Anasayfa » Fiilimsiler » Fiilimsiler, Fiilimsi Özellikleri, İsim Fiil Sıfat Fiil Zarf Fiil

Fiilimsiler, Fiilimsi Özellikleri, İsim Fiil Sıfat Fiil Zarf Fiil

Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerin anlamlarını taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.

Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. (Fiilimsiler fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.)

Cümle içinde isim, sıfat zarf görevinde kullanılırlar dedik. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde  isim, sıfat ve zarf görevlerinden birini üstlenebilir? Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üç’e ayrılırlar her birinin kendine özel fiilimsi ekleri vardır. Bunlar;

İsim Fiil Ekleri :  -ma, -ış, -mak
Sıfat Fiil Ekleri :  -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş
Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında

İşte bu ekler sayesinde fiilimsiler “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılırlar. Bir cümlede fiile gelen isim fiil eki o sözcüğü cümlede isim, sıfat fiil eki sıfat, zarf fiil eki zarf yapar. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü biz soru çözümlerinde fiilimsi olan sözcüğü bulurken sadece cümlede fiilimsi eki alan sözcük var mı yok mu buna bakmayacağız; bir de bu eki alan sözcüğün hangi görevde (isim, sıfat, zarf) kullanılıp kullanılmadığına bakacağız. Şimdi bu fiilimsi çeşitlerini eklerini ve görevlerini tek tek inceleyelim.

1-İsim Fiil (Mastar)

Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleri ile yapılır. Bu ekler büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik gösterecekleri için “-ma, -me,  -ış, -iş, -uş, -üş, -mak, -mek” şekillerinin de var olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. Fakat ezberimizde kalıcı olması için  “-ma, -ış, -mak”  eklerini bilmemiz yeterlidir. Bu ekler fillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar.

ÖRNEKLER

 • Görmekten sonra görülmek, aşkın ikinci kademesiydi.
  Gör (fiil kökü)   +   mek  (isim fiil eki)
 • Mektup yazmak onun için huzur verici bir şeydi.
 • Ben de sizinle tatile gelmeyi düşünüyordum.
 • Bağlama çalmayı bu kadar çok seveni hiç görmemiştim.
 • Programın başlayışı herkesi heyecanlandırdı.
 • Yanımda olunu, bana sarılışını hiç unutamam.
 • Onun geliyle oda bir anda sessizliğe büründü.
 • Oturu ile herkesin dikkatini üzerine çekti.
 • Bir gülüşü ile her şeyi değiştirmeyi biliyordu.

 

Yukarıdaki isim fiil eki almış fiilimsilerin başka cümlelerde olumsuz şekilleri de mümkündür. Olumsuzluk eki isim fiil ekinden önce gelir.

Görmemek, görülmemek, yazmamak, gelmeme, çalmama, başlamayış, olmayış, sarılmayış, gelmey, gülmey

Mavi renkliler olumsuzluk ekidir.
Kırmızı renkliler isim fiil ekidir.

 

NOT: İsim fiil eki aldığı halde ve fiilimsi olma kriterlerine uygun olduğu halde kalıplaşarak bir varlığın kavramın adı olan sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler.

 • Elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin etti.
 • Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin.
 • Merak ettiğiniz bilgileri giriş kattaki danışmadan öğrenebilirsiniz.

NOT: Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” eki ile isim fiil eki olan “-ma, -me” eki karıştırılmamalıdır.

 • Ortalığı toplama görevini kardeşine verdiler. (İsim Fiil Eki)
 • Bu saatte herkes uyuyor ortalığı toplama. (Olumsuzluk Eki)

NOT: Fiiller gibi çekimlenemeyeceklerini yukarıdaki açıkmada belirtmiştik. Şimdi bunun örneklerle açıklamasını daha da netleştirelim.

 • Uyu-mak istiyorduk.  (Bu cümledeki fiilimsiye kip eki ve şahıs eki getirmeye çalışalım)
  Uyu-mak- yor-uz istiyorduk. ( 🙂 anlamsız olduğunu gördünüz arkadaşlar)

 

2-Sıfat Fiil (Ortaç)

Fiillere getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır. Bu ekler de büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik gösterecekleri için “-an, -en, -ası, -esi, -maz, -mez, -ar, -er, -dık, -dik, -duk, -dük, -acak, -ecek, -mış, -miş, -muş, -müş” şekillerinin olduğunu bilmeliyiz. Fakat daha rahat ezberleyebilmemiz için  “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerini bilmemiz yeterlidir. Zaten daha da kolay akılda kalması için şifrenmiş bir şekilde sıralanmıştır:

Anası mezar dikecekmiş

Aşağıdaki örneklerde sıfat fiillerin cümle içinde sıfat görevlerinde kullanıldıklarına dikkat ediniz. Sıfat fiil ekleri fiillere gelerek onları cümle içinde sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar.

 ÖRNEKLER

 • Çalışan                 adamı         herkes   sever.
  (Niteleme Sıfatı)      (isim)
  (Sıfat Fiil)
 • Gelen, gideni aratır. (Adlaşmış Sıfat+ Sıfat Fiil)
 • Yıkılası dağlar geçit vermez oldu.
 • Bu çocuğun sevilesi bir yanı kalmamış.
 • Görünmez kazaya da davetiye çıkarmayalım.
 • Aşılmaz yollardan aşırdın beni.
 • Koşar adımlarla bebeğini kucaklamaya gitti.
 • Gider ayak herkesin canını yaktı.
 • Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah…
 • Bazen bilindik şiirlerle bile olsa göz doldurmayı iyi biliyordu.
 • Gelecek sezonda en başarılı futbolcular bizim olacak.
 • Böyle bir kazadan sağlam çıkabildiyse verilmiş sadakası var demek.

 

NOT: Sıfat fiillerin olumsuz şekilleri de mevcuttur.

 • Çalışmayan adama kimse ekmez vermez.
 • Olmayacak duaya amin denmez.

 

NOT: Bazı sıfat fiil ekleri ile başka ekler benzerlik göstermektedir. Bunları karıştırmamak gerekir. Fiilimsiler ve eklerini ayırt etmek için bir çok faktör var fakat en önemlisi eki alan sözcüğün fiil kök gövdesi olup olmadığına ve sözcüğün cümlede sıfat görevinde kullanılıp kullanılmadığına bakmaktır. Karıştırılan ekler;

                    

 • Tutmaz dizlerim birden düzeldi. “-mez, -maz” =Sıfat Fiil Eki  
 • Dedemin dizleri tutmaz.            -mez, -maz” = Geniş Zaman Kipinin  Olumsuzluk Eki

 

 • Koşar adımlarla yanıma geldi.     “-ar, -er” = Sıfat Fiil Eki   
 • Her sabah mutlaka koşar.            “-ar, -er” = Geniş Zaman Kip Eki

                   

 • Gelecek yıl şampiyonuz.        “-acak, -ecek” = Sıfat Fiil Eki
 • Seneye bize gelecek.             “-acak, -ecek” = Gelecek Zaman Kip Eki

 

 • Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma.    “-mış, -miş, -muş, -müş” = Sıfat Fiil Eki     
 • En sevdiği pantolonu yırtılmış    “-mış, -miş, -muş, -müş” = Öğrenilen Geçmiş Zaman Kip Eki

 

3-Zarf Fiil / Bağ Fiil (Ulaç)

Fiillere getirilen “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır. Fiili zarf yapma görevi üstlenen bu eklerin diğer ekler gibi ünlü uyumlarına göre değişkenlik gösterdiğini bilmeliyiz. Ezberlemek için biraz fazla ek olduğu için yine aşağıdaki gibi şifrelendirmek mümkündür. Kendiniz de istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Kenyalı emadan ince ip arakladıkça
Eve varmazcasına gelmeksizin çıktığında

 

Aşağıdaki örneklerde zarf fiillerin cümle içinde zarf görevlerinde kullanıldıklarına dikkat ediniz. Zarf fiil ekleri fiillere gelerek onları cümle içinde zarf yapar.

ÖRNEKLER

 • Yatarken ışıkları söndürmeyi unutma. (-kan eki yoktur sadece -ken şekli var)
 • Bu dünyaya geleli yüzü bir kez olsun gülmedi.
 • Saati kuralı çok olmamıştı.
 • Görünmeden kimseye gel gizli gizli.
 • Kapanmadan kazan yarışmasına katılmak istiyorum.
 • Masadaki tabaklar kırılınca ne yapacağını bilemedi.
 • Sen gidince hiçbir şeyin tadı kalmamıştı.
 • Olanları duyunca birden gözleri doldu.
 • Seni görünce ellerim titriyor.
 • Bütün her şeyi unutup yeni bir hayata başlamak istiyordu.
 • Para biriktirip bilgisayar alacağını söyledi annesine.
 • Fiilimsiler ile ek fiillere çalışarak sınavdan seksen almayı başardı.
 • Çırpındıkça daha da batacağını anlamıştı.
 • Koşa koşa yanına gitti.
 • Ağlaya ağlaya gözleri kan çanağına dönmüş.
 • Gelir gelmez yatağa uzandı.
 • Yatar yatmaz uyudu.
 • Ölürcesine sevdiği için her dediğini yapıyordu.

 

NOT: “-ken” ekinin bazen isimlere geldiğini görmeniz gerekir arkadaşlar. Bu durumda bu eki alan kelime fiilimsi sayılmaz.

 • Öğrenciyken çok zamanımızın olduğunu fark edememişiz. (Öğrenci = İsim)
 • Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışız.  (Çalış = Fiil)

 

 Özetle

*Fiilimsiler, fiil değil; ancak fiile benzer sözcüklerdir.
*Fiil gibi çekimlenemez; ancak olumsuzları yapılabilir.
*İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır.
*Bunların her biri için ayrı ayrı fiilimsi ekleri vardır.
*Bu ekler mutlaka fiil kök veya gövdelerine gelmek zorundadır.
*Eklendikleri fiilleri cümlede “isim, sıfat, zarf” yaparlar.
*Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmazlar, ek eylem alarak yüklem olurlar.

Görsel çalışmalarla konuyu pekiştirmeniz adına vitamin eğitimin görsel uygulamalarından faydalanabilir, internette bulunan fiilimsiler konu anlatımı videolarını inceleyebilirsiniz.

Hakkında Türk Dil Bilgisi

Türk Dil Bilgisi site yazarları, Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, alanında uzmanlaşmış, deneyimli öğretmenlerimizden oluşmaktadır.

186 yorum

 1. Ahmet Yıldırım

  Sitenizdeki içerikler çok fayladalı olmuş. Ellerinize sağlık.

 2. Serdar Ergezer

  Emeğinize sağlık. Çok faydalandim. Türkçe dersi benim için çok eğlenceli bir ders artık 🙂

 3. elinize sağlık çok yararı dokundu yardımınız için çok teşekkür ederiz 🙂

 4. Çok iyi olmuş sınav için çok yardımcı elinize sağlık 🙂

  • Sınavınızda başarılar diliyoruz. Sormak istedikleriniz, takıldığınız yerler olduğunda sorabilirsiniz. İyi çalışmalar.

 5. hocmız 500 tane filimsi ornekleri istedi bu iyi oldu saolun

 6. cok guzel bu sayfanın sayesinde turkçeden 95 aldım

 7. arkadaşlar zarf fiili şu şekilde ezberliyebilirsiniz; kenalı asiye maden gerekmedikçe ip aramaz .

 8. sağolun çok teşekkürler 🙂

 9. ben çok beğendim ödevimi yapmamda çok yararı oldu çokkk teşekkürler.

  • Türk Dil Bilgisi

   Fiilimsiler sadece bu kadar 🙂 bunların dışında sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Başarılar.

   • acaba fiilimsiler kişi ve şahıs eki (yapamam sonundaki m harfi gibi) alırlar mı?

    • Türk Dil Bilgisi

     Fiilimsiler, fiilden isim yapma eki almış sözcüklerdir. Dolayısıyla fiile gelen kip ve şahıs eklerini alamazlar. Bu konuda aşağıda örnekte anlatacağımız durum kafanızı karıştırıyor olabilir;
     “En büyük isteği okumaktı.” cümlesindeki “oku” fiili “mak” isim fiil ekini alarak fiilimsi olmuştur. “mak” ekinden sonra gelen “tı” eki ise “demek ki fiilimsilere kip eki gelebiliyor” algısı yaratmaktadır. Fakat oradaki “tı” eki ek fiile gelmiş görülen geçmiş zaman ekidir. Bilindiği gibi ek fiiller sözcükle birleşik yazıldığında “i” fiili düşer yanındaki kip eki sözcükle birleştirilir. Şayet ek fiil düşmeseydi yukarıdaki cümle;
     “En büyük isteği okumak idi.” şeklinde olacaktı ve siz de böyle bir algıya düşmeyecektiniz.

     Ek fiil ile ilgili konu eksikliğinizin olduğunu düşünüyorsanız “Ek Fiil Konu Anlatımı” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

   • Zarf fiildeki -maz eki ile sıfat fiildeki -mez ve -maz ekleri olan -maz’ın farkı ne?

    • Türk Dil Bilgisi

     Bir sözcük “-maz, -mez” ekini alıp ismi niteleyen bir sıfat durumunda ise “Sıfat fiil eki” almıştır diyebiliriz.
     Örneğin: Dönülmez akşamın ufkundayım. (Nasıl akşam = dönülmez)
     -mez: Sıfat fiil eki
     akşam: isim

     Bir sözcük “-maz, -mez” ekini alıp fiili niteliyorsa yani zarf görevini üstleniyorsa “zarf fiil eki” almış demektir. Zaten zarf fiil eki “-r….-mez” şeklinde kalıplaşmış olarak karşımıza çıkar.
     Örneğin: Gelir gelmez anlamıştım. (Ne zaman anlamıştım = gelir gelmez)
     -mez:Zarf fiil eki
     anlamıştım: fiil

     Bu iki durumun farkını “sıfat” ve “zarf” konularına göz attığınızda daha iyi anlayacağınızdan eminiz. Başarılar dileriz.

 10. fiilimsiler çok güzel detaylı şekilde anlatılmış teşekürler 😀

 11. çok teşekkür ederim sizin gibi doğru bilgiler verenler oldukca hep 100 alırırz

  • Türk Dil Bilgisi

   Teşekkür ederiz. Çok daha iyi şeyler yaparak size faydalı olmayı hedefliyoruz. İyi çalışmalar.

 12. herika ne güzel

 13. Bir şey soracağım hocam. Sıfat fiil de cümlede sıfat görevin de mi kullanılıyor ve mesela az önce çözdüğüm bir soruda 4 şıkta da sıfat fiil ekleri olan eylemler vardı fakat anlayamadım… Açıklar mısınız?

  • Türk Dil Bilgisi

   Evet Alper, sıfat fiil cümlede sıfat görevinde kullanılıyor. Cümlede sıfat fiil eki alan sözcük, bir ismi niteleyip belirtir durumdadır dikkat edersen. Sıfat fiil ekleri, fiillere gelerek o fiili sıfat yaptığı için şıklarda gördüğün ve fiil olduğunu düşündüğün sözcüklerin de birer fiilimsi olduğu düşüncesindeyim. Şıkları yazarsan daha da net görebiliriz.

 14. harika ck yardımcı oldu saolun sizi seviyorum

 15. abi bunlar cok güzel bilgiler yaaa 2 dk da anladım 🙂 🙂 😀 <3

 16. süper ya admin ordamı ? 😉

 17. çok saolun çok yardımcı oldunuz performans ödevimden 100 alıcağım 😀 saolun türk di bilgisi <3

 18. güzel anlatmışsınız konuyu

 19. harika buna çok çalışın size faydalı olur

 20. teşekkür ederim hazırlayanlara 🙂 faydalı oldu benim açımdan 🙂

 21. ellerinize sağlık gerçekte süpersiniz allahhhh razı olsun sayglarımla yaaasizi seviyorum.süpersiniz:))))))))))))))))

 22. en iyi anlatan internet sitelerinden birisiniz gerçekten ellerinize sağlık öğretmenden bu kadar anlamıyorum siz bizim derse girseniz süper olurrrr …. ben lise2 ye gitmeme rağmen çok faydlı bir site herkese öneririm

 23. Çok güzel bilgiler var hazırlayıp emek gösterene teşekkür ederim.

 24. Fiilimsilerle ilgili 100 tane örnek paylaşırmısınız

 25. çok işime yaradı sağolun çok teşekkür ederim :)))

 26. Dil bilgisinde en çok unuttuğum konu fiilimsiler ama sayenizde artık hiç unutmuyorum. Örneklere bakmak için girdim yine sayfanıza birsürü örnek var bu yönden sizin siteniz tek. Emekleriniz için çok teşekkür ederim.

 27. Cok cok tesekkurler muhtesem olmus emeginize saglik

 28. ya virgülle ilgili bişiy sorcam ama cümle şeklinde.
  Dikmen,Mehmet,Başarı Öyküleri,Papatya Yayınları,İstanbul,2005.
  iste bu cümledeki virgül hangi amaçla kullanılıyo.

  • Türk Dil Bilgisi

   Bunlar eserin ismi, yazarı, yayın evi, basım yılı ve kaçıncı baskı olduğunu gösteren kaynak bilgilerdir. Bu cümledeki virgüller kaynak şeklinde verilen kitap ve makalelerin künyelerine ait ayrıntıları göstermek amacıyla kullanılmıştır.

 29. cook güzel yaaaaaaaaaaaa

 30. Allah razı olsun emeğinize sağlık çok işime yaradı…

 31. çok saolun çok yardımcı oldunuz

 32. yüklemde fiilimsi varsa, fiilimsi olarak kabul edebiliyor muyuz? Örn: En sevdiğim şey kitap okumaktır.cümlesinde kaç fiilimsi var? Teşekkürler.

  • Türk Dil Bilgisi

   Merhaba Fatma. Cümlenin hangi öğesi olursa olsun fiilimsi eki alarak onun özelliklerini gosteren her sözcüğü kabul edebiliriz. Burada oku- fiili isim fiil eki olan “mak” ekini almış daha sonra da ek fiilin geniş zaman eki olan “tır” eki sözcüğe eklenmiş ve böylelikle fiilimsinin, cümlenin öğesi açısından yüklem olması sağlanmıştır. Bizi sözcüğün türü ilgilendiriyor, cümlenin hangi öğesi olduğu değil. Kısaca yüklem de olsa “okumaktır” sözcüğü bir fiilimsidir. 😉

 33. zarf fiilere 24 tane daha örnek verir misiniz

 34. Pardon bir soru soracaktım isim görevinde kullanılan sifat fiil ne demek tesekkurler

 35. öğretmenimiz tamlama şeklidneki fiilimsilerden örnekler istedi yardımcı olursanız sevinirim…

 36. peki ama geçmiş zaman mı yok sa sıfat fiikl mi olduğunu ayırt edecek somut bir şey olmazsa nasıl anlayacaz

  • Türk Dil Bilgisi

   Fiilimsi ekleri eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. Bu yüzden eğer sıfatın ne olduğunu ve cümlede nasıl bulunduğunu biliyorsanız fiilimsi eki alan sözcüğün sıfat olup olmadığına bakabilirsiniz. Bazı fiilimsi eklerinin kip ekleriyle karıştırılabileceğine dair hususu yukarıda örneklerle açıkladık. İsterseniz sıfat ve zarf konularına da göz atıp pekiştirebilirsiniz.

 37. çok teşekurler yardımı cok dokundu

 38. Ellerinize saglık çok işime yaradı gercekten

 39. çok güzel olmuş bu içeriği hazırlayanın ellerine sağlık

 40. bizim emre hocamız yani türkçe öğretmenimiz biraz gıcık ama sizin sayenizde üstüme düşürdüğü gıcıklığı bu cümleler sayesinde giderdim ALLAHrazı olsun sizlerede şimdiden kolay gelsin:)

 41. çok güzel olmuş süüper

 42. Super çok kolay yaptim sagolun

 43. admin eyw çok saol çok yardımcı oldun beni bi deliden kurtardın 🙂

 44. harikaaaaa yardımınız için teşekkürler

 45. ramazan darbe guny

  bence güzeldi

 46. …omuzladığı gibi yola koyuldu. cümlesinde fiilimsinin türü nedir

  • Türk Dil Bilgisi

   omuzla-dık-ı = Sıfat fiildir. (“dık” sıfat fiil ekidir, ünsüz yumuşamasına uğradığı için “k” sesi “ğ” olur)

   • ismi nitelemiyor ve zarf görevinde değil mi sizce bu arada çok teşekkürler

   • ”Buraya geldiğini gördüm.” cümlesindeki fiilimsinin türü ne olabili? Sıfat-fiil olsa bir ismi nitelemesi gerekir, aynı şekilde zarf da olmuyor. Testlerde sıfat-fiil diye geçiyor ama sıfat olma imkanı var mı?

    • Türk Dil Bilgisi

     “Kardeşim, seçtiğim saati beğendi.” cümlesindeki “-tiğ” eki sıfat fiil ekidir. Bu cümlede “saat” ismini nitelediği için sıfat görevinde kullanıldığı açık bir şekilde görülmektedir.

     Eğer aynı cümleyi;
     “Kardeşim, seçtiğimi beğendi.” şeklinde söylemiş olsaydık o sözcükteki “-tiğ” yine sıfat fiil eki olurdu; ancak bu kez “seçtiğim” sözcüğü, yanındaki isim (saat) düştüğü için “adlaşmış sıfat” görevi üstlenmiş olacaktı. Bu durum sözcüğün sıfat fiil olma özelliğini kaybetmesine sebep değildir. Bu yüzden doğru şık sıfat fiil şeklindedir.

     Sizin cümlenizde ise;
     gel-dik-in-i = Buradaki “-dik” eki de sıfat fiil ekidir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi nitelediği sözcük düştüğü için “adlaşmış sıfat” olarak kabul edilmektedir.

 47. Harika bir site ellerinize saglik

 48. çoooooooooook güzel hazırlanmış hazırlayanın ellerine sağlık

 49. şule nur köroğlu

  ……………….. sorgulayan kişiler olduğumuz için derken “olduğumuz” kelimesi fiilimsi midir ????

 50. -mek icin zarf fiil mi isim fiil midir? Teşekkür ederim.

  • Türk Dil Bilgisi

   “mek” bir isim fiil ekidir. Fakat siz için edatıyla birlikte kullanıldığında yani “-mek için” kısmını soruyorsunuz sanırım. Bunu fiilimsi çeşidi olarak değerlendiremeyiz. Örneğin;

   Dinlenmek için yatağa uzandı.
   cümlesindeki “dinlenmek” kelimesi bir fiilimsidir. Ancak “dinlenmek için” kelime grubuna bir çeşit fiilimsi diyemeyiz. Sadece cümle öğesi olarak incelerseniz “zarf tümlecidir” diyebiliriz ki sizin kafanızı da bu karıştırmış olmalı. Niçin? neden? niye? gibi sorulara cevap verdiğinden “zarf fiil” midir diye tereddüte düşmüş olabilirsiniz.

 51. çok sağolun ödevime yardımcı oldunuz

 52. Hazırlayana çok teşekkürler, sınav için çok yardımcı oldu. 🙂

 53. Sorum olacak size; yazilar benim yazmak istediklerimin soluk bir golgesi gibidir. Cumlesindeki yazmak ve istediklerimin fiilimsilerinin turleri nedir neden?

  • Türk Dil Bilgisi

   yazmak= isim fiil
   istediklerimin= Sıfat fiil (adlaşmış durumda)

   • Sifat fiil olmasi icin bir ismi nitelemesi gerekir.ornegin calisan insanlar kazanir.
    Ama burada istediklerim herhangi bir ismi nitelemiyor.ornegin calisanlar kazanir.burada da calisanlar adlasmis oldugundan isimfiil olur artik.dolayisiyla istediklerimin de isim fiil olmasi gerekir.dogru degilmi?

 54. Bir şey sorabilir miyim? Baharın uyanışıyla kuşlar ötüşür derken hangileri fiilimsidir?İlgilenirseniz sevinirim.:D

  • Türk Dil Bilgisi

   uyanış= isim fiil
   ötüşür= Bu isim fiil değildir karıştırmayınız. Buradaki “üş” eki fiilden fiil yapan işteşlik ekidir.

 55. Çokkk güzel olmuş elinize sağlık

 56. Çok teşekkürler TEOG 1’e 11 gün kaldı Türkçe’den iyi net yaparsam sizin sayenizdendir 😀

 57. fiilmsiler konusunu anlamama çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim 🙂

 58. oldukça zarf fiil midir?? oldukça büyük bir evde yaşıyorlar

 59. oldukça kelimesi fiilimsi midir?

 60. Bir cumlede kelimenin fiilimsimi yoksa cekimli fiilmi oldugunu nasil anlariz

 61. çok faydalı sağol

 62. zarf fiilde maz var sıfat fiildede

 63. maksızın vede meksızın eklerine örnek verebilir misiniz

 64. Çok teşekkür ederim çok yararlı bilgiler içeriyordu elinize sağlık 🙂

 65. Çok güzel bu sayfanın sayesinde Türkçeden 95 aldım.

 66. ahmet serttaş

  kısa ve öz thank you

 67. çok sağolun teşekkür ederim

 68. kaynakcanızı yazarmısınız projem varda 😀

 69. yardım eder misiniz!

  Yaşadığım kimi olayları sonradan öyküye dönüştürürken onların fark etmediğim yanlarını tekrar yaşamak bana mutluluk veriyor

  Soru: kaç tane fiilimsi vardır? fiilimsi olan sözcüğün fiilimsi türünü yazınız.

 70. Çok teşekkür ediyorum. İstediğime ulaştımm başarılı oldum. Ellerinize sağlık. 🙂

 71. Çok güzel olmuş elinize sağlık ..

 72. Ben şu an 7. sınıfı bitirdim ve 8. sınıfa geçtim. TEOGa girecegim inşallah. Hazırlık olarak bu konuya çalışıyorum. Konuyu gayet iyi anladım. Teşekkürlerr 🙂

 73. Çok güzel çok faydalı da bunu kısa yapsaydınız ama yine de çok beğendim teşekkürler:D

  • Türk Dil Bilgisi

   Açıklayıcı olması gerektiği kadar yazmaya çalıştığımızı belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz.

 74. tesekkurler bu sene teog a girecegim ve çok yardımcı oldu

 75. Teog’a hazırlanıyorum. Çok sağolun çok iyi anladım teşekkürler çok iyi :):)

 76. çok işime yaradı teog için ideal bence

 77. anlamadığım bir şey var -ken ekiyle alakalı. -ken eki isimlere geldiğinde mi fiilimsi olmuyor?

  • Türk Dil Bilgisi

   Evet “-ken” eki isimlere geldiğinde o sözcük fiilimsi olmaz, çünkü fiilimsi ekleri sadece fiillere gelir. Örneğin “öğrenciyken” kelimesindeki -ken eki sözcüğü fiilimsi yapmamıştır.

 78. Çok faydalı olmuş bence teog için yararlı benim işime çok yaradı 🙂 😀

 79. TEOG Kurbanı

  Ellerinize sağlık harika olmuş.

 80. benim çok işime yaradı artık hep burdayım

 81. Antep kaşarı

  sağolun işime yaradı teoga burda hazırlanabilriz

 82. Çok güzel çok işime yaradı ama yazana kadar ellerim koptu

 83. ☠ ☠ ☠ EmRe☠ ☠ ☠

  ödev için iyi oldu 🙂 😀

 84. isim fiillerde ünlü harfler var me ma ış iş uş üş peki mek mak yerine neden o ö olmuyor bilen varmı

  • Türk Dil Bilgisi

   Türkçe kelimelerde “o” ve “ö” sesli harfleri sadece ilk hecede bulunur. İlk heceden sonraki hecelerde bulunmaz. Örneğin “Doktor, horoz, motor” vs gibi sözcükler dilimize başka dillerden girmiş sözcüklerdir.

   Böyle bir durumda sözcüklere gelen eklerde de “o” ve” “ö” sesleri yer almaz (-yor şimdiki zaman eki bu duruma aykırılık teşkil eder).

   Türkçedeki eklerde bulunan;
   “a, e” sesleri aralarında değişiklik gösterebilirken, (örneğin: çoğul eki “-lar” sözcüğe göre “-ler” olabilir)
   “ı, i, u, ü” sesleri de kendi aralarında büyük ünlü uyumu kuralına uygun olacak şekilde değişiklik gösterebilir. (Örneğin: geçmiş zaman eki: -dı, -di, -du, -dü).

 85. Çook güzel olmuş elinize sağlık ben böyle bir şey görmedim çok teşekkürler.

 86. Hoca anlattığında anlamamıştım burada okuyunca hemen anladım çok sağolun.

 87. Sagolasınız keske her istedigimizi boyle bulabilsek bu arada her olumsuzluk ekinde yani fiilimside hep fiilimsi sonda mı olur?

  • Türk Dil Bilgisi

   Sorunuz tam olarak şu galiba: “Fiilimsilerde, olumsuzluk eki fiilimsi ekinden önce mi sonra mı gelir?”
   Cevap: Olumsuzluk ekleri fiilimsi eklerinden daima önce gelir.
   Örnek: Kitabın bu sayfalarını okumayıp sınava girersen başarısız olursun.
   Oku- ma – (y) – ıp

 88. Gerçekten iyi iş çıkartmışsınız tebrik ediyorum.

 89. harika olmuş öğretmenim bayıldı. Herkeze önericem

 90. sizin benden hiç hoşlanmadığınızı biliyordum. cümlesinde “hoşlanmadığınız”kelimesi fiilimsi türlerinden hangisine girmektedir.
  Lütfen yardım yarına sözlü var 🙁 bir türlü bulamıyoruz.

  • Türk Dil Bilgisi

   Hoş (isim kökü) – lan (isimden fiil yapma eki) – ma (olumsuzluk eki) – dık (sıfat fiil eki) – ınız (2. çoğul şahıs iyelik eki) – ı (belirtme hali eki)

 91. İsim-fiil örneğinde “Çalışan”ı çalış diyerek köküne ayırmışsınız, kökünün “çal” olması gerekmiyor mu ?

  • Türk Dil Bilgisi

   Bir sözcüğün kökü bulunurken en önemli kural; kökün, sözcüğün tamamı ile anlam bakımından uyumlu olması gerektiğidir.
   Çalışan kelimesinin kökünü “çal”a kadar indirirseniz sözcüğün tamamı olan “çalışan” kelimesi ile anlam bakımından uyumsuz hale getirirsiniz. Dolayısıyla, hatalı kök bulmuş olursunuz. Bu sözcüğün kökü “çalış(mak)”tır.

   Çalış (fiil kökü) – an (sıfat fiil eki)

 92. Hoca sadece mastar eki istedi oda 1. Simi oluyo acaba

  • Türk Dil Bilgisi

   Evet Arda, “-ma, -ış ve -mak” ekleri yani isim fiil ekleri aynı zamanda mastar eki olarak da isimlendirilmiştir.

 93. Çok güzel olmuş

 94. Sınava çalıştım çok teşekkürler

 95. Çok çok çok güzel bir site çok faydalı oldu 8. Sınıfa geçtim teog için çok iyi kısacası çok memnunum.

 96. “Mez”sıfat fiil mi? Zarf fili mi?

  • Türk Dil Bilgisi

   sıfat fiil eki olarak kullanılan ek “-maz” şeklindedir. Bu ek eklendiği sözcüğü cümle içinde sıfat yapar.
   Örneğin:
   Yaramaz çocuk, evi dağıttı. (nasıl çocuk = yaramaz çocuk = niteleme sıfatı = yara(mak) fiiline gelerek o sözcüğün sıfat olarak kullanılmasını sağlamıştır.)

   zarf fiil eki ise “-r…..-maz” şeklinde kullanılır ve bu iki ek, eklendikleri sözcükleri cümlede zarf yapar.
   Örneğin:
   yatar yatmaz uyudu (ne zaman uyudu? yatar yatmaz = “yat” fiiline eklenen bu ek, söz öbeğini zaman zarfı yapmıştır)
   gelir gelmez masaya oturdu.

   Umarız anlaşılmıştır. Başarılar 🙂

 97. Hocam çok teşekkür ederim, sayenizde bu konuyu çok iyi bir şekilde anladım.

 98. Teoga hazırlık.. son gün bi tekrar yapıyım dedim gerçekten çok iyi hazırlanmış elinize sağlık.

 99. Çok sağolun performans ödevinden 100 aldım

 100. Merhabalar,benim bir sorum olucaktı bugün türkçe sınavım vardı soru fiilimsilerle ilgiliydi “gerektiği” kelimesi fiilimsi mi yanıtlarsanız çok memnun olucam aklıma takıldı çok merak ediyorum teşekkürler 🙂

  • Türk Dil Bilgisi

   Gerektiği kelimesi “dık, dik” sıfat fiil ekini almış bir fiilimsidir. Sözcükte bulunan sıfat fiil eki, hem ünsüz benzeşmesi (“d” “t”ye dönüşmüş) hem de ünsüz yumuşamasına (“k” “ğ” sesine dönüşmüş) uğradığından bu eki görmek biraz daha zor olabiliyor. Aklınıza da bu sebeple takıldığını düşünüyoruz. Başarılar.

 101. Süper çok sağolun hakkınızı helal edin süper güzel olmuş ellerinize sağlık

 102. Gerçekten süper iki hafta okula gidemedim ama gerçekten çok iyi anladım bu konuyu belki derste dinlesem bu kadar anlamazdım.

 103. Çok teşekkür ederim çok işe yaradı kim hazırladıysa ellerine emeğine sağlık.

 104. Çok iyi bir site arkadaşlarıma da tavsiye edim. 😀 Çok teşekkür ederim işime çok yaradı, emeğe saygı.

 105. Çok faydalı oldu allah razı olsun

 106. -ma -ış -mak `ın şifresi mayışmak

 107. teşekkür ederiz sayenizde öğrendim.

 108. Bu sene mayısın birinde Teog konularına başlayacağız ama Türkçeci önceden başladı fiilimsileri fazla anlamamıştım ama şimdi daha iyi anladım teşekkür ederim:-)

 109. çok güzel hazırlamışsınız! Ellerinize sağlık:)

 110. çok güzel olmuş teşekkürler

 111. Gerçekten emeğinize sağlık, teşekkürler.

 112. Sağolun çok güzel ve faydalı.

 113. Gerçekten işe yarar bir site Allah bu siteyi oluşturandan razı olsun.

 114. teog öğrencisi

  Öğretmen anlatınca anlamamıştım.Size çok teşekkür ederim.Artık anlayabiliyorum.

 115. Kaç yıl aradan sonra lazım oldu. Unutmuşuz tekrar hatırladık teşekkürler.

 116. gerektirmektedir sözcüğü bir yüklem ama isim fiil midir?

  • Türk Dil Bilgisi

   Sözcük ek fiilin geniş zamanı olan “-dir” ekini alarak yüklem olmuştur, fakat isim fiil değildir. Burada sizi yanıltan “mek” ekini isim fiil eki gibi görmenizdir; ancak sözcükteki ekin doğrusu “mekte (şimdiki zaman eki)”dir.

 117. çok faydasınu gördüm teşekkür ederim

 118. Yıl olmuş 2017 hala bu bilgiler bu yıla kadar geldiyse demek çok kişinin okumasına vesile olmuş gerçekten çok hoş bilgiler herkesin okumasını tavsiye ederim Allah razı olsun yorum yaparsanız çok sevinirim.

  • Türk Dil Bilgisi

   Teşekkür ederiz, amacımıza ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Daha da faydalı olmaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Herkese başarılar dileriz.

 119. Anlatabilmek için yaratılmışsınız.Teşekkürler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*