Ana SayfaFiillerÇekimli Fiil - Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

Çekimli Fiil – Fiil Kipleri ve Şahıs Ekleri

cekimli-fiil
Çekimli Fiil Nedir ?

Fiilin en temel özelliği; o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Yani işin kim tarafından ve ne zaman yapılmış olduğunu belirtmesidir. Bir fiilin kip ve şahıs ile ifade edilmiş haline “çekimli fiil” denir. Peki, bir fiile çekimli fiil diyebilmemiz için gerekli olan şeyler nelerdir?

Fiil kök ya da gövdesiKip ekiŞahıs EkiKelimeÇekimli fiil
OkuyorumOkuyorum
KurutacaksınKurutacaksın
BakarızBakarız
GelmelilerGelmeliler

Çekimli fiil, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan kelimedir. Zamanı ve şahsı sağlayan unsurlar da kip ve şahıs ekleridir. Yukarıdaki formülde olduğu gibi sırasıyla fiil kök ya da gövdelerine haber ya da dilek kiplerinden biri ve daha sonra şahıs eki getirilerek fiil çekimi yapılır. Genel anlamda fiil çekimi bu şekilde oluşmaktadır. Bu yüzden öncelikle kip nedir? Şahıs ekleri nelerdir? Bunları inceleyelim.

Şahıs Ekleri

Şahıs ekleri, eylemin hangi şahıslar tarafından yapıldığını gösterir. Türkçede ben sen, o biz, siz onlar olmak üzere altı şahıs vardır. Fiillerin bu şahıslara göre çekimlenmesini sağlayan şahıs ekleri şunlardır:

1. Tekil Şahıs EkiBen-m, -ım, -im, -um, -üm
2. Tekil Şahıs EkiSen-n, -(s)ın, -(s)in, -(s)un, -(s)ün
3. Tekil Şahıs EkiO-eki yoktur-
1. Çoğul Şahıs EkiBiz-ız, -iz, -uz, -üz, -k
2. Çoğul Şahıs EkiSiz-(s)ınız, -(s)iniz, -(s)unuz, -(s)ünüz
3. Çoğul Şahıs EkiOnlar-lar, -ler

Görmeli – (y) – im
Görmeli – sin
Görmeli

Görmeli – (y) – iz
Görmeli – siniz
Görmeli – ler

NOT: Fiillerin teklik üçüncü şahıs çekiminde şahıs eki yoktur, ancak yine de teklik üçüncü şahıs ifadesi taşırlar.

Kip Nedir? – Fiil Kipleri – Kip Ekleri

Fiil kök ve gövdelerinin bildirdiği eylemi, zamana ve biçime bağlayan eklere “kip” denir.  Bir fiilin zaman ve anlam özelliğine göre şekillenmesi bu ekler sayesinde olur. Fiil kipleri; haber kipleri (bildirme kipi) ve dilek kipi (tasarlama kipi) olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri fiilin hangi zamanda geçtiği belirtmekte, dilek kipleri ise fiilin yapılış şeklini göstermektedir.

A-Bildirme/Haber Kipleri

Haber Kipleri
Bildirme/Haber Kipleri

Haber kipleri eklendikleri fiile “zaman anlamı” kazandırırlar. Yapılan eylemin geçmişte mi şimdi mi gelecekte mi yoksa her zaman mı yapıldığını gösterirler.  Bildirme kiplerinin duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman çekimi olmak üzere beş çekimi vardır.

1-Duyulan/Öğrenilen/Miş’li Geçmiş Zaman (-mış, -miş, -muş, -müş)

Kip Ekleri

-mış, -miş, -muş, -müş

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -mış, -miş, -muş, -müş   + Şahıs eki

1. Tekil Şahıs, ben      ıslan  – mış – ım

2. Tekil Şahıs, sen       ıslan – mış – sın

3. Tekil Şahıs, o           ıslan – mış

1.Çoğul Şahıs, biz      ıslan – mış – ız

2.Çoğul Şahıs, siz       ıslan – mış – sınız

3.Çoğul Şahıs, onlar   ıslan – mış – lar

Örneğin bize “susamak” fiilini öğrenilen geçmiş zamanın 2. çoğul şahsına göre çekimleyin denilirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Susa+ mış + sınız

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylem, konuşanın gözü önünde gerçekleşmemiştir. Bu kiple konuşan kişi, anlattıklarını başkasından duymuştur ve öğrendiklerini dile getirmektedir. Yani konuşan kişi eylemin gerçekleşmesine şahit olmamış, bunu ya başkasından duyup öğrenmiş ya da sonradan fark etmiştir.

Duyulan Geçmiş Zaman Cümleleri

 • O dönemde çok sıkıntı çekmiş.  (çekmek fiili, öğrenilen geçmiş zamanın 3 tekil şahsı)
 • Gitar kursuna gidebilmek için para biriktirmiş.
 • Davet edilmedikleri halde düğüne gelmişler.
 • Yorgunluktan bir kenarda uyuyakalmışım.
 • Henüz altı aylıkken yürümeye başlamışım.

Duyulan Geçmiş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -mış, -miş, -muş, -müş   + Şahıs eki

“Yakmak ve görmek” fiillerinin olumsuzunu, görülen geçmiş zamanın tüm şahıslara göre çekimleyelim:

Yak – ma – mış – ım            Gör – me – miş – im

Yak – ma – mış – sın            Gör – me – miş – sin

Yak – ma – mış                      Gör – me – miş

Yak – ma – mış – ız              Gör – me – miş – iz

Yak – ma – mış – sınız        Gör – me – miş – sizin

Yak – ma – mış – lar            Gör – me – miş – ler

2-Görülen / Bilinen/ Di’li Geçmiş Zaman (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)

Kip Ekleri

-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü  + Şahıs eki

“Sevmek” fiilini görülen geçmiş zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

1. Tekil Şahıs, ben      sev  – di – m

2. Tekil Şahıs, sen       sev –  di – n

3. Tekil Şahıs, o          sev – di

1.Çoğul Şahıs, biz      sev – di – k

2.Çoğul Şahıs, siz       sev – di – niz

3.Çoğul Şahıs, onlar   sev – di – ler

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylem, konuşanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Bu kiple konuşan kişi, anlattıklarını başkasından duymamıştır, bizzat gördüklerini, şahit olduklarını aktarmaktadır.

Görülen Geçmiş Zaman Cümeleri

Ona demli bir çay hazırlam, ben de melisa çayı poşetini atm kupamdaki sıcak suya. Elindeki gazeteyi önündeki küçük sehpaya bırak. Çayından bir yudum al. Arkasına yaslanarak gözlerimin içine bak. Biraz gergince bir ses tonu ile “Bunca zamandır neden araman beni?” dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Melisa çayından bir yudum alm ve pencereye doğru yürüm.

Görülen Geçmiş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü  + Şahıs eki

Ara – ma – dı – m                   Gül – me – di – m

Ara – ma – dı – n                    Gül – me – di – n

Ara – ma – dı                            Gül – me – di

Ara – ma – dı – k                     Gül – me – di – k

Ara – ma – dı – nız                 Gül – me – di – niz

Ara – ma – dı – lar                  Gül – me – di – ler

3-Şimdiki Zaman (-yor)

Kip Ekleri

-(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor)

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor)  + Şahıs eki

“Bilmek” fiilini şimdiki zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

1. Tekil Şahıs, ben      bil  – iyor – um

2. Tekil Şahıs, sen       bil  – iyor – sun

3. Tekil Şahıs, o          bil  – iyor

1.Çoğul Şahıs, biz      bil  – iyor – uz

2.Çoğul Şahıs, siz       bil  – iyor – sunuz

3.Çoğul Şahıs, onlar   bil  – iyor – lar

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır. Bu kiple konuşan kişi, anlattıklarını bizzat görür ve gördüğü anda dile getirir.

Şimdiki Zaman Cümleleri

 • Güneş tüm kızıllığıyla dağların ardından kayboluyor.
 • Başım çok ağrıyor, ben doktora gidiyorum.
 • Yemeğe gelemeyeceğiz, Ahmet’le ders çalışıyoruz.
 • Bayramlaşmak için size geliyorum.
 • Kemanının tellerini yıpratıyorsun.

Şimdiki Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -(ü)yor) + Şahıs eki

Otur – ma – yor – um               Dinle – me – yor  – um

Otur – ma – yor – sun              Dinle – me – yor  – sun

Otur – ma – yor                          Dinle – me – yor

Otur – ma – yor – uz                 Dinle – me – yor  – uz

Otur – ma – yor – sunuz           Dinle – me – yor  – sunuz

Otur – ma – yor – lar                 Dinle – me – yor  – lar

Not: Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde “me, ma” olumsuzluk eki “yor” şimdiki zaman ekinin etkisinden dolayı daralarak “mı, mi, mu, mü” ye dönüşür. Bu yüzden yukarıdaki örneklerde ekler birleştirildiğinde aşağıdaki gibi yazılır ve okunur.

Oturmuyorum, oturmuyorsun, oturmuyor, oturmuyoruz, oturmuyorsunuz, oturmuyorlar

Dinlemiyorum, dinlemiyorsun, dinlemiyor, dinlemiyoruz, dinlemiyorsunuz, dinlemiyorlar

4-Gelecek Zaman (-acak, -ecek)

Kip Ekleri

-acak, -ecek

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -acak, -ecek  + Şahıs eki

“Kutlamak” fiilini gelecek zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

1. Tekil Şahıs, ben      kutla – (y)acak – ım    = Kutlayacağım

2. Tekil Şahıs, sen       kutla – (y)acak – sın

3. Tekil Şahıs, o          kutla – (y)acak

1.Çoğul Şahıs, biz      kutla – (y)acak – ız     = Kutlayacağız

2.Çoğul Şahıs, siz       kutla – (y)acak – sınız

3.Çoğul Şahıs, onlar   kutla – (y)acak – lar

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından öncedir. Fiil dile getirilir ancak henüz yapılmamıştır.

Gelecek Zaman Örnekleri

 • Aksam Türkiye maçını seyredeceğiz.
 • Okullar Eylül’ün ilk haftası açılacak.
 • Bu yıl şarkı yarışmasının besincisi düzenlenecek.
 • Merhumun naaşı öğle namazından sonra toprağa verilecek.
 • Ağrıları arttığından artık ameliyato lacak.

Gelecek Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -acak, -ecek  + Şahıs eki

Çalış – ma – (y)acak – ım              Gözetle – me – (y)ecek – im

Çalış – ma – (y)acak – sın             Gözetle – me – (y)ecek – sin

Çalış – ma – (y)acak                        Gözetle – me – (y)ecek

Çalış – ma – (y)acak – ız                Gözetle – me – (y)ecek – iz

Çalış – ma – (y)acak – sınız           Gözetle – me – (y)ecek – siniz

Çalış – ma – (y)acak – lar                Gözetle – me – (y)ecek – ler

5-Geniş Zaman (-r, -ar, -er)

Kip Ekleri

-(ı,i,u,ü)r, -ar, -er

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -(ı,i,u,ü)r, -ar, -er  + Şahıs eki

“Gezmek” fiilini  geniş zamanın tüm şahıslarına göre çekimleyelim:

1. Tekil Şahıs, ben      gez  – er – im

2. Tekil Şahıs, sen       gez  – er – sin

3. Tekil Şahıs, o          gez  – er

1.Çoğul Şahıs, biz      gez  – er – iz

2.Çoğul Şahıs, siz       gez  – er – siniz

3.Çoğul Şahıs, onlar   gez  – er – ler

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Eylemin geçmişte, içinde bulunulan zamanda ve gelecekte yapıldığını, yani tüm zaman dilimlerinde yapıldığını gösterir.

Geniş Zaman Örnekleri

 • Her sabah kahvaltıdan önce mutlaka elma yer.
 • Akşamları hiç sıkılmadan beş saat müzik yaparız.
 • Ayda yılda bir sinemaya giderler.
 • Kahvenin iyisi burada içilir.
 • Yalnız kaldıkça sessizliği dinlersin.

Geniş Zamanın Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me, -maz, -mez)    + Şahıs eki

Otur  – ma –  m                      İste – me – m

Otur  – maz – sın                    İste – mez – sin

Otur  – maz                               İste – mez

Otur  – ma –  (y)ız                  İste – me – (y)iz

Otur  – maz – sınız                 İste – mez – siniz

Otur  – maz – lar                     İste – mez – ler

Önemli Not: Geniş zamanın olumsuz çekimlerinde geniş zaman ekleri “-r, -ar, -er” düşer. Diğer kiplerde olumsuzluk yapılırken kip ekleri de kullanılırken geniş zamanın kip eki kullanılmaz. Ayrıca 1. tekil ve 1. çoğullarda olumsuzluk eki “-ma, -me” iken; diğer şahıslarda “-maz, -mez”dir.


B- Tasarlama/Dilek Kipleri

dilek-kipleri
Tasarlama/Dilek Kipleri

Tasarlama kiplerinde zaman anlamı yoktur; yani eylemin ne zaman yapıldığını veya yapılacağını bildirmezler. Bu kipler, fiilin yapılma şeklini; gereklilik, koşul-şart, istek ve emir anlamlarıyla ifade etmelerini sağlarlar. Çekimlenme şekilleri haber kipleri ile aynıdır ve dört adet dilek kipi vardır.

1-Gereklilik Kipi (-malı, -meli)

Kip Ekleri

-malı, -meli

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -malı, -meli   + Şahıs eki

1. Tekil Şahıs, ben      çalış  – malı – (y)ım

2. Tekil Şahıs, sen       çalış  – malı – sın

3. Tekil Şahıs, o          çalış  – malı

1.Çoğul Şahıs, biz      çalış  – malı – (y)ız

2.Çoğul Şahıs, siz       çalış  – malı – sınız

3.Çoğul Şahıs, onlar   çalış  – malı – lar

 “Temizlemek fiilini gereklilik kipinin 1. çoğul şahsına göre çekimleyin” denilirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Temizle+ meli + yiz

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip, eylemin yapılmasının ya da yapılmamasının gerekliliğini ifade etmeye yardımcı olur. Bazen de bu kiple konuşan kişi, konuştuklarına tahmin/olasılık anlamı katabilir.

Gereklilik Kipi Örnek Cümleleri

 • İşlerini bitirir bitirmez buraya gelmelisin. (Gereklilik)
 • Araba kullanırken emniyet kemerinizi takmalısınız. (Gereklilik)
 • Konserde bu şarkıyı çok güzel söylemeliyim. (Gereklilik)
 • Bu makaleyi yazan Ahmet Turan Alkan olmalı. (Tahmin)
 • Üzerindekiler çok ince, üşüyor olmalısın. (Tahmin)

Gereklilik Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -malı, -meli   + Şahıs eki

“Unutmak ve bitirmek” fiillerinin olumsuzunu, gereklilik kipinin tüm şahıslara göre çekimleyelim:

Unut – ma – malı – (y)ım            Bitir – me – meli – (y)im

Unut – ma – malı – sın                 Bitir – me – meli – sin

Unut – ma – malı                           Bitir – me – meli

Unut – ma – malı – (y)ız              Bitir – me – meli – (yiz

Unut – ma – malı – sınız              Bitir – me – meli – siniz

Unut – ma – malı – lar                  Bitir – me – meli – ler

2-Dilek-Şart Kipi (-sa, -se)

Kip Ekleri

-sa, -se

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -sa, -se   + Şahıs eki

1. Tekil Şahıs, ben      dinle  – se – m

2. Tekil Şahıs, sen       dinle  – se – n

3. Tekil Şahıs, o          dinle  – se

1.Çoğul Şahıs, biz      dinle  – se – k

2.Çoğul Şahıs, siz       dinle  – se – niz

3.Çoğul Şahıs, onlar   dinle  – se – ler

 “Uçmak fiilini dilek-şart kipinin 2. çoğul şahsına göre çekimleyin” denilirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Uç+ sa + nız

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip, bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğunu göstermek için kullanılabilir. Bu görevi ile cümleye koşulşart anlamı sağlar, bazen de gerçekleşmesini istediğimiz, dilediğimiz şeyleri ifade ederken bu kipi kullanırız. Bu görevi ile de cümleye dilek anlamı kazandırır.

Dilek-Şart Kipi Örnek Cümleleri

 • Yaz gelse de tatile gitsek. (Koşul= Tatile gitmenin koşulu yazın gelmesidir.)
 • Keşke bu yaz ehliyet kursuna yazılsam. (Dilek)
 • Biraz gayret etsen şu kemanı çalabileceksin. (Koşul=Gitar çalabilmesinin koşulu gayret etmesidir.)
 • Yârim yanımda olsa da baksam gözlerine doyasıya. (Dilek)

Dilek-Şart Kipini Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  -sa, -se   + Şahıs eki

“Biriktirmek ve koşmak” fiillerinin olumsuzunu, dilek şart kipinin tüm şahıslara göre çekimleyelim:

Biriktir – se – m                     Koş – ma –  sa – m

Biriktir – se – n                      Koş – ma – sa – n

Biriktir – se                             Koş – ma –  sa

Biriktir – se – k                      Koş – ma – sa – k

Biriktir – se – niz                   Koş – ma – sa – nız

Biriktir – se – ler                    Koş – ma – sa – lar

3-İstek Kipi (-a, -e)

Kip Ekleri

-a, -e

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi +   -a, -e   + Şahıs eki

1. Tekil Şahıs, ben      gönder – e – (y)im

2. Tekil Şahıs, sen       gönder – e – sin

3. Tekil Şahıs, o          gönder – e

1.Çoğul Şahıs, biz      gönder – e – lim

2.Çoğul Şahıs, siz       gönder – e – siniz

3.Çoğul Şahıs, onlar   gönder – e – ler

 “Gülümsemek fiilini istek kipinin 1. tekil şahsına göre çekimleyin” denilirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Gülümse+ (y)e + (y)im =  (İki sesli harf yan yana gelemeyeceği için her iki ekte de kaynaştırma harfi (y) kullanılmıştır.)

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Bu kip ile konuşan kişi, bir işin, oluşun veya hareketin gerçekleşmesini istemektedir.

İstek Kipi Örnekleri

 • Artık hapşırayım da rahatlayayım.
 • Fazlaca ağaç dikelim ki şehrimiz nefes alsın.
 • Resmini duvarımdan indireyim diyorum, yapamıyorum…
 • Biriktirdiğiniz paraları bankaya yatırasınız.

İstek Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  +  – a, -e   + Şahıs eki

“Tırmanmak ve geçmek” fiillerinin olumsuzunu, istek kipinin tüm şahıslara göre çekimleyelim:

Tırman – ma – (y)a – (y)ım        Geç – me – (y)e – (y)im

Tırman – ma – (y)a – sın             Geç – me – (y)e – sin

Tırman – ma – (y)a                       Geç – me – (y)e

Tırman – ma – (y)a – lım             Geç – me – (y)e – lim

Tırman – ma – (y)a – sınız          Geç – me – (y)e – siniz

Tırman – ma – (y)a – lar              Geç – me – (y)e – ler

 4-Emir Kipi (kip eki yoktur)

Kip Ekleri

Kip eki yoktur yalnızca şahıs ekleri ile çekimi vardır. Kendine emir verme anlamı oluştuğundan 1. tekil ve 1. çoğul şahıslar için emir çekimi bulunmaz. 2. tekil şahsında ise şahıs eki kullanılmadan sadece fiil kök ya da gövdesi ile çekimleme yapılır.

Nasıl Çekimlenir?

Fiil kök ya da gövdesi + Şahıs eki

1. Tekil Şahıs, ben      ————-

2. Tekil Şahıs, sen       Kapat

3. Tekil Şahıs, o          Kapat – sın

1.Çoğul Şahıs, biz      ——————

2.Çoğul Şahıs, siz       Kapat – ın

3.Çoğul Şahıs, onlar   Kapat – sınlar

“Savaşmak” fiilini emir kipinin 3. tekil şahsına göre çekimleyin” denilirse çekimleme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Savaş – sın

Fiile Kazandırdığı Anlamlar

Fiilin yapılmasını emir anlamıyla ifade eden, eylemin gerçekleşmesini emir şeklinde belirten kiptir.

Emir Kipi Örnekler

 • Hemen yanıma gel.
 • Elindekileri masaya bırak ve üstüne temiz bir şeyler giy.
 • Ben gidiyorum sen de burada yalnız kal.
 • Babanla konuş belki rahatlarsın.
 • Söyle arkadaşına biraz hızlı yürüsün.

Emir Kipinin Olumsuz Çekimi

Fiil kök ya da gövdesi + Olumsuzluk eki (-ma, -me)  + Şahıs eki

“Bırakmak ve gülmek” fiillerinin olumsuzunu, emir kipinin tüm şahıslara göre çekimleyelim:

———————               ———————

Bırak – ma                    Gül– me

Bırak – masın               Gül– me – sin

———————-               ————————-

Bırak – ma – (y)ın          Gül– me – (y)in

Bırak – ma  – sınlar        Gül– me – sinler

 Çekimli fiil konusu özetle:

Fiil kök gövde + kip eki + şahıs eki  sıralamasından ibarettir. Hangi ekin hangi kipe ait olduğunu bilirseniz bütün çekimli fiil konusuna hakim olur, çekimlemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.  Ayrıca fiil çekimi ile ilgili videoyu izleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.

39 YORUMLAR

  • Fiiler hiçbir ek almadan bir cümle içinde kullanıldığında aslında yine de çekimli haldedirler. Çünkü;

   1-Okula erkenden gittik.
   2-Okula erkenden git.

   1. cümlede “git” fiili “di” geçmiş zaman eki ve “k” 1. çoğul şahıs eki ile çekimlenmiştir.
   2. cümlede ise “git” fiilinin hiçbir ek almadığı halde cümledeki anlamından 2. tekil kişi (sen) ve emir kipi ile çekimlendiğini görebiliriz.

   Yukarıda “Emir Kipi” konusundan hatırlayınız; 2. tekil şahıs emir kipinin hem şahıs eki hem de kip eki yoktu. Eki olmadığı halde fiile yüklenen bu anlam sayesinde fiil yine de çekimlenmiş sayılır.

  • “gelmişler” çekimli bir fiildir. Gel (fiil kökü) – miş (öğrenilen geçmiş zaman eki) – ler (3. çoğul şahıs eki)
   Görüldüğü gibi sözcük, kip eki ve şahıs ekini de barındırmaktadır.

 1. Ya cok harika bi site ama bi sorum olacak mesela gördü fiilini kök kip ve eklerine göre çekimlemeye çalıştım

  Gör-dü oluyo gör kok ama dü orda şahıs mı yoksa kip mi?

  • Gör: Fiil kökü
   -dü: Görülen geçmiş zaman eki (yani kip ekidir)
   Burada şahıs eki yoktur, fakat şahıs eki almadığı halde eylemin 3. tekil şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. (3. tekil şahıs eki yoktur 😉 )

  • Çekimli fiilin cümle içinde yeri bir kurala dayanmaz. Yani cümlenin her yerinde olabilir. Örneğin:

   İstanbul’un nazlı dalgalarını uzun uzun izledim. (sonda)
   Uzun uzun izledim İstanbul’un nazlı dalgalarını… (ortada)
   İzledim İstanbul’un nazlı dalgalarını uzun uzun… (başta)

   Çekimli fiil ile fiilimsiyi ayırt edebilmeniz için ise mutlaka fiilimsi eklerini ve bu eklerin hangi görevde kullanıldıklarını bilmeniz gerekmektedir. Fiilimsiler konusunu http://www.turkdilbilgisi.com/fiilimsiler/fiilimsiler.html bu linkten gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Başarılar.

 2. Kır çiçekleri teninde AÇILIR
  Kokunun yanında güler küçülür
  Bahar mı DESELER yüzün seçilir
  Rüyalarda OLSUN GELSEN sevdiğim

  Yukardaki dizelerde numarandırılmış
  Eylemlerden hangisi diyerlerinden farklı
  Bir kiple çekimlenmiştir

  Çekimli eylem kipi

 3. haykırsam,kollarımı makas gibi açarak
  durun,durun bir dünya iniyor tepemizden
  çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden
  çekiyor tebeşirle yekun hattını afet

  yukardaki dizelerde kaç çekimli fiil vardir
  2-3-4-5-6 çözer misiniz

  • haykırsam: “-sa” dilek şart kipi – 1. tekil şahıs
   durun: “emir kipi (eki yoktur) – “(u)n” ikinci çoğul şahıs eki (2 adet kullanılmıştır)
   iniyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs
   geliyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs
   çekiyor: “-yor” şimdiki zaman kipi – 3. tekil şahıs

   yukarıda incelediğimiz kelimeler birer çekimlenmiş fiildir. “Durun” kelimesi 2 adet kullanıldığı için toplam 6 tane çekimlenmiş sözcük vardır diyebiliriz.

  • Sev – er – mi – (y) – im
   Sev – er – mi – sin
   Sev – er – mi
   Sev – er – mi – (y) – iz
   Sev – er – mi – siniz
   Sev – er – ler – mi

  • İstek kipinin olumsuz soru şekli yalnızca birinci tekil ve birinci çoğul kişi için mevcuttur.

   1. tekil şahıs = anla-ma-(y)a-yım mı?
   2. tekil şahıs = –
   3. tekil şahıs = –

   1. çoğul şahıs = anla-ma-(y)a-lım mı?
   2. çoğul şahıs = –
   3. çoğul şahıs = –

  • “Dinle” fiilinin Olumlu Çekimi

   Dinle-yor-um = Dinliyorum (Ünlü daralması meydana gelmektedir)
   Dinle-yor-sun = Dinliyorsun
   Dinle-yor = Dinliyor

   Dinle-yor-uz = Dinliyoruz
   Dinle-yor-sunuz = Dinliyorsunuz
   Dinle-yor-lar = Dinliyorlar

   “Dinle” fiilinin Olumsuz Çekimi

   Dinle – me – yor -um = Dinlemiyorum (Ünlü daralması meydana gelmektedir)
   Dinle – me – yor -sun = Dinlemiyorsun
   Dinle – me – yor = Dinlemiyor

   Dinle – me – yor – uz = Dinlemiyoruz
   Dinle – me – yor – sunuz = Dinlemiyorsunuz
   Dinle – me – yor – lar = Dinlemiyorlar

  • 1. tekil kişi = Ayıkla-sa-m
   2. tekil kişi = Ayıkla-sa-n
   3. tekil kişi = Ayıkla-sa

   1. çoğul kişi = Ayıkla-sa-k
   2. çoğul kişi = Ayıkla-sa-nız
   3. çoğul kişi = Ayıkla-sa-lar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular