorusu yöneltildiğinde cümlenin içinden buna cevap alabilirsiniz. Ayrıca, amaç anlamı "-mek için,  -mek üzere,  diye, istemek, hedeflemek"...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları