Dil ve Anlatım Konuları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları (Müfredatı)I. ÜNİTE:SANAT METİNLERİ1.Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri2.Sanat Metinleri2.1. Fabl2.2. Masal2.3. Hikâye (Öykü)2.4. Roman (Roman inceleme planı)2.5. Tiyatro (Oyun)2.6. ŞiirII. ÜNİTE:SÖZLÜ ANLATIM1. Konferans2. Açık Oturum3. Sempozyum4. Forum5. MünazaraIII. ÜNİTE:BİLİMSEL YAZILARBilimsel YazılarMilli Eğitim...

10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları (Müfredatı)  I. ÜNİTE:SUNUM-TARTIŞMA-PANEL1. Sunum 2. Tartışma 3. Panel II. ÜNİTE:ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ1. Anlatıma Hazırlık 2. Anlatımda Tema ve Konu 3. Anlatımda Sınırlandırma 4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı 6. Anlatımın Temel Özellikleri 7. Anlatımın Oluşumu 8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması III....

11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları (Müfredatı)I. ÜNİTE:METİNLERİN SINIFLANDIRILMASIMetinlerin Sınıflandırılması II. ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER1. Mektup 2. Günlük (Günce) 3. Anı (Hatıra) 4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi 5. Gezi Yazısı (Seyahatname) 6. Sohbet (Söyleşi) 7. Haber Yazıları 8. Fıkra 9. Deneme 10. Makale 11.Eleştiri (Tenkit) III. ÜNİTE:SÖZLÜ ANLATIM1. Röportaj 2. Mülakat...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları (Müfredatı)  I. ÜNİTEİLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR1. İletişim2. İnsan, İletişim ve Dil3. Dil-Kültür İlişkisi II. ÜNİTEDİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ1. Dillerin Sınıflandırılması2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi III. ÜNİTESES BİLGİSİ VE TELAFFUZ...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları