Anasayfa » Sözcükte Anlam » Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş)

Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş)

Aynı varlığı kavramı karşılayan, anlam bakımından birbirinin yerini tutabilen, farklı yazılıp farklı okunan iki sözcüğün arasındaki anlam ilgisine “eş anlamlı kelimeler” ilgisi diyoruz. Bu iki sözcükten biri genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcük iken diğeri Türkçe sözcüktür.

Besin   =  Gıda                     Yaşlı   =   İhtiyar        Yürek = Kalp          Hafıza = Bellek

Eş Anlamlı Kelimeler'e Örnekler

Eş Anlamlı Kelimeler’e Örnekler

ÖNEMLİ NOT: Bir sözcüğün başka bir sözcükle eş anlamlı olabilmesi durumu bazen cümledeki anlamına göre değişiklik gösterebilir.

 • “Baş = Kafa”
  Çocuğun kafasına taş geldiği için kafası kanadı. (Baş = Kafa)
  Sende de hiç kafa yokmuş be arkadaş ! (Baş ≠ Kafa = Akıl)

 

 • “Siyah = Kara”
  Evinin üzerine kara bulutlar çöküverdi. (Kara = Siyah)
  Kara günler bir gün sona erecektir. (Siyah ≠ Kara = Kötü)

Normalde siyah sözcüğünün eş anlamlısı kara sözcüğüdür. Fakat; “Kara günler bir gün sona erecektir.” cümlesindeki kara kelimesi kötü günler anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden kara günler yerine siyah günler demek de anlamsız olacağından bu cümledeki kara kelimesinin eş anlamlısı “kötü” kelimesidir.

 

Türkçedeki bazı eş anlamlı kelimelerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. Eğer eş anlamlı kelimeler tablosunu word dosyası olarak indirmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu


 

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

ABC-ÇDEFGHI-İJKLMNO-ÖPRSŞTU-ÜVYZ

 

A

Abide-Anıt

Acayip-Garip

Acıma-Merhamet

Açıkgöz-Kurnaz

Ad-İsim

Adale-Kas

Adet-Tane

Adıl-Zamir

Adi-Bayağı

Aferin-Bravo

Affetmek-Bağışlamak

Ahenk-Uyum

Akıl-Us

Aksi-Ters

Al –Kırmızı

Alaka –İlgi

Alaz-Alev

Alelade-Sıradan

Allah-Tanrı

Ama-Fakat

Ama-Kör

Amaç-Erek

Amade-Hazır

Amale-İşçi

Amel-İş

Ana-Anne

Anı-Hatıra

Aniden-Birden

Anlam-Mana

Anlatım-İfade

Ant-Yemin

Apse-İltihap

Araç-Vasıta

Arıza-Bozukluk

Arka-Geri

Armağan-Hediye

Art-Arka

Arzu-İstek

Asır-Yüzyıl

Asil-Soylu

Aş-Yemek

Aşırmak-Çalmak

Ata-Cet

Atak-Girişken

Atamak-Tayin Etmek

Atölye-İşlik

Avare-Serseri(Aylak)

Ayakyolu-Tuvalet

Ayraç-Parantez

Ayrıcalık-İmtiyaz

Aza-Üye

Acemi-Toy

Adalet-Hak

Aka-Büyük

Aleni-Açık

Ara-Fasıla

Ayakkabı-Pabuç

Sayfabaşı

 

B

Bağışlamak –Affetmek

Bağnaz-Yobaz

Bakış-Nazar

Barış-Sulh

Basımevi-Matbaa

Basit-Yalın

Başkaldırı-İsyan

Başkan-Reis

Başkent-Başşehir

Başvuru-Müracaat

Batı-Garp

Bayağı-Adi

Bayındır-Mamur

Bayındırlık-İmar

Baytar-Veteriner

Beğeni-Gusto

Belde-Şehir

Belge-Vesika

Bellek-Hafıza

Bencil-Egoist

Benlik-Kişilik

Beraber-Birlikte

Bereket-Bolluk

Berrak-Duru

Besin-Gıda

Beyanat-Demeç

Beyaz-Ak

Beygir-At

Beyhude-Boşuna

Biçare-Zavallı

Biçim-Şekil

Bilakis-Tersine

Bilgin-Alim

Bilgisiz-Cahil

Bilhassa-Özellikle

Bilim-İlim

Bilgisiz-Cahil

Bilinç-Şuur

Bina-Yapı

Birden-Ani

Birdenbire-Aniden

Birey-Fert

Biricik-Tek

Bitki-Nebat

Boylam-Meridyen

Bozkır-Step

Bucak-Nahiye

Buğu-Buhar

Buhran-Bunalım

Buyruk-Emir

Büro-Ofis (Yazıhane)

Bacı-Kız Kardeş

Baş-Kafa

Sayfabaşı

 

C – Ç

Cahil-Bilgisiz

Caka-Gösteriş

Camekan-Vitrin

Canlı-Diri

Cazibe-Çekim

Cehalet-Bilgisizlik

Celse-Oturum

Cenk-Savaş

Cenup-Güney

Cerahat-İrin

Cerrah-Operatör

Cesur-Yürekli

Cet-Ata

Cevap-Yanıt

Ceviz-Koz

Cılız-Sıska

Ciddi-Ağırbaşlı

Cihaz-Aygıt

Cihet-Yön

Cilt-Ten

Cimri-Pinti

Cimri-Hasis

Cin-Tür

Civar-Yöre

Cömert-Eli Açık

Cümle-Tümce

Cılız-Sıska

Ciddi-Ağırbaşlı

Cihet-Yön

Cilt-Ten

Cimri-Pinti

Cimri-Hasis

Cins-Tür

Civar-Yöre

Cömert-Eli Açık

Cümle-Tümce

Çabuk-Acele

Çağ-Devir

Çağdaş-Modern-Uygar

Çağrı-Davet

Çayır-Davet

Çehre-Yüz

Çeşit-Tür

Çeviri-Tercüme

Çığlık-Feryat

Çılgın-Deli

Çizelge-Cetvel

Çoğunluk-Ekseriyet

Çok-Fazla

Çamur-Balçık

Çare-Deva

Sayfabaşı

 

 

D

Dahil-İç

Daimi-Sürekli

Darbe-Vuruş

Dargın-Küs

Darılmak-Küsmek

Davet-Çağrı

Defa-Kez

Değer-Kıymet

Değerli-Kıymetli

Değnek-Sopa

Deli-Çılgın

Delil-Kanıt

Deneme-Tecrübe

Denetim-Kontrol

Deney-Tecrübe

Deprem-Zerzele

Dergi-Mecmua

Derhal-Hemen

Deri-Ten

Derslik-Sınıf

Devamlı-Sürekli

Devinim-Hareket

Devir-Çağ

Devir-Tur

Devre-Dönem

Dışalım-İthalat

Dışsatım-İhracat

Diğer-Başka

Dil-Lisan

Dilbilgisi-Gramer

Diri-Canlı

Dize-Mısra

Doğa-Tabiat

Doğal-Tabii

Doğu-Şark

Doktor-Hekim

Donuk-Mat

Doruk-Zirve

Dönemeç:Viraj

Döşek:Yatak

Duru:Berrak

Durum:Vaziyet

Duygu:His

Düş:Rüya

Düşünce:Fikir

Düzen:Seviye

Düzmece:Sahte

Düzyazı:Nesir

Dilek:İstek

Dizi:Sıra

Dost:Arkadaş

Sayfabaşı

 

E

Ebat: Boyut

Ebedi: Sonsuz

Ebeveyn. Ana-Baba

Edat: İlgeç

Efe: Zeybek

Egoist:Bencil

Ehemmiyet:Önem

Ek – İlave

Eklem: Mafsal

Ekonomi : İktisat

Elbise: Giysi

Emir: Buyruk

Emniyet: Güvenlik

Ender: Nadir

Endişe :Kaygı

Endüstri:Sanayi

Enkaz: Yıkıntı

Enlem: Paralel

Entari: Giysi

Enteresan: İlginç

Erek: Amaç

Esas: Temel

Eser: Yapıt

Esir: Tutsak

Etki: Tesir

Etraf: Çevre

Evvel: Önce

Eylem: Fiil

Eylemsi: Fiilimsi

Ev: Konut

Edebiyat: Yazın

Eda: Verme

Sayfabaşı

 

 

F

Faaliyet: Etkinlik

Fakat: Ama-Lakin

Fakir: Yoksul-Fukara

Faktör-Unsur

Fare-Sıçan

Fark-Ayrım

Fasıla-Ara

Fayda-Yarar

Fazla-Çok

Fena-Kötü

Fert-Birey

Feza-Uzay

Fiil- Eylem

Fikir-Düşünce

File-Ağ

Füze-Roket

Felç-Nüzul

Fer-Işık

Faiz-Nema

Sayfabaşı

 

 

G

Garip-Acayip

Garp-Batı

Gaye-Amaç

Gayret-Çaba

Gebe-Hamile

Gelecek-İstikbal-Ati

Gelenek-Anane

Gene-Yine

Genel-Umumi

Geri-Art

Gıda-Besin

Giysi-Elbise

Giz-Sır

Gizli-Saklı

Görev-Vazife

Gövde-Beden

Gramer-Dilbilgisi

Güç-Kuvvet-Zor

Güçlü-Kuvvetli

Güldürü-Komedi

Gülünç-Komik

Güney-Cenup

Güven-İtimat

Güz-Sonbahar

Gözlem-Rasat

Gökyüzü-Sema

Gezmek-Dolaşmak

Sayfabaşı

 

 

H

Hal-Durum

Halbuki-Oysa

Ham-Olmamış

Hane-Ev

Hareket-Devinim

Hariç-Dış

Harp-Savaş

Hasis-Cimri-Pinti

Hasret-Özlem

Hassas-Duygulu

Hatıra-Anı

Hayal-Düş

Hayat-Yaşam

Haysiyet-Onur

Hediye-Armağan

Hekim-Doktor

Hayta-Serseri

Hela-Tuvalet-Wc

Hemen-Derhal

Hiddet-Öfke

Hikaye-Öykü

Hisse-Pay

Hudut-Sınır

Hususi-Özel

Hür-Özgür

Hısım-Akraba

Hasım-Düşman

Hareket-Devinim

Hadise-Olay

Sayfabaşı

 

 

I – İ 

Ilıca-Kaplıca

Irak-Uzak

Irgat-Rençber

Irk-Soy

Ira- Karakter

Irmak-Nehir

İcat-Buluş

İç-Dahil

İçten-Samimi

İdare-Yönetim

İhracat-Dışsatım

İhtiyar-Yaşlı

İhtiyaç-Gereksinim

İkaz-Uyarı

İktisat-Ekonomi

İlave-Ek

İlgeç-Edat

İlgi-Alaka

İlginç-Enteresan

İlim-Bilim

İmar-Bayındır

İmkan-Olanak

İsim-Ad

İskemle-Sandalye

İthalat-Dışalım

İtibar-Saygınlık

İtimat-Güven

İtina-Özen

İzah-Açıklama

İdadi-Lise

İlan-Duyuru

İlişki-Münasebet-Temas

İmtihan-Sınav

Sayfabaşı

 

 

J

Jeoloji-Yer Bilimi

Sayfabaşı

 

 

K

Kabiliyet-Yetenek

Kabus-Karabasan

Kafa-Baş

Kafi-Yeter

Kafiye-Uyak

Kalite-Nitelik

Kalp-Yürek

Kamu-Halk

Kanıt-Delil

Kapital-Anamal-Sermaye

Kanun-Yasa

Kara-Siyah

Karşın-Rağmen

Karşıt-Zıt

Kas-Adale

Katı-Sert

Kati-Kesin

Kayıp-Yitik

Keder-Acı

Kelime –Sözcük

Kenar-Kıyı

Kent-Şehir

Kere-Defa-Kez

Kesin- Kati

Kırmızı-Al

Kıyı-Sahil

Kir-Pislik

Kirli-Pis

Kişi-Şahıs

Kocaman-İri

Komedi-Güldürü

Komik-Gülünç

Kontrol-Denetim

Konuk-Misafir

Konut-Ev

Koşul-Şart

Kural-Kaide

Kuruluş-Müessese-Kurum

Kuşku-Şüphe

Kutsal-Mukaddes

Kuvvet-Güç

Kuzey-Şimal

Küme-Grup

Küs-Dargın

Kılavuz-Rehber

Kolay-Basit

Sayfabaşı

 

L

Laf-Söz

Lahza-An

Lider-Önder

Lisan-Dil

Lüzumlu-Gerekli

Lüzumsuz-Gereksiz

Lal-Dilsiz

Lama-Deve

Lafazan-Geveze

Sayfabaşı

 

 

M

Mabet-Tapınak

Macera-Serüven

Mafsal-Eklem

Mağlup-Yenik

Mahalli-Yerel

Mahcup-Utangaç

Mahluk- Yaratık

Mahpushane-Hapishane

Mahsul-Ürün

Mana-Anlam

Manzara-Görünüm

Matbaa-Basımevi

Matem-Yas

Mebus-Milletvekili

Mecbur-Zorunlu

Mecmua-Dergi

Medeni-Uygar

Medeniyet-Uygarlık

Mektep-Okul

Melodi-Ezgi

Menfaat-Çıkar

Menfi-Olumsuz

Menkul-Taşınır

Meridyen-Boylam

Mesafe-Ara

Mesela-Örneğin

Mesele-Sorun

Mesken-Konuk

Meslek-İş

Mesul-Sorumlu

Mesut-Mutlu

Meşhur-Ünlü

Meşrubat-İçecek

Mevcut-Var

Meydan-Alan

Millet-Ulus

Milletvekili-Mebus

Milli-Ulusal

Misafir-Konuk

Misal-Örnek

Misli-Katı

Muavin-Yardımcı

Muharebe-Savaş

Muhtelif-Çeşitli

Muştu-Müjde

Müessese-Kurum-Kuruluş

Mühim-Önemli

Mükafat-Ödül

Müsabaka-Yarışma

Müsait-Uygun

Müspet-Olumlu

Müstahsil-Üretici

Müstakil-Bağımsız

Müşteri-Alıcı

Merkep-Eşek

Mani-Engel

Mübarek-Kutsal

Muallim-Öğretmen

Mektup-Name

Merasim-Tören

Sayfabaşı

 

 

N

Nadir-Ender

Nakil-Atama-Taşıma

Nasihat-Öğüt

Nebat-Bitki

Neden-Sebep

Nefes-Soluk

Nehir-Irmak

Nem-Rutubet

Nesil-Kuşak

Nesir-Düzyazı

Neşe-Sevinç

Netice-Sonuç

Nispet-Oran

Nitelik-Kalite

Noksan-Eksik

Numune-Örnek

Nutuk-Söylev

Nakit-Para-Akça

Nakliyeci-Taşımacı

Namzet-Aday

Sayfabaşı

 

 

O – Ö

Okul-Mektep

Olanak-İmkan

Olası-Mümkün

Olay-Vaka

Olumlu-Müspet

Olumsuz-Menfi

Onarım-Tamir

Onay-Tasdik

Onur-Şeref

Oran-Nispet

Otlak-Mera

Oy-Rey

Ozan-Şair

Öbek-Grup

Öbür-Diğer

Ödenti-Aidat

Ödlek-Korkak

Ödül-Mükafat

Ödün-Taviz

Öfke-Hiddet

Öğe-Unsur

Öğrenci-Talebe

Öğrenim-Tahsil

Öğüt-Nasihat

Ömür-Hayat-Yaşam

Önce-Evvel

Önder-Lider

Önemli-Mühim

Öneri-Teklif

Önlem-Tedbir

Örgüt-Teşkilat

Örneğin-Mesele

Örnek-Misal

Öteki-Diğeri

Ötürü-Dolayı

Öykü-Hikaye

Özel-Hususi

Özen-İtina

Özgün-Orijinal

Özgür-Hür

Özlem-Hasret

Sayfabaşı

 

 

P

Pabuç-Ayakkabı

Pasif-Edilgen

Pinti-Cimri

Pis-Kirli

Politika-Siyaset

Sayfabaşı

 

 

R

Rağmen-Karşın

Rastlantı-Tesadüf

Rey-Oy

Rutubet-Nem

Rüya-Düş

Rüzgar-Yel

Problem-Sorun

Rüştiye-Ortaokul

Sayfabaşı

 

 

S

Sade-Yalın

Sağlık-Sıhhat

Saha-Alan

Sahil-Kıyı-Yalı

Saldırı-Hücum

Samimi-İçten

Sanayi-Endüstri

Sandalye-İskemle

Savaş-Harp

Saz-Çalgı

Sebep-Neden

Sene-Yıl

Sermaye-Kapital

Serüven-Macera

Sıçan-Fare

Sıhhat-Sağlık

Sır-Giz

Sima-Yüz

Siyah-Kara

Siyaset-Politika

Son-Nihayet

Sonuç-Netice

Sorun Mesele

Soylu-Asil

Sömestri-Yarıyıl

Söylev-Nutuk

Sözcük-Kelime

Sulh-Barış

Suni-Yapay

Surat-Yüz

Sürat-Hız

Sürekli-Devamlı

Sevinç-Mutluluk

Sınıf-Derslik

Sonbahar-Güz

Sorumluluk-Mesuliyet

Sözlük-Lügat

Sınav-İmtihan

Sayfabaşı

 

 

Ş

Şafak-Tan

Şahıs-Kişi

Şahit-Tanık

Şair-Ozan

Şans-Talih

Şark-Doğu

Şart-Koşul

Şayet-Eğer

Şef-Lider-Önder

Şehir-Kent

Şekil-Biçim

Şen-Neşeli

Şeref-Onur

Şöhret-Ün

Şuur-Bilinç

Şüphe-Kuşku

Şaka-Latife

Sayfabaşı

 

 

T

Tabiat-Doğa

Tabii-Doğal

Tabip-Hekim-Doktor

Talebe-Öğrenci

Talih-Şans

Tamir-Onarım

Tane-Adet

Tanık-Şahit

Tanım-Tarif

Tapınak-Mabet

Taraf-Yan

Tarım-Ziraat

Tarif-Tanım

Tasdik-Onay

Tebrik-Kutlama

Tecrübe-Deney

Tedbir-Önlem

Teklif-Öneri

Tekrar-Yine

Temel-Esas

Tercüme-Çeviri

Tertip-Düzen

Tesadüf-Rastlantı

Tesir-Etki

Toplum- Cemiyet

Tören –Merasim

Tuhaf-Garip

Tutsak-Esir

Tuvalet-Hela-Wc

Tüm-Bütün

Tümör-Ur

Tümce-Cümle

Tren-Şimendifer-Katar

Tartışma-Münakaşa

Sayfabaşı

 

 

U – Ü

Uçurum-Yar

Ufak-Küçük

Uğraş-İş

Ulu-Yüce

Ulus-Millet

Umumi-Genel

Umut-Ümit

Unsur-Öğe

Us-Akıl

Uyarı-İkaz

Uygar-Medeni

Uyum-Ahenk

Uzak-Irak

Uzay-Feza

Uçak-Tayyare

Usta-Ehil

Ümit-Umut

Ünlü-Meşhur

Ürün-Mahsul

Üye-Aza

Ülke-Diyar-Memleket

Ülkü-İdeal

Üleş-Pay

Ürem-Faiz

Sayfabaşı

 

 

V

Vaka-Olay

Vakit-Zaman

Varlıklı-Zengin

Vasıta-Araç

Vatan-Yurt

Vazife-Görev

Vaziyet-Durum

Vesika-Belge

Viraj-Dönemeç

Vücut-Gövde

Vilayet-İl

Veteriner-Baytar

Sayfabaşı

 

 

Y

Yalın-Sade

Yan-Taraf

Yanıt-Cevap

Yapay-Suni

Yapıt-Eser

Yar-Uçurum

Yaratık-Mahluk

Yardımcı-Muavin

Yargıç-Hakim

Yarıyıl-Sömestri

Yas-Matem

Yasa-Kanun

Yaş-Islak

Yaşam-Hayat-Ömür

Yaşlı-İhtiyar

Yazı-Ova

Yazım-İmla

Yekün-Toplam

Yel-Rüzgar

Yerel-Mahalli

Yetenek-Kabiliyet

Yıl-Sene

Yine-Tekrar

Yitik-Kayıp

Yoksul-Fakir-Fukara

Yöntem-Metot

Yurt-Vatan

Yüce-Ulu

Yürek-Kalp

Yüz-Surat-Sima-Çehre

Yüzyıl-Asır

Yemek-Aş

Sayfabaşı

 

 

Z

Zaman-Vakit

Zarar-Ziyan

Zengin-Varlıklı

Zeybek-Efe

Zıt-Karşıt

Ziraat-Tarım

Ziyan-Zarar

Zor-Güç

Zorunlu-Mecburi

Zırnık-Metelik

Zehir-Agu

Zabit-Subay

Sayfabaşı

 

Ayrıca Türk Dil Kurumu‘nun hazırlamış olduğu çok başarılı bir sözlük olan “Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü”nden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar, önemli kaynaktır özellikle tavsiye ederim. (Güncelleme: Belirttiğimiz bu sözlüğü TDK web hizmetlerinden kaldırmıştır.)

97 yorum

 1. Efsane, ödevimi hemen yaptım.

 2. Soru kelimesinin eş anlamı ne

 3. Bana çok yardımcı oldunuz.

 4. Çok güzel ve çok yararlı, siteyi kurana teşekkürler.

 5. adamısınız mübarek adamsın adam

 6. süper abi

 7. Vallahi mi siz bu kadar cümleyi nereden buluyorsunuz ya teşekkürler.

 8. bunlar sayesinde 99 aldım çok teşekkürler sağolun.

 9. Bu site çok güzel ben çok beğendim anlamını bilmediğim kelimeleri artık buradan bakacağım bu site benim işime çok yaradı. Her zaman buradan bakacağım:)

 10. Çok teşekkür ediyorum sınavda çok yardımcı oldu bana 🙂

 11. Sınava çalışmamda yardımcı oldu

 12. Harika bir site bunun sayesinde hem ezberledim hem de ödevimi yaptım ha bu arada sınavımı da kazandım size ne kadar teşekkür etsek azdır.

 13. çok teşekkürler çok güzel ödevime yardımcı oldu

 14. çok güzel

 15. Çok teşekkürler ❤

 16. Kayıtsız üye

  Gerçekten çok süper sınava buradan çalışacağım.

 17. Çok güzel bir site, başarılarınızın devamını dilerim

 18. Gerçekten çok güzel bir site. O kadar işime yaradı ki anlatamam. Öğretmen eş ve zıt anlamlı kelimeler sözlüğü yapmamı istedi. Eş anlamlar bitince zıt anlamlılk geçeceğim. Thank you…

 19. Çok güzel bir site sınavdan 100 aldım.

 20. Evet çok yardımın dokundu sınav olduk 99 aldım teşekkür ederim

 21. çok teşekkür ederim ödevimde çok yardımcı oldu 🙂

 22. Ödevlerim kısa sürede bitti çok yardımcı oldunuz teşekkürler

 23. çok teşekkürler ödevimi yaptım sağolun.

 24. Çok güzel bir site 1000’den fazla kelime var.

 25. çok yararı oldu teşekürler

 26. Çok teşekkürler

 27. Teşekkürler ödevimi yapabiliyorum

 28. Çok güzel, bütün eş anlamlı kelimeler bir arada verilmiş. Teşekkür ederim çok yararlı oldu.

 29. Çok beğendim kardeşimin ödevine yardımcı oldu ☺

 30. çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz 🙂

 31. Çok güzel

 32. Süper çok işime yaradı.

 33. Harika ödevimde yardımcı oldu ve sınavdan 100 aldım bu siteyi kim kurmuşsa çok teşekkürler ediyorum.

 34. çok güzel ama m harfinde merasimeyi bulamadım

  • Türk Dil Bilgisi

   Kastettiğiniz “merasim” kelimesi ise “Merasim-Tören” şeklinde, “M” kategorisinin en aşağısında yer almaktadır :). Başarılar dileriz.

 35. çok güzel site

 36. harika yazanın eline sağlık çok işime yaradı. 😀

 37. Çok güzelmiş

 38. hepsini yazdım teşekkürler

 39. Eş sesli sözcükler

 40. Hızlının eş anlamlısı ne?

 41. sitenizi beğendim Türkçeye çalışıyordum

 42. Çok teşekkür ederim.

 43. Arkadaşlar bu site benim ödevime yardımcı oldu.

 44. Çok iyi bir site herkese tavsiye ederim arkadaşlar 🙂 ♡ ♡ ♡ ♡ ♥ ♥ ♥ ♥

 45. Buradan istediklerimi buldum.

 46. süper olmuş yapanların ellerine sağlık çok işime yaradı .

 47. Aradığım her şeyi buluyorum.

 48. çok güzel alfabe sırasına göre

 49. tenhanın eş anlamlısı

 50. teşekkürler:D

 51. çok güzel bir site ödevime yardımcı oldu d:

 52. harika birsite herkese tavsiye ederim

 53. Dilara Günendi

  kardeşime çok yardımcı oldu

 54. çok ama çok teşekür ederim

 55. çok yardımcı oldu cok sağol

 56. Teşekkürler

 57. teşekür ederim çok zor odu ama 3 sayfamı aldı

 58. teşekkür ederim

 59. Teşekkür ederim çok yardımcı oldu

 60. Ctrl tuşuna basarken F ye basarsanız ekrana arama yeri gelir. Orayada istediğiniz kelimeyi yazarsanız otomotik olarak bulur. (chrome ve firefoxta denedim)

 61. süper teşekür ;D

 62. Türk Dil Bilgisi

  zalimin eş anlamlısı olarak şu kelimeler kullanılabilir: zulmeden, gaddar, kıyıcı

 63. çok güzel elinize sağlık

 64. Bir sürü örnek vermişsiniz çok teşekkür ederim kendi adıma çok yararlı oluyor. Örnek bulmakta sıkıntı yaşamadım sayenizde.

 65. Açıklayıcı bir anlatım eşliğinde verdiğiniz binlerce örnekten dolayı teşekkür ederim.Daha önce bu kadar eş anlamlı sözcüğü bir arada görmemiştim. Çok yardımcı oldunuz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*